Dalība organizācijās

Ar mērķi dalīties pieredzē, zināšanās un sekmēt savu konkurētspēju, Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies un aktīvi darbojas vairākās starptautiskās profesionālās asociācijās, kas apvieno gan dažādu studiju virzienu un zinātnes jomu profesionāļus, gan augstākās izglītības un administrācijas speciālistus, gan citu jomu ekspertus.

Aalto Universitātes fonds - Inženierzinātņu skola (Aalto University Foundation sr School of Engineering (AALTO)) www.aalto.fi

AIEA Augstākās izglītības eksporta apvienība (Latvija)

Amerikas kvalitātes biedrība https://asq.org/

Amerikas Ķīmijas biedrība (American Chemical Society) https://www.acs.org/

Amerikas Masu spektrometrijas biedrība (American Society for Mass Spectrometry) https://www.asms.org/

Amerikas Mikrobioloģijas biedrība (American Society for Microbiology) https://asm.org/

Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā (AmCham Latvia (ATPL)) www.amcham.lv

ARTEMIS nozares asociācija (ARTEMIS Industry Association) https://artemis-ia.eu/

Asociācija «Latvijas mēbeles»

Associacao Docomomo Internacional https://www.docomomo.com/

Āzijas un Klusā okeāna valstu starptautiskās izglītības asociācija (Asia Pacific Association for International Education (APAIE)) www.apaie.org

Baltijas jūras reģiona valstu augstskolu apvienība zinātnē un tehnoloģijā (Baltic Sea Region University Consortium for Science and Technology (BALTECH)) www.baltech.info​

Baltijas pedagoģijas vēstures asociācija (Baltic Association of Historians of Pedagogy (BPVA)) www.baltichistorians.lu.lv

Baltijas Universitāšu programma (Baltic University Programme (BUP)) www.balticuniv.uu.se​

Baltijas vadības attīstības asociācija (Baltic Management Development Association (BMDA)) www.bmda.net

Biedrība «CLEANTECH LATVIA» https://cleantechlatvia.com/lv/home/

Biedrība «CONNECT Latvija» https://www.connectlatvia.lv/sakums/

Biedrība «Latvijas Elektrotehnikas un eletronikas rūpniecības asociācija» (LETERA) https://www.letera.lv/

Biedrība «Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija» (LATA) https://www.lata.org.lv/

Biedrība «Latvijas Aviācijas Asociācija» https://www.laa.aero/

Biedrība Latvijas Informācijas un komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) https://likta.lv/

Biedrība Latvijas Kempingu asociācija https://www.camping.lv/index.php/lv/

BUSINET - globālais biznesa izglītības tīkls (BUSINET - Global Business Education Network) https://www.businet.org.uk/

Būvmateriālu ražotāju asociācija https://www.bra.lv/

Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) https://www.efektivs.lv/lv/

Centrālās un Austrumeiropas vadības attīstības asociācija (Central and East European Management Development Association (CEEMAN)) www.ceeman.org

Climate-KIC https://www.climate-kic.org/who-we-are/our-organisation/

Datortehnikas asociācija (Association for Computing Machinery (ACM)) https://services.acm.org/public/qj/keep_inventing/qjprofm_control.cfm?promo=DA4SCA

Eiropas akadēmiskās integritātes tīkls (European Network for Academic Integrity www.academicintegrity.eu/wp/ 

Eiropas aļģu biomasas asociācijā (EABA - European Algae Biomass Association) www.eaba-association.org/en

Eiropas arhitektūras izglītības asociācija (European Association for Architectural Education (EAAE/AEEA)) www.eaae.be

Eiropas bērnu universitāšu apvienība (The European Children's Universities Network (EUCU.NET)) www.eucu.net

Eiropas Būvniecības inženierzinātņu fakultāšu asociācija (The Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF)) https://aecef.net/

Eiropas energoelektronikas un piedziņas asociācija (European Power Electronics and Drives Association (EPE)) www.epe-association.org

