Tālākizglītība

RTU Tālākizglītības nodaļas mērķis ir veicināt ikviena interesenta vēlmi papildināt savas zināšanas, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

RTU piedāvā iespēju pieteikties licencēto studiju programmu atsevišķu studiju kursu apguvei klausītāja statusā, apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus sadarbībā ar uzņēmumu, atbilstoši specifikai un vajadzībām.

Tālākizglītības kursi

Lai pieteiktos uz tālākizglītības kursiem, jāizvēlas interesējošais fakultāšu vai institūtu tālākizglītības struktūrvienību piedāvātais tālākizglītības kurss un jāaizpilda pieteikšanās forma.

Atsevišķu studiju kursu apguve

Atsevišķu studiju kursu apguve klausītāja statusā ir lielisks veids, kā pilnveidot savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes, kompetences un celt konkurētspēju atbilstoši darba tirgus prasībām. Klausītāja statusam var pieteikties jebkurš interesents ar pabeigtu vidējo izglītību.

Kvalifikācijas paaugstināšana un mācību organizēšana

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā uzņēmumiem izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus. 

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros piedāvā apgūt 10 dažādus studiju kursus.

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā pilnveidot Datorprasmes «Datorzinību izglītības programmu īstenošana» bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība) ietvaros.

Kontakti

Studijas