Dalība organizācijās

Ar mērķi dalīties pieredzē, zināšanās un sekmēt savu konkurētspēju, Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies un aktīvi darbojas vairākās starptautiskās profesionālās asociācijās, kas apvieno gan dažādu studiju virzienu un zinātnes jomu profesionāļus, gan augstākās izglītības un administrācijas speciālistus, gan citu jomu ekspertus.

Aalto University Foundation sr School of Engineering (AALTO) www.aalto.fi

AIEA Augstākās izglītības eksporta apvienība (Latvija)

Amerikas kvalitātes biedrība https://asq.org/

Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā (AmCham Latvia (ATPL)) www.amcham.lv

ARTEMIS Industry Association (ARTEMIS-IA) https://artemis-ia.eu/

Asociācija «Latvijas mēbeles»

Associacao Docomomo Internacional https://www.docomomo.com/

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) https://www.aacsb.edu/

Āzijas un Klusā okeāna valstu starptautiskās izglītības asociācija (Asia Pacific Association for International Education (APAIE)) www.apaie.org

Baltijas jūras reģiona valstu augstskolu apvienība zinātnē un tehnoloģijā (Baltic Sea Region University Consortium for Science and Technology (BALTECH)) www.baltech.info​

Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu tīkls (Baltic Sea Region University Network (BSRUN)) www.bsrun.org​

Baltijas pedagoģijas vēstures asociācija (Baltic Association of Historians of Pedagogy (BPVA)) www.baltichistorians.lu.lv

Baltijas Universitāšu programma (Baltic University Programme (BUP)) www.balticuniv.uu.se​

Baltijas vadības attīstības asociācija (Baltic Management Development Association (BMDA)) www.bmda.net

Biedrība «Latvijas Elektrotehnikas un eletronikas rūpniecības asociācija» (LETERA) https://www.letera.lv/

Biedrība «Latvijas Aviācijas Asociācija» https://www.laa.aero/

Biedrība Latvijas Informācijas un komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) https://likta.lv/

Biedrība Latvijas Kempingu asociācija https://www.camping.lv/index.php/lv/

BUSINET (Global Business Education Network) https://www.businet.org.uk/

Centrālās un Austrumeiropas vadības attīstības asociācija (Central and East European Management Development Association (CEEMAN)) www.ceeman.org

Council of Advancement and Support of Education https://www.case.org/

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (IAG, DGUV) https://www.dguv.de/corona/index.jsp

Eiropas arhitektūras izglītības asociācija (European Association for Architectural Education (EAAE/AEEA)) www.eaae.be

Eiropas bērnu universitāšu apvienība (The European Children's Universities Network (EUCU.NET)) www.eucu.net

Eiropas energoelektronikas un piedziņas asociācija (European Power Electronics and Drives Association (EPE)) www.epe-association.org

Eiropas inženierizglītības skolu simpozijs (Conference  of European Schools for Advanced Engineering Education (CESAER)) www.cesaer.org

Eiropas Inženierzinātņu izglītības biedrība (European Society for Engineering Education (SEFI)) www.sefi.be​

Eiropas Kvalitātes vadības fonds (European Foundation for Quality Management (EFQM)) http://www.efqm.org/

Eiropas Ķīmijas un molekulāro zinātņu asociācija (European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMs)) www.euchems.eu

Eiropas plānošanas skolu asociācijas (Association of European Schools of Planning (AESOP)) www.aesop-planning.eu

Eiropas siltuma, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju asociāciju federācija (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA)) www.rehva.eu

Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (European Association for International Education (EAIE)) www.eaie.org

Eiropas Universitāšu asociācija (European University Association (EUA)) www.eua.eu​

Eiropas universitāšu bibliotēku asociācija (LIBER) https://libereurope.eu/

Eiropas Universitāšu sabiedrisko attiecību un informācijas darbinieku asociācija (European Universities Public Relations and Information Officers (EUPRIO)) www.euprio.eu

Eiropas Vadības attīstības fonds (European Foundation for Management Development (EFMD)) http://www.efmd.org

