Bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862. gadā vienlaikus ar pirmo augstskolu tā laika Latvijas teritorijā - Rīgas Politehnisko augstskolu, un tā ir vecākā augstskolu bibliotēka Latvijā.

1990. Rīgas Politehnisko institūtu pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), bet bibliotēku par Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku (RTU ZB).

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs. Bibliotēka veic arī Inženierzinātņu vidusskolas nodrošināšanu ar mācību materiāliem. Augsti kvalificēti bibliotēkas darbinieki sniedz lietotājiem daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, kurus, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to iespējas, var saņemt arī attālināti.

Zinātniskās bibliotēkas struktūru veido Centrālā bibliotēka un Mācību literatūras  un nozaru literatūras nodaļa. Bibliotēkai ir 4 filiāles ārpus Rīgas - Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

RTU Zinātniskā bibliotēka Paula Valdena ielā 5 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

  1. Pie bibliotēkas ieejām ir panduss ar atbilstošiem izmēriem vai pacēlājs atbilstošs personu riteņkrēslos vajadzībām un informācija par ratiņkrēslu ieeju.
  2. Stikla durvis ir ar necaurspīdīgiem marķējumiem.
  3. Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
  4. Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
  5. Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos.
  6. Tualete pieejama personām ratiņkrēslos.
  7. Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju.
  8. Var ierasties ar suni – pavadoni.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Darba laiki un kontakti

Uzzini bibliotēkas vadības, nodaļu un filiālbibliotēku kontaktus

Vienotā informācijas meklēšana

Meklē informāciju RTU Zinātniskās bibliotēkas drukātajos un e-resursos vienā saskarnē Primo.

Informācijas meklēšana e-resursos

Meklēšana RTU Zinātniskās bibliotēkas e-resursos

Nozaru informācija

Uzzini par informācijas resursiem RTU nozarēs, sadarbojies ar savas nozares bibliotekāru.

Jaunās grāmatas

Uzzini, kāda ir jaunākā literatūra RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

Lietotāju apmācības un kursi

Piedāvājam studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem individuālās konsultācijas, ekskursijas un grupu apmācības.

Pakalpojumi un cenas

RTU bibliotēka sniedz gan elektroniskas uzziņas, gan nodrošina iespēju pasūtīt grāmatas, žurnālus un nepieciešamo periodisko presi. Te var atrast vietas, kur klusumā strādāt un kur mācīties kopā ar bērnu.

Mācību grāmatas

Mācību literatūras abonementā iespējams saņemt mācību grāmatas uz visu semestri. Mācību grāmatas izmantošanai uz vietas bibliotēkā pieejamas Centrālās bibliotēkas lasītavās.

Pašapkalpošanās iespējas

Šajā sadaļā vari uzzināt par pašapkalpošanās iespējām RTU Zinātniskajā bibliotēkā - izdevumu nodošanu ārpus biliotēkas darba laika, pašapkalpošanās automātiem, grāmatām un žurnāliem brīvpieejas plauktos un bibliotēkas lietotāju virtuvi.

Ceļvedis

Šajā sadaļā varat iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, video instrukcijām, kā arī bibliotēkas statistiku un vēsturi.

Bibliotēka sociālajos tīklos

Seko līdzi Zinātniskās bibliotēkas jaunumiem sociālajos tīklos.

Jautā bibliotekāram

Uzzini atbildes no bibliotekāra!

Studijas

_