RTU mācībspēki – LZA Goda locekļi un Goda doktori

LZA Goda locekļi

Vārds, uzvārds, dzīves gadi Specialitāte Ievēlēšanas gads
Vaidelotis Apsītis (1921–2007) arhitektūra 1994
Valdis Jākobsons (1938–2021) ekonomika 1996
Jānis Osis (1929) informātika 1998
Jāzeps Ločmelis (1928–2015) informātika 2000
Gunārs Asaris (1934) arhitektūra 2001
Viktors Zēbergs (1926–2016) enerģētika 2006

 

LZA Goda doktori

Vārds, uzvārds, dzīves gadi Specialitāte Ievēlēšanas gads
Viktors Grīslis (1921–1992) enerģētika 1990
Leonīds Osipovs (1917–2011) ķīmija 1992
Jānis Stradiņš (1933–2019) zinātnes vēsture 1992
Ābrams Feldhūns (1915–2009) valodniecība 1993
Jānis Polis (1938–2011) ķīmija 1999
Benjamiņš Joffe (1931) fizika 2000
Ivars Strautmanis (1932–2017) arhitektūra 2001
Jānis (Oļģerts) Klētnieks (1929–2021) inženierzinātnes 2005
Ģirts Zaķis (1935–2016) ķīmija 2009
Ērika Bizdēna (1942) ķīmija 2012
Andrejs Vasiļjevs (1967) informātika 2017

Universitāte