Eiropas inženierizglītības skolu simpozijs (Conference  of European Schools for Advanced Engineering Education (CESAER)) www.cesaer.org

Eiropas Inženierzinātņu izglītības biedrība (European Society for Engineering Education (SEFI)) www.sefi.be​

Eiropas Kvalitātes vadības fonds (European Foundation for Quality Management (EFQM)) http://www.efqm.org/

Eiropas Ķīmijas un molekulāro zinātņu asociācija (European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMs)) www.euchems.eu

Eiropas pētniecības vadītāju un administratoru asociācija (EARMA) https://earma.org/

Eiropas plānošanas skolu asociācijas (Association of European Schools of Planning (AESOP)) www.aesop-planning.eu

Eiropas siltuma, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju asociāciju federācija (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA)) www.rehva.eu

Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (European Association for International Education (EAIE)) www.eaie.org

Eiropas Universitāšu asociācija (European University Association (EUA)) www.eua.eu​

Eiropas universitāšu bibliotēku asociācija (LIBER) https://libereurope.eu/

Eiropas Universitāšu sabiedrisko attiecību un informācijas darbinieku asociācija (European Universities Public Relations and Information Officers (EUPRIO)) www.euprio.eu

Eiropas universitāšu preses asociācija (AEUP) https://www.aeup.eu/

Eiropas Vadības attīstības fonds (European Foundation for Management Development (EFMD)) http://www.efmd.org

«EIT Raw Materials» https://eitrawmaterials.eu/

Elektronikas un Elektrotehnikas inženieru institūts (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) www.ieee.org

Eiropas Būvniecības inženieru izglītības un apmācības asociācija (European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET Association)) http://www.euceet.eu/

EURAS – Eurāzijas univesitāšu savienības (EURAS – Eurasian Universities Union) https://euras-edu.org/

Eurnex asociācija - Eiropas dzelzceļa pētniecības izcilības tīkls (Eurnex Association - EUropean rail Research Network of Excellence) http://www.eurnex.org/

Eiropas Mārketinga akadēmija (European Marketing Academy) https://www.emac-online.org/

Eiropas Optikas biedrība (European Optical Society (EOS)) https://www.europeanoptics.org/

Globālā Kompakta fonds (Foundation for the Global Compact) https://unglobalcompact.org/about/foundation

HUMANE, Eiropas starptautiskais augstākās izglītības speciālistu tīkls (HUMANE, Europe’s international network for Higher Education professionals) https://www.humane.eu/

Iekšējo auditoru institūts https://iai.lv/

Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls (Sustainable Development Solutions Network (SDSN)) http://unsdsn.org/

Informācijas sistēmu audita un uzraudzības asociācija (Information Systems Audit and Control Association (ISACA)) www.isaca.org

Iekšā Rūpniecības asociācija (Inside Industry Association) - https://www.inside-association.eu/

Izglītības attīstības un atbalsta padome (Council of Advancement and Support of Education) https://www.case.org/

Izglītības kvalitātes akreditācijas aģentūra (Education Quality Accreditation Agency - EQUAA) http://en.equaa.org/

Jauniešu Sasniegumi Latvijā (Junior Achievement Latvia) https://jalatvia.lv/

Koledžu uzņemšanas konsultantu nacionālā asociācija (The National Association for College Admission Counseling (NACAC)) www.nacacnet.org

Koledžas valde (College Board) https://www.collegeboard.org/

Koleģiālo biznesa skolu attīstības asociācija (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB) https://www.aacsb.edu/

Latvijas ĢIS asociācija LATGIS (Latvia's GIS Association (LATGIS)) https://www.latgis.eu/en/

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija LATABA https://www.lataba.lv/

Latvijas Aktuāru asociācija https://www.aktuars.lv/

Latvijas Amatierteātru Asociācijahttps://lata-teatri.lv/paga/

Latvijas Augstskolu Sporta savienība https://studentusports.lv/

Latvijas Betona savienība https://www.facebook.com/Betonasavieniba/

Latvijas Būvinženieru savienība https://buvinzenierusavieniba.lv

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) https://lddk.lv/en/

Latvijas Digitālais akselerators http://www.digitallatvia.lv

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija https://federacija.lv/lv/

