Dalība organizācijās

Ar mērķi dalīties pieredzē, zināšanās un sekmēt savu konkurētspēju, Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies un aktīvi darbojas vairākās starptautiskās profesionālās asociācijās, kas apvieno gan dažādu studiju virzienu un zinātnes jomu profesionāļus, gan augstākās izglītības un administrācijas speciālistus, gan citu jomu ekspertus.

AIEA Augstākās izglītības eksporta apvienība (Latvija)

Āzijas un Klusā okeāna valstu starptautiskās izglītības asociācija

Asia Pacific Association for International Education
(APAIE)
www.apaie.org

Baltijas jūras reģiona valstu augstskolu apvienība zinātnē un tehnoloģijā

Baltic Sea Region University Consortium for Science and Technology
(BALTECH)

www.baltech.info​

Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu tīkls

Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
www.bsrun.org​

 

Baltijas pedagoģijas vēstures asociācija

Baltic Association of Historians of Pedagogy
(BPVA)
www.baltichistorians.lu.lv

Baltijas Universitāšu programma

Baltic University Programme
(BUP)
www.balticuniv.uu.se​

Baltijas vadības attīstības asociācija

Baltic Management Development Association
(BMDA)
www.bmda.net

Centrālās un Austrumeiropas vadības attīstības asociācija

Central and East European Management Development Association
(CEEMAN)

www.ceeman.org

Eiropas arhitektūras izglītības asociācija

European Association for Architectural Education
(EAAE/AEEA)
www.eaae.be

Eiropas inženierizglītības skolu simpozijs

Conference  of European Schools for Advanced Engineering Education
(CESAER)

www.cesaer.org

Eiropas Inženierzinātņu izglītības biedrība

European Society for Engineering Education
(SEFI)

www.sefi.be​

Eiropas energoelektronikas un piedziņas asociācija

European Power Electronics and Drives Association
(EPE)
www.epe-association.org

Eiropas Ķīmijas un molekulāro zinātņu asociācija

European Association for Chemical and Molecular Sciences
(EuCheMs)
www.euchems.eu

Eiropas plānošanas skolu asociācijas

Association of European Schools of Planning
(AESOP)
www.aesop-planning.eu

Eiropas siltuma, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju asociāciju federācija

Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
(REHVA)
www.rehva.eu

Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija

European Association for International Education
(EAIE)
www.eaie.org

Eiropas Universitāšu asociācija

European University Association
(EUA)
www.eua.be​

Eiropas Universitāšu sabiedrisko attiecību un informācijas darbinieku asociācija

European Universities Public Relations and Information Officers
(EUPRIO)
www.euprio.eu

Eiropas Vadības attīstības fonds

European Foundation for Management Development (EFMD)
http://www.efmd.org

 

Elektronikas un Elektrotehnikas inženieru institūts
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE)
www.ieee.org
Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls

Sustainable Development Solutions Network
(SDSN)
http://unsdsn.org/

Lielā universitāšu harta

Magna Charta Universitatum
www.magna-charta.org

Pasaules muitas organizācija

World Customs Organization
(WCO)
www.wcoomd.org​

Romualdo Del Bianco Fonds – Dzīve ārpus tūrisma

Romualdo Del Bianco Fonds - Life Beyond Tourism
(LBT)

www.lifebeyondtourism.org

Starptautiskā ģeodēzijas  asociācija

International Association of Geodesy
(IAG)
www.iag-aig.org

Starptautisko izglītotāju asociācija

Association for International Educators
(NAFSA)

www.nafsa.org

Tekstila universitāšu asociācija

Association of Universities of Textiles
(AUTEX)

autex.ugent.be​

Universitāšu Industrijas Inovāciju tīkls

University Industry Innovation Network
(UIIN)

www.uiin.org

Vispasaules daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas asociācija

International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
www.mcdmsociety.org