Stipendija «Studētgods»

Stipendija «Studētgods»

Sociālā stipendija «Studētgods» (turpmāk – stipendija «Studētgods») izveidota 2021. gadā un uz to var pretendēt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

  • «Jaunietis 3+» – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • «Vecāks 3+» – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • «Bārenis/bez vecāku gādības» – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • «I vai II grupas invalīds» – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu,

kuri atbilst stipendijas «Studētgods» saņemšanas kritērijiem.

Stipendijas «Studētgods» piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām.

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Stipendijai «Studētgods» var pieteikties reizi semestrī – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim. Arī studentiem, kuri saņēmuši stipendiju «Studētgods» iepriekšējā semestrī, jāpiesakās atkārtoti katru semestri.

Nākamā pieteikšanās stipendijai «Studētgods» tiks organizēta šī mācību gada 2. semestrī, pieteikšanās notiks no 1. līdz 20. februārim.

!!! Ja, piesakoties stipendijai, automātiksi tiek saņemts sistēmas noraidījums, lūgums sazināties ar RTU Studiju departamentu, rakstot uz e-pasta adresi . Studiju departaments pārbaudīs studējošā datus RTU Studiju sistēmā un palīdzēs novērst iespējamās kļūdas.

Pieteikties stipendijai «Studētgods» iespējams, izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu «Studētgods».

Pirms pieteikšanās studentam vēlams arī pārliecināties, vai studējošā studiju dati ir savadīti (piemēram, vai augstskola/koledža studentu ir imatrikulējusi) Valsts izglītības informācijas sistēmā (e-pakalpojumā «Mani dati izglītības reģistros»), kā arī vēlams pārliecināties, vai visi pieteikumā norādītie dati ievadīti korekti (piemēram, studējošā bankas konts uz kuru tiks pārskaitīta stipendija «Studētgods», elektroniskā pasta adrese).

Plašāka informācija pieejama VIAA tīmekļvietnē.

Studijas