RTU saņemtie apbalvojumi

LDDK balva kategorijā «Labākais darba devējs Latvijā»
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir atzīta par labāko darba devēju Latvijā. RTU balvu kategorijā «Labākais darba devējs Latvijā» saņēma par to, ka augstskola spēj ne tikai novērtēt savus darbiniekus, bet arī sniegt ieguldījumu darba tirgum piemērota, augsti izglītota darbaspēka veidošanā. «Lai to panāktu, Rīgas Tehniskā universitāte ir atvērusi Inženierzinātņu vidusskolu, iesaistījusies nozares normatīvo aktu izveidē, piedalās Zinātnieku naktī,» teikts LDDK žūrijas pamatojumā balvas nominācijā.
 
Apbalvojums «Latvijas eksportprece 2016»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) par inovatīvu produktu izveidi un Latvijas vārda nešanu pasaulē saņēmusi Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu «Latvijas eksportprece 2016». RTU novērtēta arī ar kvalitātes zīmi «Quality Product of Latvia», tā veicinot atpazīstamību un apliecinot kvalitāti ārvalstīs.

RTU atzinību izpelnījās ar to, ka universitātē sadarbībā ar uzņēmējiem top gan jauni produkti, kas tiek ieviesti tirgū, gan arī paši RTU zinātnieki veido savus uzņēmumus, kuri komercializē zinātnieku radītās inovācijas. RTU pērn pirmoreiz iekļuva prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education», kurā augstu novērtēta RTU sadarbība ar industriju un uzņēmējiem.

Latvijas Eksportpadomes organizētais konkurss «Latvijas eksportprece 2016» notika jau trešo reizi. Tā mērķis ir novērtēt un atgādināt par Latvijā strādājošiem uzņēmumiem, kas ražo un eksportē augstas kvalitātes preces un pakalpojumus, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē. Šogad Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu saņēma 15 laureāti.

Ģimenei draudzīgs komersants
RTU piešķirts statuss «Ģimenei draudzīga darbavieta»

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) ir piešķirts statuss «Ģimenei draudzīga darbavieta», kas apliecina RTU atbalstu darbiniekiem, lai viņi profesionālos pienākumus varētu saskaņot ar ģimenes dzīvi. 

Statusu «Ģimenei draudzīga darbavieta» iegūst darba devēji, kas sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu un kas palīdz darbiniekiem, ieviešot šādu darba vidi un nodrošinot tās ilgtspēju. Piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem piešķir papildu atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildu izglītības iegūšanā. 

RTU kā darba devējam un izglītības iestādei ir svarīga katra darbinieka un studenta labsajūta un pašrealizācijas iespējas. Ģimenei draudzīgu apstākļu nodrošināšana un pasākumi sasaucas ar RTU vērtībām – ilgtspējīgu attīstību un atvērtību un sadarbību, jo ģimene ir viens no stipras sabiedrības pamatiem un nodrošina tradīciju pārmantošanu un turpmāku attīstību.

RTU darbiniekiem, kuriem ir bērni, tiek piešķirtas apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas. Darbinieku bērniem, kuri studē RTU studiju programmās, viena līmeņa studiju programmas apgūšanai tiek piešķirta atlaide studiju maksai saskaņā ar RTU noteikto kārtību, ja darbinieks ir noslēdzis attiecīgu vienošanos ar darba devēju par saistībām turpināt darba tiesiskās attiecības RTU. 

Reizi gadā RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» tiek organizēts darbinieku aktīvās atpūtas festivāls, kurā tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes visu vecumu  bērniem un popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Savukārt Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā universitāte aicina darbinieku bērnus uz RTU, kur viņi, viesojoties laboratorijās un iesaistoties izzinošās nodarbībās, iepazīst vecāku darba vidi un inženierzinātņu daudzveidību. Savukārt Kultūras centrs darbinieku bērniem organizē vasaras radošās darbnīcas, kā arī piedāvā iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Tiesa, Covid-19 pandēmijas laikā klātienes pasākumi nebija iespējami, taču, situācijai stabilizējoties, atkal tiks domāts par dažādām ģimenei draudzīgām aktivitātēm.  

