RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā studijas var uzsākt šadās studiju programmās:

  • Būvniecība
  • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
  • Datorsistēmas
  • Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija
  • Adaptronika
  • Elektrotehnoloģiju datorvadība
  • Viedā elektroenerģētika
  • Uzņēmējdarbība un vadīšana
  • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
  • Mašīnu un aparātu būvniecība
  • Mehatronika

Siltumenerģētika un siltumtehnika

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā ir iespēja dartboties Robotikas un Dizaina darbnīcās, studentu pašpārvaldē.

Kontakti:
Liedaga ielā 3, Liepājā
+371 26065753

youtube.com
Direktors Mārcis Priedītis

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra mājaslapa

Universitāte