Studiju programmas

Maģistra līmeņa studiju programmas un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas 2018./2019. studiju gadā

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālā programma:
Arhitektūra 37 2950 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)

Maģistra profesionālo studiju programmas:

Būvniecība 70 2050 1150 -
Ģeomātika 20 2050 1150 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 2050 - -
Transportbūves 29 2050 1150 -
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 2000 - -
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 6 2000 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
8 1950 - -
Datorsistēmas 25 1750 - 1500
Informācijas tehnoloģija 36 1750 - -
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Intelektuālas robotizētas sistēmas 7 1750 - -
Automātika un datortehnika 12 1950 - -
Informācijas tehnoloģija 34 1750 - -
Datorsistēmas 30 1750 - -
Biznesa informātika (angļu valodā) - 1250 - 1500
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (angļu valodā) - 1750 - -
Finanšu inženiermatemātika 6 1750 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Elektronika 12 1950 - -
Telekomunikācijas 60 1950 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Transporta elektronika un telemātika 10 1950  900 -
Elektronika 12 1950  1000 -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 30 1950 - -
Vides zinātne 30 2200 - -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - 1950 - -
Maģistra profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 1950 1000 -
2. līmeņa profesionālo studiju programma (pēc bakalaura):
Enerģētika un elektrotehnika 30 1950 - -
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Digitālās humanitārās zinātnes 5 1350    
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana 2 1200 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī(EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Ekonomika 14 1000 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 22 1000 - -
Uzņēmējdarbības finanses - 1000 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Muitas un nodokļu administrēšana 26 1175 650 -
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 21 1000 650 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 1000 650 -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 12 1000 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 1000 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 8 1000 760 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - 1350 - 1350
Darba aizsardzība - - 825 -
2. līmeņa profesionālo studiju programma:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 1150 - -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 17 1950 - -
Ražošanas tehnoloģija 12 1950 1200 -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 16 1950 - -
Aviācijas transports 25 1950 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 1950 1200 -
Dzelzceļa transports 15 1950 1200 -
Nanoinženierija 9 1950 - -
Medicīnas inženierija un fizika 15 1950 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 13 1950 1200 -
Transporta sistēmu inženierija 25 1950 - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Lietišķā ķīmija 5 2150 - -
Ķīmijas tehnoloģija 20 1900 - -
Materiālzinātnes 10 1900 - -
Materiālu nanotehnoloģijas 5 1900 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 14 2050 - -
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 2050 - -
2. līmeņa profesionālā studiju programma
Rūpnieciskā farmācija - - - -
BALTECH
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Ražošanas inženierzinības un vadība (angļu valodā) 14 1200 - -
RTU Rīgas biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas Maksa par studiju programmas apguvi (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (angļu valodā) - 9680-14520 - 9890

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Nepilna laika studiju programmu saraksts

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2018/2019»

Studijas