Atjaunošanās studijām un studiju programmas maiņa

Atjaunošanās studijām un studiju programmas maiņa

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos

Iesniegumu pieņemšana:

  • RUDENS semestrī notiek no 25. augusta līdz 14. septembrim;
  • PAVASARA semestrī no 25. janvāra līdz 15. februārim.

Ārpus minētajiem termiņiem var iesniegt iesniegumus personas noslēguma darba aizstāvēšanai, kā arī individuālos gadījumos, pamatojoties uz programmas direktora slēdzienu.

Savukārt, personas, kuras vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, ārpus norādītiem termiņiem, pirms imatrikulācijas var apgūt studiju priekšmetus, reģistrējoties kā klausītāji RTU Tālākizglītības nodaļā.

Uzņemšanas komisijas kontakti.

1. Pārnākot no citas augstskolas

1.1. Iesniegums jāiesniedz programmas fakultātē (jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība, jāiesniedz akadēmiskā izziņa).
 
1.2.Ar visu pušu parakstītu iesniegumu jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā, pievienojot šādus dokumentus:
1.2.1. derīga pase vai personas apliecības oriģināls (kopija jāiesniedz);

1.2.2. iepriekšējās izglītības dokumenta oriģināls (vidējās izglītības atestāts vai diploms, vai bakalaura līmeņa diploms) (kopija jāiesniedz);

1.2.3. sekmju izraksts, CE sertifikāti (tiem, kuri pārnāk uz bakalaura studiju programmu);

1.2.4. akadēmiskās izziņas oriģināls (kopija jāiesniedz);

1.2.5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu);

1.2.6. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no internetbankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā (35 EUR).
 
2. Pārejot studijām no vienas RTU studiju programmas uz citu RTU studiju programmu

2.1. Iesniegums ar abu studiju programmu direktoru piekrišanu jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā vai nu klātienē vai attālināti! Ierodoties klātienē, līdzi ņemot derīgu pasi vai personas apliecību.
2.2. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no internetbankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā; (20 EUR vai 0 EUR).
 
3. Pārejot tajā pašā studiju programmā no pilna laika studijām uz nepilna laika un otrādi

3.1. Iesniegums ar abu studiju programmu direktoru piekrišanu jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā vai nu klātienē vai attālināti!
Ierodoties klātienē, līdzi ņemot derīgu pasi vai personas apliecību (nepieciešamības gadījumā jāuzrāda iepriekšējās izglītības dokumentu oriģināli).
4. Atsākot studijas vēlākā studiju posmā pēc eksmatrikulācijas no RTU

4.1. Iesniegums jāiesniedz programmas fakultātē (jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība).
 
4.2. Ar visu pušu parakstītu iesniegumu jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā, pievienojot šādus dokumentus:
4.2.1. derīga pase vai personas apliecības oriģināls (kopija jāiesniedz);

4.2.2. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu);

4.2.3. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no internetbankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā; (35 EUR vai 0 EUR).

 

Studijas