Tālākizglītība

RTU Tālākizglītības nodaļas mērķis ir veicināt ikviena interesenta vēlmi papildināt savas zināšanas, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

RTU piedāvā iespēju pieteikties licencēto studiju programmu atsevišķu studiju kursu apguvei klausītāja statusā, apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus sadarbībā ar uzņēmumu, atbilstoši specifikai un vajadzībām.

Studijas