«Open Access» iniciatīva

«Open Access» ir Eiropas iniciatīva, ar mērķi veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

«Open Access» nodrošina bezmaksas piekļuvi pilnteksta zinātniskai informācijai tiešsaistē, ļaujot lietotājiem to lasīt, lejuplādēt, lietojot atsauci uz autoru, kopēt, izplatīt, drukāt, citēt, indeksēt, pārraidīt kā datus, vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem.

«Open Access» priekšrocības

Viena no «Open Access» iniciatīvas atbalstītāju galvenajām nostādnēm ir – sabiedrības finansētas pētniecības rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem visiem sabiedrības locekļiem, lai veicinātu zināšanu izplatību, līdz ar to palielinot zinātnisko atklājumu efektivitāti un ieguldīto investīciju atdevi.

Zinātnisko darbu pilntekstu publicēšanā brīvpieejā palielina zinātniskās pētniecības ietekmi un inovāciju rašanos, jo piedāvā brīvu pētniecības rezultātu pieejamību, tos iespējams izmantot un citēt.

Zinātnes pētījumu finansētāju, akadēmisko un zinātnisko institūciju vidū arvien vairāk nostiprinās viedoklis, ka pētnieciskā darba veikšana ir tikai puse no uzdevuma – svarīgi ir, lai tā rezultāti būtu pieejami, arvien vairāk tiek uzsvērta prasība pētījumu rezultātus publicēt brīvpieejā tiešsaistē.

Kāds labums zinātniekiem no «Open Access» institucionālā repozitorija

  • Zinātnisko darbu centralizēta arhivēšana;
  • Meklēšanas un piekļuves iespēju paplašināšana zinātniskajiem darbiem;
  • Zinātnisko pētījumu izplatības un ietekmes (impact factor) palielināšana;
  • IR kalpo kā zinātniskās darbības CV.

Zinātnieki par «Open Access»

Ja rodas jautājumi par datu ievadi RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmu un «Open Access», lūdzu, zvaniet Maijai Neilandei,  +371 28399196 vai Jeļenai Kravčinskai, +371 27837518. Zvanīt var darba dienās no plkst. 9 līdz 16.30.
Pārējā laikā jautājumus sūtiet: .

«Open Access» resursi

«Open Access» resursi var būt recenzējami e-žurnāli, recenzēti žurnālu raksti, nerecenzēti pre-printi, kurus autori vēlas publicēt, lai saņemtu komentārus un informētu kolēģus par jaunākajiem atklājumiem zinātnē, disertācijas, konferenču tēzes, jebkurš cits resurss digitālā veidā – mācību kurss, mūzika, attēli, multimediju darbi, programmatūra u. c.

Eiropas Padomes nostāja «Open Access» jautājumā

Eiropas Padome uzskata, ka brīva piekļuve zinātniskajai informācijai augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā ir ļoti nozīmīga un veicina visas sabiedrības attīstību.

RTU e-resursu repozitorijs

RTU e-resursu repozitorijs nodrošina RTU zinātnisko publikāciju apkopošanu, saglabāšanu un pieejamību. Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejami izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu  rakstu pilnie teksti un RTU mācībspēku un pētnieku publikācijas, kuras arhivētas repozitorijā saskaņā ar autortiesību līgumiem.

RTU atvērtās pieejas politika

Politikas mērķis ir sniegt sabiedrībai atvērtu piekļuvi RTU zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai pilnīgu RTU piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi.

Zinātne