Materiāli, procesi un tehnoloģijas

 energy_and_environment.jpg   cities_and_development.jpg
materials_processes_and_technologies.jpg

safety_and_security_cover.jpg

 

«Materiāli, procesi un tehnoloģijas» ir viens no zinātniskās darbības prioritārajiem virzieniem Rīgas Tehniskajā univeristātē (RTU). Univeristātē realizētie pētījumi materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi -  sākot no nanodaļiņu sintēzes, līdz lielu, praktiski izmantojumu konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai.

Galvenie pētījumu virzieni materiālu jomā RTU:

  • nanomateriāli un nanotehnoloģijas;
  • videi draudzīgi procesi un tehnoloģijas, biotehnoloģijas;
  • lietišķā ķīmija;
  • funkcionāli materiāli.

Sadarbība notiek gan RTU ietvaros, gan ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un pasaulē. Zinātnieki realizē projektus, kas tieši saistīti ar materiālu un to īpašību izpēti, gan projektus, kas ar šo jomu saistīti netieši, piemēram, izstrādā datu apstrādes, projektēšanas un prognozēšanas programmatūru, veic ekonomiskos aprēķinus jaunu materiālu dizainam, vai izgatavošanas tehnoloģijai.

RTU līdzdalība četru Valsts nozīmes pētniecības centru izveidē un darbībā devusi iespēju izveidot augstvērtīgu mūsdienīgu infrastruktūru, nodrošinot zinātniekus ar pasaules līmeņa zinātnisko aparatūru, tādā veidā veicinot konkurenci pasaules pētījumu tirgū un dodot iespēju kļūt par līdzvērtīgiem partneriem starptautiskos projektos.

 

Platformas kontaktpersonas:

Andris Šutka
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Jānis Ločs
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

 

Zinātne