Kontakti

Kaļķu iela 1, Rīga LV–1658
+371 67089333
+371 27089999 (BITE klientiem)


RTU nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, izmantojot elektronisko pastu.

Rekvizīti:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr.: 90000068977 (reģ.dat. 29.03.2018.)
Izglītības iestādes reģ. Nr.: 3341000709 (reģ. dat. 04.05.2000.)
PVN reģ. Nr.: LV-90000068977 (reģ. dat. 01.02.2000.) 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, LV-1658
VALSTS KASE
RTU konts Nr.: LV46TREL915101S000000
Bankas kods: TREL LV 22

Grāmatvedība:
Meža iela 1 k-1–312, Rīga
Informācija par norēķiniem: +371 67089335

Informācijai presei:
Kaļķu iela 1–306, Rīga LV-1658
+371 67089455

RTU Informācijas tehnoloģijas departamenta Lietotāju atbalsta centrs (LAC):
+371 67089999

it.lietotaju.atbalsta.centrs

Personu datu aizardzības speciālists
+371 67089833

RTU logotips

Uzdod jautājumu!

_