Ziņas

RTU Dizaina fabrika aicina pieteikt biznesa idejas pirmsinkubatoram «RTU IdeaLAB»

Līdz 11.decembrim atvērta pieteikšanās biznesa pirmsinkubatora «RTU IdeaLAB» 2020. sezonas atlasei.

2. decembris

RTU piedāvā iespēju maģistrantūras studentiem saņemt finansējumu zinātniskajai darbībai

Maģistrantūras studentiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar zinātni un plāno studēt doktorantūrā, ir iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) finansiālajam atbalstam, līdz 2020. gada 6. janvārim iesniedzot projekta pieteikumu un pretendējot uz grantiem RTU izsludinātajā «Projektu konkursā studējošajiem RTU zinātniskā personāla kapacitātes stiprināšanai».

27. novembris

RTU Inženierzinātņu vidusskola – labākā pilsētas vidusskola Draudzīgā aicinājuma fonda reitingā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) atzīta par labāko skolu Draudzīgā aicinājuma fonda labāko skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā, kā arī saņēma apbalvojumus vēl vairākās nominācijās – par skolēnu sasniegumiem matemātikā, latviešu valodā un dabaszinībās. Balvas skolas pedagogiem tika pasniegtas svinīgajā skolu apbalvošanas ceremonijā, kas 25. novembrī norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

26. novembris

Universitāte

_