Bibliotēkas veidotie informācijas resursi

Zinātniskā bibliotēka veido e-resursus RTU nozarēs un virzienos. Nodaļā ir datubāzes, informācija par jaunajām grāmatām, e-bibliogrāfijas un virtuālās izstādes. Par speciālu materiālu sagatavošanu varat interesēties .

Virtuālās izstādes

Virtuālās izstādes atspoguļo RTU aktualitātes un nozīmīgus notikumus.

Jaunās grāmatas

Uzzini, kāda ir jaunākā literatūra RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

RTU zinātnieku e-bibliogrāfijas

Iepazīsties ar RTU Zinātniskās bibliotēkas 2000.–2017. gadā veidotajām biobibliogrāfijām.

Bibliotēkas veidotās datubāzes

Studijas