Eiropas Tehnoloģiju universitāte (EUt+)

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar astoņiem starptautiskajiem partneriem īsteno sava piedāvājuma izstrādi inovatīva, konfederatīva – Eiropas Tehnoloģiju universitātes (European University of Technology – EUt+) – modeļa izveidē.

EUt+ vīzijas pamatā ir kopīgs «Vispirms domāt par cilvēku» («Think Human First») redzējums, kas balstīts uz šādiem principiem:

  • Tehnoloģija – tā vispirms ir cilvēks
  • Dažādība un daudzvalodība kā iespēja
  • Iekļaujoša universitāte

Nākotnes tehnoloģiju universitātes EUt+ izveide balstīta uz katra tās partnera konkurētspējīgo priekšrocību studijās, zinātnē un inovācijā apvienošanu.

RTU studenti, akadēmiskais un administratīvais personāls ir aicināts aktīvi iesaistīties EUt+ izveides procesā, izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās iespējas studiju, prakses un personāla mobilitātes īstenošanā EUt+ partneruniversitātēs.

Studiju un prakses mobilitāte:
RTU Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa
Evita Miščuka +371 67089314  

Personāla mobilitāte:
RTU Studiju departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļa
Jolanta Jurēvica +371 67089055 +371 29449770