RTU publikāciju reģistrs Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā

RTU zinātnisko publikāciju reģistrs ir apvienotais RTU publikāciju metadatu un atvērtās piekļuves publikāciju reģistrs. Tajā atrodama informācija par RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām: zinātniskajām monogrāfijām, mācību metodiskajām monogrāfijām, rakstiem zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos, kā arī promocijas darbiem.

Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares, un pēc tā, vai publikācija ir atvērtajā piekļuvē.

Atvērt RTU publikāciju reģistru Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā

Zinātne