Tālākizglītība

RTU piedāvā iespēju pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā, apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus sadarbībā ar uzņēmumu.

RTU Tālākizglītības nodaļas mērķis ir veicināt ikviena interesenta vēlmi papildināt savas zināšanas, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

Kvalifikācijas paaugstināšana un mācību organizēšana

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā uzņēmumiem izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus. 

Atsevišķu studiju kursu apguve

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju kursiem. Kad esat izvēlējies studiju kursu, sazinieties ar Studentu servisu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kursu ir ieplānots tuvākajā mācību semestrī.

Tālākizglītības kursi

Lai pieteiktos uz tālākizglītības kursiem, jāizvēlas interesējošais fakultāšu vai institūtu tālākizglītības struktūrvienību piedāvātais tālākizglītības kurss un jāaizpilda pieteikšanās forma.

Kontakti

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide»

Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Studijas

_