Kontakti

Dekāne p.i. Līga Gaile

Ķīpsalas iela 6A–448, Rīga

Fakultātes kontaktinformācija: , +371 67089711

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāne studiju jomā,
Erasmus+ koordinatore
Docente Dr. sc. ing. Marina Čerpinska

Ķīpsalas iela 6A–459, Rīga +371 25123652

Prodekāns zinātnes jomā
Docents Dr. sc. ing. Sandris Ručevskis

Ķīpsalas iela 6A–441, Rīga +371 29282562

Prodekāns inovāciju jomā
Docents Ph. D. Ivo Vaicis

Ķīpsalas iela 6A–457, Rīga +371 28324137
Dekānes vietnieks attīstības un finanšu jautājumos,
Būvniecības inženierzinātņu institūta direktora p.i.
Pēteris Druķis
Ķīpsalas iela 6A–349A, Rīga +371 29233300

Dekānes vietnieks administratīvajos jautājumos,
Profesors Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš

Ķīpsalas iela 6A–451, Rīga +371 67089145

Augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūta direktora p.i.
Asoc. prof. Ph. DLīva Pupure

Ķīpsalas iela 6A–429, Rīga +371 29383101

Mašīnbūves un biomedicīnas inženierijas institūta direktora p.i.
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Artis Kromanis

Ķīpsalas iela 6B–413, Rīga

+371 26779672

Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūta direktora p.i.
Profesors Dr. sc. ing. Anatolijs Borodiņecs

Ķīpsalas iela 6A–539, Rīga +371 26079655
Aeronautikas, kosmosa inženierijas un transporta institūta direktora p.i.
Dr. sc. ing. Aleksejs Klokovs
Ķīpsalas iela 6B–222, Riga +371 29326802

Universitāte