RTU zinātnisko publikāciju datubāze

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos. 

Šajā sadaļā atrodama informācija par RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām un šo publikāciju anotācijas:

  • zinātniskās monogrāfijas,
  • mācību metodiskās monogrāfijas,
  • publikācijas zinātniskajos žurnālos,
  • publikācijas konferenču krājumos,
  • promocijas darbu kopsavilkumi.

Datubāzē atradīsiet zinātnisko monogrāfiju, mācību metodisko monogrāfiju, publikāciju zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas. Zinātnisko publikāciju meklēšana notiek pēc atslēgas vārdiem, nosaukuma, autoriem, pētniecības nozares.

RTU zinātnisko publikāciju datu bāze

Zinātne