Kontakti un rekvizīti

Rīgas Tehniskās universitātes rekvizīti:

Reģ. Nr. 90000068977 (reģ. dat. 29.03.2018.)
Izglītības iestādes reģ. Nr.: 3341000709  (reģ. dat. 04.05.2000.)
PVN reģ. Nr.: LV-90000068977 (reģ. dat. 01.02.2000.) 
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658
VALSTS KASE
RTU konts Nr. LV46TREL915101S000000
Bankas kods  TREL LV 22

Kaļķu iela 1, Rīga LV–1658
+371 67089333

Grāmatvedība:

Rīga, Kaļķu iela 1–109
Informācija par norēķiniem +371 67089335
Galvenais grāmatvedis +371 67089709

Informācijai presei:

Kaļķu iela 1–307
+371 67089455

Personu datu aizardzības speciālists

 +371 67089833
 

RTU nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, izmantojot elektronisko pastu.
RTU oficiālā elektroniskā pasta adrese .

 
RTU logotips

Universitāte

_