Sāk augsta līmeņa digitālo prasmju studiju kursu aprobāciju

31. janvāris
.
.
.
Foto: shutterstock.com

Līdz ar pavasara semestri Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti sāk aprobēt 12 studiju kursus, kas vērsti uz digitālo prasmju apgūšanu augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti saņems sertifikātu, kas apliecinās augsta līmeņa digitālās prasmes.

Lai palielinātu tādu speciālistu skaitu Latvijā, kuru digitālās prasmes ļauj attīstīt zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu, Latvijas zinātnes universitātes vērienīgā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas un valsts budžeta finansētā projektā izstrādājušas jaunus vai pilnveidojušas esošus studiju kursus. 

Lielākais studiju kursu skaits izstrādāts RTU. Tie tapuši šādās jomās: zinātniskā programmēšana un operētājsistēmas; datorizētā projektēšana, 3D modelēšana un dizains; datu analīze, mašīnmācīšanās, datu zinātne; paralēlā programmēšana; modelēšana un simulācija; progresīvas skaitļošanas sistēmas un metodes; sarežģītu fizikālu sistēmu inženiermodelēšana un mehānisko, aerodinamisko, elektrodinamisko īpašību simulācija; mākslīgais intelekts.

Pavasara semestrī RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes (DITEF) studenti sāk aprobēt studiju kursa «Montekarlo metodes finanšu inženierijā» jauno saturu. Kurss ir daļa no studiju moduļa «Datu analīze, mašīnmācīšanās, datu zinātne». DITEF studenti sāk aprobēt arī studiju kursu «Adaptīvo sistēmu projektēšana», kas izstrādāts modulī «Progresīvas skaitļošanas sistēmas un metodes», un kursu «Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija», kas savukārt ir daļa no moduļa «Modelēšana un simulācija». Tikmēr Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) studentiem nodots cits šā studiju moduļa pilnveidotais kurss – «Starptautisko pārvadājumu vadīšana». IEVF studenti šajā semestrī aprobēs arī moduļa «Zinātniskā programmēšana un operētājsistēmas» kursu «Ekonomisko procesu prognozēšana», bet Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes studenti – šā paša moduļa kursu «Procesu automatizācija un modelēšana».

Vairākus studiju kursus aprobēs arī Būvniecības un mašīnzinību fakultātes (BMF) studenti. Kursi «Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)» un «Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)» izstrādāti studiju modulī «Sarežģītu fizikālu sistēmu inženiermodelēšana un mehānisko, aerodinamisko, elektrodinamisko īpašību simulācija», bet «Vibrotehnika un vibromašīnas» – modulī «Paralēlā programmēšana». Šajā semestrī jaunā kvalitātē studenti apgūs arī kursus «Mašīnu elementu parametriskā modelēšana» un «Dabas ūdens apstrāde», kas iekļauti studiju modulī «Datorizētā projektēšana, 3D modelēšana un dizains», un kursu «Siltuma elektrostacijas», kas ir daļa no moduļa «Mākslīgais intelekts, tostarp attēlos balstīta diagnosticēšana medicīnā».

Izstrādājot jauno studiju saturu, izmantota kombinētā studiju metodika, studiju kursi paredz augstas veiktspējas skaitļošanas platformas izmantošanu, tajos iekļauti videoieraksti, tiešsaistes testi, citi interaktīva studiju satura elementi, lai palīdzētu studējošajiem iegūt tādas zināšanas, kas viņiem pēcāk ļaus patstāvīgi radīt un izmantot nozarei aktuālus digitālus risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem mijiedarbības faktoriem. 

Lai varētu pilnveidot jauno studiju saturu, ir izstrādāts arī aprobācijas novērtēšanas instruments. Studenti kursa noslēgumā tiks aicināti aizpildīt anketu, novērtējot gan savu pieredzi darbā ar digitālajiem rīkiem un augstas veiktspējas skaitļošanas platformu, gan sniedzot pašvērtējumu to studiju rezultātu sasniegšanai, kuri atbilst DigComp ietvara 7.–8.līmenim. Savukārt mācībspēki tiks lūgti reflektēt par studiju kursa īstenošanu (studiju kursu materiālu piemērotību, īstenotajām aktivitātēm, augstas veiktspējas skaitļošanas platformas un digitālo rīku izmantošanu) un nepieciešamo atbalstu. Jau studiju moduļu un tos veidojošo kursu izstrādes laikā mācībspēkiem tika nodrošinātas dažādas mācības pedagoģijas un digitālo tehnoloģiju kompetenču paaugstināšanai, kā arī studiju satura pielāgošanai industrijas vajadzībām. Lai palīdzētu izstrādāt un pēc vajadzības pilnveidot aktuālu un darba tirgū pieprasītu studiju saturu, mācībspēkiem atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām arī turpmāk tiks nodrošinātas iespējas papildināt savas zināšanas gan mācībās, gan pieredzes apmaiņas braucienos.

Studiju moduļu un to veidojošo kursu pakāpeniska aprobācija ilgs līdz 2026. gada vasarai. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstība Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) īsteno RTU, Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU). Arī LU un RSU no šā gada sāk studiju kursu aprobāciju. Trīs zinātnes universitātes līdz 2026. gadam apņēmušās kopumā izstrādāt un īstenot 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Tie tiks integrēti studiju procesā un izmantoti mācību nodrošināšanā industrijā nodarbinātajiem.  Iecerēts, ka, izmantojot tos, līdz 2026. gadam padziļinātas digitālās prasmes gūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora. 

Sāk augsta līmeņa digitālo prasmju studiju kursu aprobāciju
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

31. janvāris plkst. 9:52

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi