RTU publikāciju repozitorijs

RTU e-resursu repozitorijs nodrošina RTU zinātnisko publikāciju apkopošanu, saglabāšanu un pieejamību. Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejami izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu  rakstu pilnie teksti un RTU mācībspēku un pētnieku publikācijas, kuras arhivētas repozitorijā saskaņā ar autortiesību līgumiem.

RTU «Open Access» repozitorijs

Līdzautoru apliecinājums publikācijas arhivēšanai «Open Access» repozitorijā

Zinātne