Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā
un ārzemju studentu apmācībā

Igors Tipāns 
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089038
+371 29495699
igors.tipans@rtu.lv
SSD direktore 
Liene Maurīte
Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089343
+371 28647823
liene.maurite@rtu.lv
SSD direktores vietniece
Inese Džarcāne
Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089812
+371 29559788
inese.dzarcane@rtu.lv
SSD direktores vietniece
Māra Sniķere
Kaļķu iela 1–302, Rīga +371 67089313
+371 29286372
mara.snikere@rtu.lv
SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāja
Jolanta Jurēvica
Kaļķu iela 1–302, Rīga +371 67089055
+371 29449770
jolanta.jurevica@rtu.lv
SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļas projektu vadītāja
Evita Miščuka
Kaļķu iela 1–302, Rīga +371 67089314
+371 29484664
evita.miscuka@rtu.lv
SSD Starptautiskās mobilitātes nodaļas projektu vadītāja
Inga Riharda
Kaļķu iela 1–302, Rīga +371 67089067
+371 25739079
inga.riharda@rtu.lv
SSD Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas
projektu vadītājs

Ēriks Badamšins
Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089790
+371 26710008
eriks.badamsins@rtu.lv
SSD Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas 
starptautiskās sadarbības organizatore

Elīna Riekstiņa
    elina.riekstina@rtu.lv
ĀSD direktors
Igors Tipāns
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089038
+371 29495699
igors.tipans@rtu.lv
ĀSD direktora vietniece
Zane Purlaura
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv

starptautiskās sadarbības speciāliste
Sigita Šaicāne

Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089150
ĀSD Ārzemju studentu sagatavošanas nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036
ĀSD Ārzemju studentu sagatavošanas nodaļas
starptautisko projektu koordinators​

Artūrs Lūsis
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
ĀSD ārējo sakaru koordinatore
Elīna Peina
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
ĀSD ārējo sakaru koordinatore 
Signe Laizāne
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167 signe.laizane@rtu.lv
ĀSD ārējo sakaru koordinatore
Anna Lejiņa 
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 anna.lejina@rtu.lv
ĀSD ārējo sakaru koordinatore
Daina Urbāne
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 daina.urbane@rtu.lv
ĀSD ārējo sakaru koordinatore
Elīna Norniece
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 elina.norniece@rtu.lv
ĀSD ārējo sakaru koordinatore
Inga Labsvīra-Zelča
Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089013

ĀSD Starptautisko projektu nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 karlis.valtins@rtu.lv
ĀSD Starptautisko projektu nodaļas
starptautiskās sadarbības speciāliste

Anete Beinaroviča
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
ĀSD Starptautisko projektu nodaļas
starptautiskās sadarbības speciālists

Timo-Juhani Turunen
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
SSD un ĀSD projektu vadītājs/maketētājs
Arnis Grīnbergs
Kaļķu iela 1–414, Rīga   arnis.grinbergs@rtu.lv