Programmas «Ģimenei draudzīga darbavieta», ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds, mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas darba vides attīstību Latvijā un vairot sabiedrības izpratni par to, ko nozīmē ģimenēm draudzīga darbavieta.

Programmas laikā ir iespēja ne tikai pieteikties darba vides izvērtējumam, bet organizācijām arī tiek piedāvāta virkne praktisku padomu un instrumentu, kā ieviest attiecīgas prakses savā darba vietā. Iniciatīva paplašina jau iepriekš Latvijā īstenoto programmu «Ģimenei draudzīgs komersants», tajā iekļaujot ne tikai privātuzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību pārvaldes un nevaldības organizācijas. 

RTU atzīta par ģimenei draudzīgu komersantu 2019

Izvērtējot Latvijas darba devēju īstenotos uzņēmējdarbības principus, Latvijas Labklājības ministrija jau ceturto gadu pēc kārtas iekļāvusi Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) to uzņēmumu vidū, kuriem piešķirts Ģimenei draudzīga komersanta statuss. 

RTU kā darba devējam un izglītības iestādei ir svarīga katra darbinieka un studenta labsajūta un pašrealizācijas iespējas. Ģimenei draudzīgu apstākļu nodrošināšana un pasākumi sasaucas ar RTU vērtībām – stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību, jo ģimene ir viens no stipras sabiedrības pamatiem un nodrošina tradīciju pārmantošanu un turpmāku attīstību.

RTU darbiniekiem, kuriem ir bērni, tiek piešķirtas apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas, ir arī iespēja vienoties ar darba devēju par elastīgu darba grafiku, nodrošinot funkciju nepārtrauktību un sasniedzamību. Ķīpsalā darbojas bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis». Darbinieku bērniem, kuri studē RTU studiju programmās, viena līmeņa studiju programmas apgūšanai tiek piešķirta atlaide studiju maksai saskaņā ar RTU noteikto kārtību, ja darbinieks ir noslēdzis attiecīgu vienošanos ar darba devēju par saistībām turpināt darba tiesiskās attiecības RTU. Reizi gadā RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» tiek organizēts darbinieku aktīvās atpūtas festivāls, kurā tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes visu vecumu  bērniem un popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Jau vairākus gadus Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā universitāte aicina darbinieku bērnus uz RTU. Šogad vairāk nekā 50 darbinieku bērnu viesojās RTU laboratorijās un iepazina inženierzinātņu daudzveidību un vecāku ikdienas darba pienākumus. Savukārt Kultūras centrs darbinieku bērniem organizē vasaras radošās darbnīcas, kā arī piedāvā iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Atvērto durvju dienā un izstādē «Skola» parasti iekļaujam dažādas izglītojošas aktivitātes bērniem.

11. jūnijā Labklājības ministrija 38 uzņēmumiem piešķīrusi «Ģimenei draudzīga komersanta» statusu, tai skaitā RTU. Statusu ieguvušie uzņēmumi saņem īpašu apliecību. Uzņēmumi arī uz gadu iegūst tiesības «Ģimenei draudzīga komersanta» logo izmantot savā uzņēmumā, interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. 

Ģimenei draudzīgu uzņēmējdarbības principu īstenošana uzņēmumos tiek vērtēta jau divpadsmito gadu. Kopš 2011. gada uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Tiek ņemta vērā arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos, norāda Labklājības ministrijā.

RTU atzīta par Ģimenei draudzīgu komersantu 2018

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus, ko novērtējusi Labklājības ministrija, trešo gadu pēc kārtas piešķirot Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

RTU kā darba devējam un izglītības iestādei ir svarīga katra darbinieka un studenta labsajūta un pašrealizācijas iespējas. Ģimenei draudzīgu apstākļu nodrošināšana un pasākumi sasaucas ar RTU vērtībām – stabilitāti un ilgspējīgu attīstību, jo ģimene ir viens no stipras sabiedrības pamatiem un nodrošina tradīciju pārmantošanu un turpmāku attīstību.

