Atvērtā zinātne

Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem.

Tas tiek paveikts, praktizējot dažādas aktivitātes:

  • zinātniskā publicēšanās atvērtā piekļuvē,
  • zinātnieku iedrošināšana zinātniskus pierakstus publiskot atvērtā piekļuvē,
  • atvērtās piekļuves ideju popularizēšana,
  • kopumā veicinot vieglāku un ērtāku zinātniskā darba un zināšanu publiskošanu ar nolūku atļaut atkārtotu izmatošanu, pārdali un reproducēšanu.

Atvērtā piekļuve ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē.

Atvērtā piekļuve ir bezmaksas, brīva, tūlītēja, nemainīga tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskai informācijai, kas ļauj lietotājiem to lasīt, lejuplādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, meklēt un citēt, indeksēt, pārraidīt kā datus vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem. Izmantojot zinātnisko informāciju, lietotājiem ir jāsaglabā darba integritāti, attiecīgi norādot citētā darba autoru.

Pētījums par atvērto zinātni.

EUt+ atvērtās pētniecības paziņojums

Pētniecība, kas ir aktīvi saistīta ar universitātes akadēmisko dzīvi, saistīta ar tās kopienām un reģioniem, studentiem un iedzīvotājiem, ir būtisks jaunās universitātes saiknes elements ar plašāku pētniecības ekosistēmu un kopienām, un reģioniem, kuros darbojas EUt+.

Eiropas Padomes nostāja «Open Access» jautājumā

Eiropas Padome uzskata, ka brīva piekļuve zinātniskajai informācijai augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā ir ļoti nozīmīga un veicina visas sabiedrības attīstību.

RTU publikāciju repozitorijs

RTU e-resursu repozitorijs nodrošina RTU zinātnisko publikāciju apkopošanu, saglabāšanu un pieejamību. Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejami izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu  rakstu pilnie teksti un RTU mācībspēku un pētnieku publikācijas, kuras arhivētas repozitorijā saskaņā ar autortiesību līgumiem.

RTU atvērtās piekļuves politika

Politikas mērķis ir sniegt sabiedrībai atvērtu piekļuvi RTU zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai pilnīgu RTU piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi.

Zinātne