Tālākizglītība

RTU piedāvā iespēju pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā, kā arī apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus.

RTU Tālākizglītības nodaļas mērķis ir veicināt ikviena interesenta vēlmi papildināt savas zināšanas, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

Atsevišķu studiju kursu apguve

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju kursiem. Kad esat izvēlējies studiju kursu, sazinieties ar Tālākizglītības nodaļu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kursu ir ieplānots tuvākajā mācību semestrī.

Tālākizglītības kursi

Lai pieteiktos uz tālākizglītības kursiem, jāizvēlas interesējošais fakultāšu vai institūtu tālākizglītības struktūrvienību piedāvātais tālākizglītības kurss un jāpiesakās pie norādītās kontaktpersonas.

Veidlapas

Šajā sadaļā pieejamas pieteikšanās veidlapas gan ikvienam interesentam, gan konkrēto sadarbības augstskolu studentiem.

Kontakti

Studijas