RTU darbinieki, kuriem ir bērni, darba devējs piedāvā dažādus «labumus», piemēram, apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas, ir arī iespēja vienoties ar darba devēju par elastīgu darba grafiku, nodrošinot funkciju nepārtrauktību un sasniedzamību. Ķīpsalā darbojas bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis». Darbinieku bērniem, kuri studē RTU studiju programmās, viena līmeņa studiju programmas apgūšanai tiek piešķirta atlaide studiju maksai saskaņā ar RTU noteikto kārtību, ja darbinieks ir noslēdzis attiecīgu vienošanos ar darba devēju par saistībām turpināt darba tiesiskās attiecības RTU. Reizi gadā RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» tiek organizēts darbinieku aktīvās atpūtas festivāls, kurā tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes visu vecumu bērniem un popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Jau vairākus gadus 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – universitāte piedalās akcijā «Darbā bērni». Šogad vairāk nekā 70 darbinieku bērnu iepazinās ar RTU, viesojās RTU laboratorijās un iepazina inženierzinātņu daudzveidību un vecāku ikdienas darba pienākumus. Savukārt Kultūras centrs darbinieku bērniem organizē vasaras radošās darbnīcas, kā arī piedāvā iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Darbinieku bērni arī labprāt apmeklē RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības un Studentu parlamenta rīkotās Tehniskās jaunrades dienas, Atvērto durvju dienā un izstādē «Skola» parasti iekļaujam dažādas izglītojošas aktivitātes bērniem.

13. jūnijā Labklājības ministrija 38 uzņēmumiem piešķīrusi «Ģimenei draudzīga komersanta» statusu, tai skaitā RTU. Statusu ieguvušie uzņēmumi saņem īpašu apliecību. Uzņēmumi arī uz gadu iegūst tiesības «Ģimenei draudzīga komersanta» logo izmantot savā uzņēmumā, interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Pirms gada šādu statusu saņēma 31 uzņēmums. Kā atzīst Labklājības ministrs Jānis Reirs: «Interese par «Ģimenei draudzīga uzņēmuma» statusu arvien palielinās. Šajā sakarā mēs jau varam runāt par lielāku sociālo atbildību. Lai gan dažkārt darba devējam var šķist, ka laulība un bērni varētu traucēt darba kvalitātei, tieši ģimene ir katras stabilas, veselīgas sabiedrības pamats. Komersanti apzinās, ka laimīgs un apmierināts darbinieks, spēj sniegt lielāku pienesumu uzņēmumam. Un rezultātā iegūst visi!»

Ģimenei draudzīgu uzņēmējdarbības principu īstenošana uzņēmumos tiek vērtēta jau vienpadsmito gadu. Kopš 2011. gada uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Tiek ņemta vērā arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos, norāda Labklājības ministrijā.

RTU iegūst Ģimenei draudzīga komersanta statusu 2017

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jau otro gadu pēc kārtas ir atzīta par ģimenei draudzīgu komersantu, un trešdien, 31. maijā, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps svinīgā ceremonijā no labklājības ministra Jāņa Reira saņēma īpašu apliecību, kas ļauj RTU gadu sevi pozicionēt minētajā statusā. Šī atzinība apliecina RTU spēju īstenot ģimenei draudzīgu politiku, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.

RTU Bērnu un jauniešu universitāte, bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis», RTU Mūsdienu deju studija, kurā dejas soli apgūst gan RTU darbinieku, gan citi bērni, kā arī universitātes inženiertehniskās darbnīcas dažādos pasākumos Latvijā ir tikai daži piemēri, kas apliecina RTU atbilstību iegūtajam statusam. Tāpat jau otro gadu pēc kārtas 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, RTU piedalās akcijā «Darbā bērni», aicinot darbinieku bērnus iepazīties ar vecāku darba vietu un piedalīties izglītojošās un izzinošās aktivitātēs.  

