RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā studijas var uzsākt šadās studiju programmās:

 • Būvniecība
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Datorsistēmas
 • Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija
 • Adaptronika
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Viedā elektroenerģētika
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Mehatronika

Siltumenerģētika un siltumtehnika

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā ir iespēja dartboties Robotikas un Dizaina darbnīcās, studentu pašpārvaldē.

Kontakti:
Liedaga ielā 3, Liepājā
+371 26065753

youtube.com
Direktors Mārcis Priedītis

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra mājaslapa

Universitāte