Elektronikas un Elektrotehnikas inženieru institūts (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) www.ieee.org

EQUAA http://en.equaa.org/

EUCEET Association http://www.euceet.eu/

Eurnex Association (EUropean rail Research Network of Excellence) http://www.eurnex.org/

European Optical Society (EOS) https://www.europeanoptics.org/

HUMANE, Europe’s international network for Higher Education professionals https://www.humane.eu/

Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls (Sustainable Development Solutions Network (SDSN)) http://unsdsn.org/

Informācijas sistēmu audita un uzraudzības asociācija (Information Systems Audit and Control Association (ISACA)) www.isaca.org

Junior Achievement Latvia https://jalatvia.lv/

Koledžu uzņemšanas konsultantu nacionālā asociācija (The National Association for College Admission Counseling (NACAC)) www.nacacnet.org

Latvia's GIS Association (LATGIS) https://www.latgis.eu/en/

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija LATABA https://www.lataba.lv/

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) https://www.lata.org.lv/

Latvijas Augstskolu Sporta savienība https://studentusports.lv/

Latvijas Betona savienība https://www.facebook.com/Betonasavieniba/

Latvijas Būvinženieru savienība https://buvinzenierusavieniba.lv

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) https://lddk.lv/en/

Latvijas Digitālais akselerators http://www.digitallatvia.lv

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors (LEEA)) www.bleea.lv

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija  https://startin.lv/

Latvijas Kvalitātes biedrība http://www.kvalb.lv/

Latvijas Loģistikas Asociācija (Latvian Logistics Association (LLA)) www.lla.lv

Latvijas Materiālu pētīšanas biedrība (LMPB) www.lmpb.lv

Latvijas muzeju biedrība https://muzeji.lv/lv

Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija https://lpva.lv/

Latvijas Restauratoru  biedrība https://www.restauratorubiedriba.lv/

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) https://sua.lv/

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs http://uniteh.lv/

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) https://www.chamber.lv

Latvijas Universitāšu asociāciju (LUA) http://lvua.lv/

Lielā universitāšu harta (Magna Charta Universitatum) www.magna-charta.org

Lielbritānijas tirdzniecības kamera Latvijā (The British Chamber of Commerce in Latvia)  www.latvianchamber.co.uk

LR Grāmatvežu asociācija, biedrība http://www.lrga.lv/

Norvēģijas tirdziecības kamera Latvijā (Norwegian Chamber Of Commerce in Latvia (NCCL)) https://www.nccl.lv/en/home

Oslo arhitektūras un dizaina skola (The Oslo School of Architecture and Design (AHO)) www.aho.no

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja (World Energy Council Latvia) https://www.worldenergy.org/impact-communities/members/entry/latvia

Pasaules muitas organizācija (World Customs Organization (WCO)) www.wcoomd.org​

Romualdo Del Bianco Fonds – Dzīve ārpus tūrisma (Romualdo Del Bianco Fonds - Life Beyond Tourism (LBT)) www.lifebeyondtourism.org    

Starptautiskā ģeometrijas un grafikas biedrība https://isgg.net

Starptautiskā ģeodēzijas  asociācija (International Association of Geodesy (IAG)) www.iag-aig.org

Starptautiski vadošo inženierzinātņu vadītāju asociācija (T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering)) https://timeassociation.org/

Starptautisko izglītotāju asociācija (Association for International Educators (NAFSA)) www.nafsa.org

Tekstila universitāšu asociācija (Association of Universities of Textiles (AUTEX)) autex.ugent.be

Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) https://www.termis.org/

United Nations Global Compact https://www.unglobalcompact.org/about/foundation

Universitāšu Industrijas Inovāciju tīkls (University Industry Innovation Network (UIIN)) www.uiin.org

Vispasaules daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas asociācija (International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM)) www.mcdmsociety.org

Ziemeļvalstu rektoru un dekānu tehnisko universitāšu konsorcijs (Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities (NORDTEK)) http://nordtek.net/