«Ģimenei draudzīga komersanta» statuss ļauj uzņēmumam vienu gadu izmantot akcijas logo uzņēmumā un tā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir Labklājības ministrija, un šogad tas pasniegts jau desmito reizi, lai popularizētu ģimenei draudzīga uzņēmuma ideju un piesaistītu arvien jaunus uzņēmumus. Kopš 2011. gada uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku.

Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Tiek ņemta vērā arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos.

RTU iegūst Ģimenei draudzīga komersanta statusu 2016

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) 2016. gada 8. jūnijā svinīgā ceremonijā Labklājības ministrija (LM) piešķīra Ģimenei draudzīga komersanta statusu, apliecinot universitātes spēju īstenot ģimenei draudzīgu politiku, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

RTU bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis», Bērnu un jauniešu universitāte, RTU Mūsdienu deju studija, kurā dejas soli apgūst gan RTU darbinieku, gan citi bērni, kā arī universitātes inženiertehniskās darbnīcas dažādos pasākumos Latvijā ir tikai daži piemēri, kas apliecina universitātes centienus kļūt par ģimenei draudzīgu mācību iestādi. Priecājamies, ka esam novērtēti. Veidojot ģimenei draudzīgas universitātes tēlu, ceram celt inženierzinātņu prestižu un kuplināt jauno inženieru paaudzi, kas nākotnē cels Latvijas labklājību,» saka RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Viņš arī uzsver, ka ne mazāk svarīgi ir tas, ka RTU rūpējas ne vien par jaunākās paaudzes izglītošanu, bet arī attīstīta mūžizglītības konceptu, piedāvājot dažādus tālākizglītības kursus un iespēju iegūt otro augstāko izglītību arī pieaugušajiem.

Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai bija telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām. Tāpat vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī komersanta politikas orientācija uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u. c.

Labklājības ministrija uzņēmumiem piešķir Ģimenei draudzīga komersanta statusu, lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi. Ministrija uzsver, ka, saņemot ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmums parāda labo praksi un ģimenēm nepieciešamo preču un pakalpojumu izpratni ne tikai attiecībā uz uzņēmuma mikrovidi, bet arī uz sabiedrību kopumā.

Apzinoties nepieciešamību uzrunāt uzņēmumus un popularizēt ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu, LM ir vienojusies par sadarbību ar Ilgtspējas indeksu. Tādējādi, izstrādājot atbilstošus kritērijus, kas tika integrēti indeksa aptaujas anketā, tiek apzināti un atlasīti tie uzņēmumi, kuri īsteno minētos kritērijus un atspoguļo labo praksi.

Ilgtspējas indekss
RTU iegūst platīnu «Ilgtspējas indeksa 2021» novērtējumā

Jau ceturto gadu Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir iekļauta «Ilgtspējas indeksa» augstākajā jeb platīna kategorijā. RTU ir vienīgā no Latvijas augstskolām, kas saņēmusi šo augsto novērtējumu, un tas ir apliecinājums RTU centieniem iedzīvināt zaļo dzīvesveidu un sniegt zinātnisko ieguldījumu videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībā. 

Atbilstoši «Ilgtspējas indeksa» metodoloģijai platīna kategoriju ieguvušie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kā arī tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors. Šogad platīna kategorijā kopumā iekļuvuši 23 uzņēmumi. 

RTU mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Ir izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, kas paredz ievērot videi draudzīgus principus gan ikdienā, gan arī zinātnieku pētījumus koncentrēt zaļo tehnoloģiju attīstības virzienā. 

