Bibliotēka

RTU Zinātniskajai bibliotēkai – 160

RTU Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862. gadā vienlaikus ar pirmo augstskolu tā laika Latvijas teritorijā - Rīgas Politehnisko augstskolu, un tā ir vecākā augstskolu bibliotēka Latvijā.

1990. Rīgas Politehnisko institūtu pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), bet bibliotēku par Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku (RTU ZB).

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs. Bibliotēka veic arī Inženierzinātņu vidusskolas nodrošināšanu ar mācību materiāliem. Augsti kvalificēti bibliotēkas darbinieki sniedz lietotājiem daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, kurus, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to iespējas, var saņemt arī attālināti.

Zinātniskās bibliotēkas struktūru veido Centrālā bibliotēka un Mācību literatūras  un nozaru literatūras nodaļa. Bibliotēkai ir 4 filiāles ārpus Rīgas - Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

RTU Zinātniskā bibliotēka Paula Valdena ielā 5 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

  1. Pie bibliotēkas ieejām ir panduss ar atbilstošiem izmēriem vai pacēlājs atbilstošs personu riteņkrēslos vajadzībām un informācija par ratiņkrēslu ieeju.
  2. Stikla durvis ir ar necaurspīdīgiem marķējumiem.
  3. Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
  4. Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
  5. Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos.
  6. Tualete pieejama personām ratiņkrēslos.
  7. Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju.
  8. Var ierasties ar suni – pavadoni.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Darba laiki un kontakti

Uzzini bibliotēkas vadības, nodaļu un filiālbibliotēku kontaktus

Jautā bibliotekāram

Uzzini atbildes no bibliotekāra!

Informācijas meklēšana bibliotēkas katalogā un e-resursos

Meklē informāciju RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskajā katalogā, PRIMO, abonētajās un izmēģinājuma datubāzēs.

Nozaru informācija

Uzzini par informācijas resursiem RTU nozarēs, sadarbojies ar savas nozares bibliotekāru.

Bibliotēkas veidotie informācijas resursi

Zinātniskā bibliotēka veido e-resursus RTU nozarēs un virzienos. Nodaļā ir datubāzes, informācija par jaunajām grāmatām, e-bibliogrāfijas un virtuālās izstādes. Par speciālu materiālu sagatavošanu varat interesēties .

Lietotāju apmācības un kursi

Piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības.

Pakalpojumi un cenas

RTU bibliotēka sniedz gan elektroniskas uzziņas, gan nodrošina iespēju pasūtīt grāmatas, žurnālus un nepieciešamo periodisko presi. Te var atrast vietas, kur klusumā strādāt un kur mācīties kopā ar bērnu.

Ceļvedis

Šajā sadaļā varat iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, video instrukcijām, kā arī bibliotēkas statistiku un vēsturi.

Bibliotēka sociālajos tīklos

Seko līdzi Zinātniskās bibliotēkas jaunumiem sociālajos tīklos.

Grāmatnīca

Studijas