Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamo aprīkojumu, cilvēkresursus un dažādas kompetences.

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un atbalstītu RTU izstrādāto tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumiem, kā arī izgudrojumiem, kas ir aizsargāti ar Latvijas patentu.

RTU tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumi

RTU Latvijas patenti

Zinātnes un inovāciju centrs

RTU Zinātnes un inovāciju centrs (ZIC) ir zinātnes un inovāciju koprades platforma, kur satiekas un sadarbojas studenti, zinātnieki un industrijas pārstāvji. Centrs īsteno dažādus projektus un programmas, kas veicina studentu, pētnieku un industrijas inovāciju kapacitāti, kā arī aktīvi piedalās inovāciju ekosistēmu veidošanā un stiprināšanā kā Latvijā, tā Eiropā. 

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «USE SCIENCE»

RTU «UseScience» sistēma nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un «UseScience» partnerinstitūcijās.