Atbildība pret vidi

Atbildība pret vidi

Rīgas Tehniskās universitāte ir augstākās izglītības iestāde, kas lielu uzsvaru ikdienas darbā liek uz tehnoloģiju attīstību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Vadlīnijas ilgtspējīgai universitātes attīstībai ir apkopotas RTU Vides politikas dokumentā, kurā tiek uzsvērta vides aizsardzības un zaļo iniciatīvu nozīme konkurētspējīgai attīstībai. RTU vēlas būt videi draudzīga universitāte, ko parādam gan ar darbiem, gan ar plānotajām inovācijām arī turpmāk.

RTU Vides politikas dokuments

Atbildīgais vides aizsardzības jautājumos
Infrastruktūras departamenta direktors Sandis Kārkliņš
Āzenes iela 12/4–24, Rīga
+371 67089470

 

Ilgtspējas ziņojums RTU par 2022. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2021. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2020. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2019. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2018. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2017. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2016. gadu
Ilgtspējas ziņojums RTU par 2015. gadu

Universitāte