Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Departamenta direktors
Igors Tipāns 
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089038 igors.tipans@rtu.lv

Direktora vietniece
Zane Purlaura

Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv
Biroja vadītāja
Sigita Šaicāne
Kaļķu iela 1–314, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas un īso kursu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036
Artūrs Lūsis Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Liene Maurīte
Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089343 liene.maurite@rtu.lv
Inese Džarcāne Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089812 inese.dzarcane@rtu.lv
Ēriks Badamšins Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089790 eriks.badamsins@rtu.lv
Māra Sniķere Kaļķu iela 1–304, Rīga +371 67089313 mara.snikere@rtu.lv
Arnis Grīnbergs Kaļķu iela 1–414, Rīga   arnis.grinbergs@rtu.lv
Starptautisko projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 karlis.valtins@rtu.lv
Anete Beinaroviča Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
Timo-Juhani Turunen Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
Ārzemju studentu uzņemšana
Daina Urbāne Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 daina.urbane@rtu.lv
Elīna Norniece Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766 elina.norniece@rtu.lv
Lita Zemvalde Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Zane Ruģele Kaļķu iela 1–318, Rīga +371 67089766
Ārzemju studentu lietvedība
Elīna Peina Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089108
Signe Laizāne Kaļķu iela 1–312, Rīga +371 67089167 signe.laizane@rtu.lv
Finanses
Vera Lipsta Kaļķu iela 1–414, Rīga +371 67089013