Piemēram, lai samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu un kopējo atkritumu daudzumu, RTU fakultātēs izvietoti ūdens dzeršanas punkti, tiek šķiroti atkritumi. Zaļie principi tiek ievēroti, ēkas būvējot, rekonstruējot un aprīkojot. Svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām, ko aprobē Ķīpsalā. Piemēram, studentu pilsētiņas ārtelpā ir izvietots energoefektīvs LED apgaismojums, savukārt dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā izmanto no notekūdeņu siltuma iegūtu siltumenerģija.

RTU īsteno digitalizāciju, pamazām atsakoties no dokumentu aprites drukas formātā un pārejot uz elektroniskajiem pakalpojumiem. RTU arī rūpējas par darbinieku lojalitāti un rīko pasākumus darbinieku ģimenēm.

RTU ilgtspējas centieni ir novērtēti arī starptautiski, jo reitingā «Green Metric» RTU ir ierindota 56. vietā pasaulē, tā jau vairākus gadus saglabājot Latvijas «zaļākās» augstākās izglītības institūcijas statusu. 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

RTU iegūst platīnu «Ilgtspējas indeksa 2020» novērtējum

Jau trešo gadu pēc kārtas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «Ilgtspējas indeksa» augstākajā jeb platīna kategorijā. Tas ir augsts novērtējums RTU centieniem iedzīvināt zaļo dzīvesveidu un sniegt zinātnisko ieguldījumu videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībā. 

Atbilstoši «Ilgtspējas indeksa» metodoloģijai platīna kategoriju ieguvušie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kā arī tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Pavisam platīna kategorijā šogad iekļuvuši 19 uzņēmumi, un RTU to vidū ir vienīgā augstskola. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad nenotika «Ilgtspējas indeksa» laureātu svinīgā apbalvošana, tie 11. jūnijā tika paziņoti ar video starpniecību.

Lai samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu un kopējo atkritumu daudzumu, RTU fakultātēs izvietoti ūdens dzeršanas punkti, tiek šķiroti atkritumi. Zaļie principi tiek ievēroti, ēkas būvējot, rekonstruējot un aprīkojot. Svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām, ko aprobē Ķīpsalā. Piemēram, studentu pilsētiņas ārtelpā ir izvietots energoefektīvs LED apgaismojums, savukārt dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā izmanto no notekūdeņu siltuma iegūtu siltumenerģija.

RTU īsteno digitalizāciju, pamazām atsakoties no dokumentu aprites drukas formātā un pārejot uz elektroniskajiem pakalpojumiem. RTU arī rūpējas par darbinieku lojalitāti un rīko pasākumus darbinieku ģimenēm.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

RTU iegūst platīnu «Ilgtspējas indeksa 2019» novērtējumā un saņem «Inovāciju līdera» balvu

Par ieguldījumu inovāciju sekmēšanā Rīgas Tehniskai universitātei (RTU) piešķirta «Inovāciju līdera» balva, bet «Ilgtspējas indeksa» novērtējumā jau otro gadu pēc kārtas RTU ierindojas platīna kategorijā. Augstie novērtējumi iegūti, pateicoties mērķtiecīgām pūlēm inovāciju attīstīšanā, kā arī centieniem iedzīvināt zaļo dzīvesveidu un sniegt zinātnisko ieguldījumu videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībā.

RTU saņem Inovāciju līdera balvu un saglabā vietu platīna kategorijā «Ilgtspējas indeksa» novērtējumā

Atbilstoši «Ilgtspējas indeksa» metodoloģijai platīna kategoriju ieguvušie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kā arī tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

«Ilgtspējas indeksa» platīna kategorijā RTU iekļuva 2018. gadā, bet «Inovāciju līdera» balvu RTU saņem pirmo reizi. Pavisam platīna kategorijā šogad iekļuvuši 19 uzņēmumi. «Ilgtspējas indeksa» svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 13. jūnijā. 

