Ziņas

RTU piedāvā bezmaksas tālākizglītības kursus augsta līmeņa digitālo prasmju pilnveidei

Lai palielinātu tādu profesionāļu skaitu Latvijā, kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā bezmaksas tālākizglītības kursus augsta līmeņa digitālo prasmju apgūšanai un pilnveidei. Pavasara sezonā tiek piedāvātāji astoņi kursi dažādās jomās strādājošajiem. Sekmīgi tos pabeidzot, dalībnieki saņems RTU apliecību par tālākizglītību, kurā būs identificēta iegūto kompetenču atbilstība DigComp 7.–8. līmenim.

25. marts

Lekciju ciklā izzina HPC

Lai labāk izprastu, kas ir augstas veiktspējas skaitļošana, kur un kādiem mērķiem to izmantot, kā darbojas superdators, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs aicina visus interesentus paaugstināt digitālās prasmes vieslekcijās martā un aprīlī. 

22. marts

Jaunā kursā studentus un industriju māca modelēt transporta nozares attīstību un pieņemt datos balstītus lēmumus

Transporta nozarē arvien vairāk procesu tiek automatizēti – to pieprasa gan tehnoloģiju attīstība, gan vides, globālas politikas iniciatīvas un klientu vajadzības. Lai spētu nodrošināt ilgtspējīgus un pieejamus mobilitātes pakalpojumus, nozarē strādājošajiem jāapgūst vai jāpilnveido digitālās prasmes. No marta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) maģistrantūras studenti sāk aprobēt jaunu studiju kursu, kurā gūs izpratni gan par starptautisko pārvadājumu vadīšanu, gan modelēšanas un simulāciju izmantošanu datos balstītu lēmumu pieņemšanā. Rudenī kursu plānots piedāvāt arī nozarē strādājošajiem kvalifikācijas celšanai.

11. marts

Universitāte