Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Departamenta direktors
Igors Tipāns 
Āzenes iela 12–316, Rīga +371 67089038 igors.tipans@rtu.lv

Direktora vietniece
Zane Purlaura

Āzenes iela 12–306, Rīga +371 67089084 zane.purlaura@rtu.lv
Biroja vadītāja
Gunita Ākule
Āzenes iela 12–316, Rīga +371 67089150
Ārzemju studentu sagatavošanas un īslaicīgo kursu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Nataļja Muračova
Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089106
Artūrs Lūsis Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089036 arturs.lusis@rtu.lv
Mārīte Traniņa Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089036
Elīna Peina Āzenes iela 12–331, Rīga +371 67089106
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Laura Štāle
Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089343
Inga Kārkla Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089812


Ēriks Badamšins Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089790 eriks.badamsins@rtu.lv
Anna Sedova Āzenes iela 12-219, Rīga +371 67089313
Starptautisko projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs
Kārlis Valtiņš
Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089105 karlis.valtins@rtu.lv
Anete Beinaroviča Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 anete.beinarovica@rtu.lv
Timo-Juhani Turunen Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185 timo-juhani.turunen@rtu.lv
Ieva Ziemele Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185
Agnieszka Kamila-Maj Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 67089185
Inga Labsvīra-Zelča Kronvalda bulvāris 1-209, Rīga +371 67089184
Liene Maurīte Kronvalda bulvāris 1-209, Rīga +371 28647823
Ārzemju studentu uzņemšana
Zane Vrubļevska Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089096
Zane Neilande Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089020
Elīna Norniece-Muthukrišnana Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089766
Zanda Kamaldiņa Āzenes iela 12–407, Rīga +371 67089060
Ārzemju studentu lietvedība
Signe Laizāne Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089167
Sandra Jurika Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089108
Sniedze Ābele Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089762
Finanses
Juris Veselovs   Āzenes iela 12–309, Rīga +371 67089013
Krista Akmene Kronvalda bulvāris 1-212, Rīga +371 24501970
Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa
Nodaļas vadītāja
Jolanta Jurēvica
Āzenes iela 12–223, Rīga +371 67089055
Evita Miščuka Āzenes iela 12–223, Rīga +371 67089314
Inga Riharda Āzenes iela 12–213, Rīga +371 67089067