Digitālo inovāciju departaments

Digitālo inovāciju departamenta mērķis ir veicināt digitālo prasmju apgūšanu industrijas un akadēmiskās vides pārstāvju vidū ar mērķi virzīt un stiprināt digitālo transformāciju dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Digitālo inovāciju departamentā izcilākie RTU pētnieki un pieredzējuši nozares eksperti tiek iesaistīti tehnoloģiski ietilpīgu prototipu veidošanā. Departamenta darbība fokusējas uz tādiem tehnoloģiju virzieniem kā mākslīgais intelekts, robotika, lielie dati, mikroshēmu dizains, digitālo dvīņu izveide, uzņēmējdarbības un ar to saistīto procesu digitalizāciju, kā arī digitālu produktu izstrādi un dizainu.

Departaments nodrošina eksperimentālu vidi digitālo prasmju attīstībai, izmantojot praktisku mācīšanos ar prototipu izstrādi darbnīcās, hakatonos, dizaina sprintos un mācību nometnēs jeb bootcamps.

Universitāte