Lai samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu un kopējo atkritumu daudzumu, RTU fakultātēs izvietoti ūdens dzeršanas punkti, tiek šķiroti atkritumi. Zaļie principi tiek ievēroti, ēkas būvējot, rekonstruējot un aprīkojot. Svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām, ko aprobē Ķīpsalā. Piemēram, studentu pilsētiņas ārtelpā ir izvietots energoefektīvs LED apgaismojums, savukārt dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā izmanto no notekūdeņu siltuma iegūtu siltumenerģija. 

RTU īsteno digitalizāciju, pamazām atsakoties no dokumentu aprites drukas formātā un pārejot uz elektroniskajiem pakalpojumiem. RTU arī rūpējas par darbinieku lojalitāti un rīko pasākumus darbinieku ģimenēm. Arī šie centieni ir atzinīgi novērtēti, jau ceturto gadu pēc kārtas RTU piešķirot Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

RTU iegūst platīnu «Ilgtspējas indeksa 2018» novērtējumā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) šogad pirmoreiz iekļauta Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» platīna kategorijā. Tik augstu līmeni RTU sasniegusi, jo savā attīstības stratēģijā ilgtspēju izvirzījusi par prioritāti un to mērķtiecīgi ievieš ikdienā, rūpējoties par zaļo dzīvesveidu un sniedzot zinātnisko ieguldījumu videi draudzīgu tehnoloģiju attīstībā.

Ilgtspējas indeksa metodoloģija skaidro, ka platīna kategoriju ieguvušie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kā arī tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

«RTU ir iekļauta platīna kategorijā, jo  viena no universitātes prioritātēm ir Ilgtspējība un zaļais dzīvesveids. Mēs ieviešam Zaļās Ķīpsalas konceptu, RTU studentu pilsētiņā nodrošinot ilgtspējīgu resursu pārvaldību, paplašinot RTU darbinieku un studentu izpratni par vides jautājumiem un sekmējot videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu,» saka RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins. 

Lai samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu un kopējo atkritumu daudzumu, RTU fakultātēs izvietoti ūdens dzeršanas punkti, tiek šķiroti atkritumi. Zaļie principi tiek ievēroti, ēkas būvējot, rekonstruējot un aprīkojot. Svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām, ko aprobē Ķīpsalā. Piemēram, studentu pilsētiņas ārtelpā ir izvietots energoefektīvs LED apgaismojums, savukārt dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā izmanto no notekūdeņu siltuma iegūtu siltumenerģija. 

RTU īsteno digitalizāciju, pamazām atsakoties no dokumentu aprites drukas formātā un pārejot uz elektroniskajiem pakalpojumiem. Tāpat tiek sniegts ieguldījums sabiedrības izglītošanā, piemēram, organizējot izglītojošus pasākumus, skolēnus iepazīstinot ar inženierzinātnēm, bet skolotājus informējot par jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, kas viņiem noder mācību darbā. 

RTU arī rūpējas par darbinieku lojalitāti un rīko pasākumus darbinieku ģimenēm. Arī šie centieni ir atzinīgi novērtēti, jau trešo gadu pēc kārtas RTU piešķirot Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

RTU saņem zeltu «Ilgtspējas indeksa 2017» novērtējumā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) šogad jau otro gadu pēc kārtas ir iekļauta Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» zelta kategorijā. Pirmoreiz RTU zelta kategorijā tika iekļauta 2016. gadā.

Zelta kategorijā iekļautie uzņēmumi demonstrē atklātību un caurskatāmību. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

«Ilgtspējas indeksa» augstākajā – platīna – kategorijā 2017. gadā iekļuva septiņi uzņēmumi. Nemainīgi augstu sniegumu, salīdzinot ar pērno gadu, saglabāja «Latvenergo», «Ventspils nafta termināls», «CEMEX» un «RIMI Latvia», bet jaunpienācēji ir «Latvijas mobilais telefons», SEB banka un «Cēsu alus».