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors (LEEA)) www.bleea.lv

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija  https://startin.lv/

Latvijas Kvalitātes biedrība http://www.kvalb.lv/

Latvijas Loģistikas Asociācija (Latvian Logistics Association (LLA)) www.lla.lv

Latvijas Materiālu pētīšanas biedrība (LMPB) www.lmpb.lv

Latvijas muzeju biedrība https://muzeji.lv/lv

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija https://lnpva.lv/

Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija https://lpva.lv/

Latvijas Restauratoru  biedrība https://www.restauratorubiedriba.lv/

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) https://sua.lv/

Latvijas Studentu apvienība https://www.lsa.lv/

Latvijas Tālmācības centrs (LTC) http://ltc.org.lv/

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs http://uniteh.lv/

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) https://www.chamber.lv

Latvijas Universitāšu asociāciju (LUA) http://lvua.lv/

Lielā universitāšu harta (Magna Charta Universitatum) www.magna-charta.org

Lielbritānijas tirdzniecības kamera Latvijā (The British Chamber of Commerce in Latvia)  www.latvianchamber.co.uk

LR Grāmatvežu asociācija, biedrība http://www.lrga.lv/

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) https://www.masoc.lv/

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks https://mezvidi.lv/paruznemumulv

Norvēģijas tirdziecības kamera Latvijā (Norwegian Chamber Of Commerce in Latvia (NCCL)) https://www.nccl.lv/en/home

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālajā komiteja (PEP LNK) http://weclmc.lza.lv/

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja (World Energy Council Latvia) https://www.worldenergy.org/impact-communities/members/entry/latvia

Pasaules muitas organizācija (World Customs Organization (WCO)) www.wcoomd.org​

Rektoru Padomes atbalsta biedrība https://rektorupadome.lv/

Progresīvo materiālu institūts (Institute of Advanced Materials (IAAM)) https://iaam.se/

Romualdo Del Bianco Fonds – Dzīve ārpus tūrisma (Romualdo Del Bianco Fonds - Life Beyond Tourism (LBT)) www.lifebeyondtourism.org  

Starptautiskā universitāšu bibliotēku asociācija (International Association of University Libraries (IATUL)) https://www.iatul.org/

Starptautiskā ģeometrijas un grafikas biedrība https://isgg.net

Starptautiskā Mērnieku biedrība (FIG International Federation of Surveyors) https://www.fig.net/

Starptautiskā ģeodēzijas  asociācija (International Association of Geodesy (IAG)) www.iag-aig.org

Starptautiski vadošo inženierzinātņu vadītāju asociācija (T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering)) https://timeassociation.org/

Starptautisko izglītotāju asociācija (Association for International Educators (NAFSA)) www.nafsa.org

Tekstila universitāšu asociācija (Association of Universities of Textiles (AUTEX)) autex.ugent.be

Teksasas starptautiskais izglītības konsorcijs (​Texas International Education Consortium (TIEC)) https://www.tiec.org/

Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) https://www.termis.org/

Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums (United Nations Global Compact) https://www.unglobalcompact.org/about/foundation

Universitāšu Industrijas Inovāciju tīkls (University Industry Innovation Network (UIIN)) www.uiin.org

Vācijas likumā noteiktā nelaimes gadījumu apdrošināšana (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - IAG, DGUV) https://www.dguv.de/corona/index.jsp

Vispasaules daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas asociācija (International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM)) www.mcdmsociety.org

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris https://greentechlatvia.eu/lv/par-mums/

Ziemeļvalstu rektoru un dekānu tehnisko universitāšu konsorcijs (Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities (NORDTEK)) http://nordtek.net/

Ziemeļvalstu un Baltijas Arhitektūras akadēmija https://www.nbaainfo.org/

Zināšanu pārneses pasaule (A World of Knowledge Transfer (ASTP)) https://www.astp4kt.eu/