Doktorantūras absolventu izlaidums

Sākot ar šo gadu doktorantūras absolventi pievienosies pārējiem RTU absolventiem RTU Lielajā izlaidumā, kas notiks šī gada 21. jūnijā «Arēnā Rīga».

Šī gada izlaidumā sveiksim 2017. gada doktorantūras absolventus pasniedzot apliecinājuma rakstus par doktora grāda iegūšanu un unikālas, apzeltītas nozīmītes «RTU zinātņu doktors», kas apliecina jaunā zinātnieka statusu. Promocijas darba izstrādāšanā vienmēr nozīmīga loma ir bijusi promocijas darba vadītājam, tāpēc īpašs paldies tiks teikts arī viņiem.

«Doktora grāda iegūšana ir svarīga posma noslēgums ikviena jaunā zinātnieka dzīvē, tā ir augstākā akadēmiskā grāda iegūšana un līdz ar to pievienošanās zinātnieku pulkam. Vairāku gadu garumā jaunie zinātnieki ir veltījuši specifiskai doktora darba tēmai un tagad pārzina to labāk kā jebkurš cits. Ceļā uz šo mērķi zinātnieks RTU iegūst arī svarīgas prasmes, kas dod priekšrocības turpmākajā karjerā. Doktora grāds ir pašdisciplīna, kritiskā domāšana un uzdrīkstēšanās risināt, liekas neatrisināmas problēmas, kā arī māka sarežģītas teorijas pasniegt vienkāršā veidā», atzīst RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna.

Reizē ar izlaidumu tiks izdota kārtējā «Doktorantūras absolventu gadagrāmata», kurā latviešu un angļu valodās apkopota informācija par visiem jaunajiem doktoriem un viņu promocijas darbiem, lai viegli uztveramā formā parādītu jauno zinātnieku pētījumu rezultātus un lai tos popularizētu ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī plašākai sabiedrībai.

Studijas

_