Erasmus+ mobilitāte uz programmas valstīm

RTU studentiem un personālam ir iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes programmā, saņemot Erasmus+ stipendiju; studenti var doties apmaiņas studijās vai veikt praksi, bet personālam tiek piedāvātas docēšanas un personāla apmācības iespējas kādā no programmas valstīm (Eiropa) – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija; EEZ dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina; ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.