Pētniekiem

Jebkuras veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir produkts vai pakalpojums, kas tiek radīts ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga patērētāju vajadzību izzināšana un atbilstoši tām mērķtiecīga produkta vai pakalpojuma izstrāde spēj nodrošināt veiksmīgu komercializāciju. 

Tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumu platforma satur informāciju par RTU struktūrvienību izstrādātajām tehnoloģijām, pētījumiem, kā arī piedāvātiem pakalpojumiem industrijai un citiem sadarbības partneriem. 

Lai pievienoju jaunus tehnoloģiju vai pakalpojumu piedāvājumus, RTU pētnieki tiek aicināti apmeklēt Ortus sadaļu «Valorizācija».