Studiju programmas

Maģistra līmeņa studiju programmas un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālā programma:
Arhitektūra 36 2200 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)

Maģistra profesionālo studiju programmas:

Būvniecība 70 2050 1150 -
Ģeomātika 29 2050 1150 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 2050 - -
Transportbūves 20 2050 1150 -
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 2000 - -
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 2000 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
10 1200 - -
Datorsistēmas 25 1200 - 1050
Informācijas tehnoloģija 38 1200 - -
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Intelektuālas robotizētas sistēmas 10 1200 - -
Automātika un datortehnika 15 1200 - -
Informācijas tehnoloģija 35 1200 - -
Datorsistēmas 35 1200 - -
Biznesa informātika (angļu valodā) - 1200 - 1050
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (angļu valodā) - 1200 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Elektronika 11 1200 - -
Telekomunikācijas 50 1200 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Transporta elektronika un telemātika 7 1200  900 -
Elektronika  9 1200  900 -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 40 1200 - -
Vides zinātne 30 1200 - -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - 1200 - -
Maģistra profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 35 1200 900 -
2. līmeņa profesionālo studiju programma (pēc bakalaura):
Enerģētika un elektrotehnika 20 1200 - -
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas
Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Digitālās humanitārās zinātnes        
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana - 1200 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī(EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Ekonomika 18 950 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 950 - -
Uzņēmējdarbības finanses - 950 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Muitas un nodokļu administrēšana 31 950 650 -
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 10 950 650 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 15 950 650 -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 16 950 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 23 950 650 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 950 760 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - 1350 - 1350
Darba aizsardzība - - 825 -
2. līmeņa profesionālo studiju programma:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 850 - -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 15 1225 - -
Ražošanas tehnoloģija 16 1225 900 -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 16 1225 - -
Aviācijas transports 18 1225 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 8 1225 900 -
Dzelzceļa transports 20 1225 900 -
Nanoinženierija 8 1225 - -
Medicīnas inženierija un fizika 15 1225 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 13 1225 900 -
Transporta sistēmu inženierija 28 1225 - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Lietišķā ķīmija 6 1000 - -
Ķīmijas tehnoloģija 20 1000 - -
Materiālzinātnes 12 1000 - -
Materiālu nanotehnoloģijas 6 1000 - -
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 12 1000 - -
Materiālu dizains un tehnoloģija 27 1000 - -
2. līmeņa profesionālā studiju programma
Rūpnieciskā farmācija - - - -
RTU Rīgas biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (angļu valodā) - 4720-14150 - 3607
BALTECH
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Ražošanas inženierzinības un vadība (angļu valodā) 14 - - -

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Nepilna laika studiju programmu saraksts

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2018/2019»

Studijas