Zelta kategorijā šogad iekļuva 19 uzņēmumi: «Balta», «Baltic International Bank», «Coca-Cola HBC Latvia», «Daugavpils siltumtīkli», «GRIFS AG», «Latvijas dzelzceļš», «Latvijas kuģniecība», «Latvijas Loto», «Liepājas enerģija», «Maxima Latvija», «Putnu fabrika Ķekava», «Rīgas siltums», Rīgas Tehniskā universitāte, «Roche Latvija», «Sadales tīkls», Starptautiskā lidosta «Rīga», «Swedbank», «Ventspils reiss» un ZAAO.
Savukārt sudraba kategorijā iekļauts 21 uzņēmums, bet bronzas kategorijā – seši uzņēmumi.

«Ilgtspējas čempiona» titulu jeb balvu par straujāko progresu gada laikā saņēma automātisko sistēmu ražotājs no Liepājas «AE Partner».

Pasākums Latvijā notika jau astoto gadu pēc kārtas, RTU tajā piedalās piekto reizi. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Māris Kučinskis, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

«Ilgtspējas indeksa» iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju un palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus šis indekss sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

RTU saņem zeltu «Ilgtspējas indeksa 2016» novērtējumā

Rīgas Tehniskā universitātei (RTU) ikgadējā «Ilgtspējas indeksa 2016» mērījumā ir piešķirta zelta kategorija, kas apliecina RTU darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības augsto līmeni. Universitāte indeksa mērījumiem šogad pieteikusies ceturto reizi un šī ir pirmā reize, kad tā ieguvusi zeltu.

 «Rīgas Tehniskā universitāte ir lielākā augstskola Latvijā, un tas nozīmē arī atbildību pret mūsu studentiem, personālu, sabiedrību un apkārtējo vidi. «Ilgtspējas indeksa» novērtējums ir apliecinājums, ka RTU ievēro labus pārvaldības principus un ir atbildīga par savu lomu sabiedrībā,» uzsver RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Rektors arī uzsver, ka ilgtspējīga  attīstība ir viena no RTU prioritātēm, jo RTU ir ANO izveidotā Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkla biedre un RTU zinātnieki palīdz risināt septiņus no ANO ilgtspējīgas attīstības izvirzītajiem mērķiem. RTU atzīta arī par 170. zaļāko universitāti pasaulē, apliecinot universitātes centienus zaļās politikas realizēšanā, kā arī nupat RTU ieguvusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas arī ir viens no ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem.

Šogad apbalvošanas svinīgā ceremonija notika 9. jūnijā un tās laikā platīna, zelta, sudraba un bronzas kategorijā tiks sveikti 52 Latvijas uzņēmumi, kuri demonstrējuši atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju un bijuši pietiekami drosmīgi, lai veiktu publisku sava snieguma novērtējumu.

Indeksam pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumi, kas ir pēdējo gadu lielākais skaits. Zelta kategorijā tiks sveikti arī tādi uzņēmumi kā «Latvijas Dzelzceļš», «Latvijas Mobilais telefons», «Nordea banka», «Rīgas siltums», «SEB banka», Starptautiskā lidosta «Rīga» un «Swedbank».

«Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem. Tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

RTU saņem bronzu «Ilgtspējas indeksa 2015» novērtējumā

RTU ikgadējā «Ilgtspējas indeksa 2015» mērījumā ieguvusi bronzas kategoriju. Šogad apbalvoti 39 Latvijas uzņēmumi, kuri demonstrējuši atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju un bijuši pietiekami drosmīgi, lai veiktu publisku sava snieguma novērtējumu.

Šogad «Ilgtspējas indeksam» pieteicās 73 uzņēmumi, kas novērtēja savu sniegumu attiecībā uz stratēģisko plānošanu, tirgus attiecībām, darba vidi, attieksmi pret vidi un vietējo kopienu. Dalībnieku vidū arī šogad bija mazs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību īpatsvars.

«Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu «Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index» pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un nacionālā līmeņa sadarbības partneris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Kopš 2010. gada, kad veiksmīgi tika sākts Ilgtspējas indeksa pilotprojekts, indeksa pašvērtējuma iespējas ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumu.

