Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā

Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā

Īstenojot projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā», līdz 2026. gadam tiks izstrādāti 12 jauni studiju moduļi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Tie tiks integrēti studiju procesā, kā arī tiks izmantoti, lai nodrošinātu mācības arī industrijā nodarbinātajiem un kā tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas instrumenti.

Izmantojot jaunos studiju moduļus, līdz 2026. gadam padziļinātas digitālās prasmes gūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora. Iegūt jaunas zināšanas un prasmes viņiem palīdzēs mācībspēki, kuri tiks īpaši sagatavoti, tajā skaitā, pārņemot labāko pasaules pieredzi.

 

Projekta mērķi:

  • palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kuri spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs;
  • radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

Projektu īsteno:

  • Rīgas Tehniskā universitāte;
  • Latvijas Universitāte;
  • Rīgas Stradiņa universitāte.

Projektu finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets. Projekta kopējais budžets ir 6,2 milj. eiro, no kā 6 milj. eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. 

Projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003.

Kontakti:
Projekta saturiskā vadītāja Alla Anohina-Naumeca