RTU «Ilgtspējas indeksa 2014» novērtējumā saņem sudraba kategoriju 

Noslēdzoties ikgadējam «Ilgtspējas indeksa 2014» mērījumam, RTU ieguvusi sudraba kategoriju, un tas ir par vienu kategoriju augstāk kā 2013. gadā. 

 «Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu «Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index» pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.  

RTU profesionālā maģistra studiju programmai «Tehniskā tulkošana» piešķirta EMT kvalitātes zīme

RTU Lietišķās valodniecības institūta realizētajai profesionālā maģistra studiju programmai «Tehniskā tulkošana» piešķirta «European Master's in Translation» («EMT») kvalitātes zīme.

Tas nozīmē, ka programmas saturs ir harmonizēts ar citām tulkošanas studiju programmām Eiropas Savienībā, kas studiju programmai piešķir papildu kvalitātes standartu un sekmēs studentu mobilitāti. 

Pievienojoties «EMT» tīklam, būs iespējams uzlabot tulkotāju apmācības kvalitāti un palielināt studiju programmas absolventu – augsti kvalificētu speciālistu – nodarbinātību tulkošanas iestādēs Eiropas Savienības (ES) institūcijās gan Latvijā, gan citās tās dalībvalstīs. 

RTU atkārtoti piešķirta diploma pielikuma Atzinības zīme

RTU ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) diploma pielikuma Atzinības zīmi, ko 3. jūnijā svinīgā apbalvošanas ceremonijā Banku Augstskolas telpās saņēma no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA).

Diploma pielikuma Atzinības zīme ir apliecinājums tam, ka RTU izcilā kvalitātē izpilda diploma pielikumu izsniegšanas nosacījumus saskaņā ar Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesa (t. i., Boloņas procesa) vadlīnijām.

Diploma pielikuma mērķis nacionālajā un starptautiskajā mērogā ir atvieglot un uzlabot studiju un profesionālajiem mērķiem nepieciešamo akadēmisko rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu, kas savukārt atvieglo un uzlabo absolventu mobilitāti gan valsts iekšienē, gan ārzemēs. Eiropas vienoto diploma pielikumu kopā ar diplomu visi RTU absolventi studiju noslēgumā saņem jau kopš 2004. gada.

 

Eiropas Universitāšu asociācija piešķir RTU savu kvalitātes zīmi

RTU Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmas (Institutional Evaluation Programme – IEP) starptautisko ekspertu gala ziņojumā ieguvusi pozitīvu novērtējumu un saņem  organizācijas starptautiski atpazīstamo kvalitātes zīmi «IEP novērtēts».

IEP ziņojumā akcentēti universitātes sasniegumi zinātnes sasaistē ar inovācijām un augstais absolventu pieprasījums darba tirgū. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga inženierzinātņu studentu pilsētiņu Baltijas valstīs.

Kā pozitīvs piemērs minēti RTU pasākumi zināšanu pārneses veicināšanai, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveide. Labs vērtējums tika piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai. Eksperti izteica rekomendācijas jauno zinātnieku piesaistei un darbības nepārtrauktībai.

Kā apliecinājumu starptautisko ekspertu gala ziņojuma pozitīvajam novērtējumam RTU ieguvusi «IEP novērtēts» logotipa lietošanas atļauju mājaslapā un citos informatīvajos materiālos.

RTU saņem Ministru kabineta atzinības rakstus
Ministru kabineta Atzinības raksts 2012
 Rīgas Tehniskā universitāte sakarā ar universitātes 150 gadu jubileju, kā arī par ilggadēju darbu inženieru sagatavošanā, tautsaimniecības attīstības veicināšanā, Latvijas augstākās izglītības un zinātnes attīstībā saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministru kabineta Atzinības raksts 2022
Rīgas Tehniskā universitāte sakarā ar universitātes 160 gadu jubileju, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu. 

Universitāte