Promocijas padomes

Pašlaik RTU darbojas 18 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnisko grādu arhitektūrā, būvzinātnē, elektronikā un telekomunikācijās, elektrotehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, ķīmijā, ķīmijas inženierzinātnē, mašīnzinātnē, materiālzinātnē, mehānikā, transportā un satiksmē, vadībzinātnē un vides zinātnē.

Promocijas padome «RTU P–01»

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:
Ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.Ķīmijas nozares apakšnozarēs:
1. fizikālā ķīmija;
2. organiskā ķīmija;
3. medicīnas ķīmijas;
4. koksnes ķīmija.

Priekšsēdētājs: profesors Valdis Kampars
Sekretāre: Māra Legzdiņa (+371 27407074 )

Valdis Kampars, Dr. habil. chem., RTU
Valdis Kokars, Dr. chem., RTU
Svetlana Čornaja, Dr. chem., RTU
Māra Jure, Dr. chem., RTU
Māris Turks, Dr. chem., RTU
Raimonds Valters, Dr. habil. chem., RTU
Bruno Andersons, Dr. chem., LV KĶI
Aivars Žūriņš, Dr. sc. ing., LV KĶI
Ivars Kalviņš, Dr. habil. chem., LOSI
Edvards Liepiņš, Dr. habil. chem., LOSI
Grigorijs Veinbergs, Dr. habil. chem., LOSI
Andris Zicmanis, Dr. habil. chem., LU

Promocijas padome «RTU P–02»

Padome «RTU P-02» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Ķīmijas inženierzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. silikātu materiālu tehnoloģija;
2. polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija;
3. vispārīgās ķīmijas tehnoloģija;
4. augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija.

Priekšsēdētājs: profesors Mārtiņš Kalniņš
Sekretāre: Ināra Vancoviča (+371 67089219 u.lv)

Mārtiņš Kalniņš, Dr. habil. sc. ing., RTU
Valdis Kampars, Dr. habil. chem., RTU
Gundars Mežinskis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Skaidrīte Reihmane, Dr. sc. ing., RTU
Gaida Sedmale, Dr. habil. chem., RTU
Visvaldis Švinka, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jānis Zicāns, Dr. sc. ing., RTU
Jurijs Ozoliņš, Dr. sc. ing., RTU
Juris Mālers, Dr. habil. sc. ing., RTU
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–03»

Padome «RTU P-03» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Mehānikas nozares apakšnozarēs:
1. cietvielu mehānika;
2. biomehānika;
3. materiālu mehānika un pretestība; 
4. polimēru un kompozītmateriālu mehānika.

Priekšsēdētājs: profesors Andrejs Krasņikovs
Sekretāre: Olga Kononova (+371 67089159 +371 29346073 )

Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing., RTU
Andris Čate, Dr. sc. ing., RTU
Igors Tipāns, Dr. sc. ing., RTU
Jevgēņijs Barkanovs, Dr. sc. ing., RTU
Olga Kononova, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Andersons, Dr. sc. ing., LU PMI
Andrejs Aņiskevičs, Dr. sc. ing., LU PMI

Promocijas padome «RTU P–04»

Padome «RTU P-04» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Mehānikas nozares apakšnozarēs:
1. materiālu mehānika un pretestība;
2. teorētiskā mehānika.

Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Mašīnzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. mašīnu dinamika;
2. mašīnu projektēšana.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Vība
Sekretārs: Aleksandrs Januševskis (+371 67089396 )

Jānis Vība, Dr. habil. sc. ing., RTU
Irīna Boiko, Dr. sc. ing., RTU
Marina Čerpinska, Dr. sc. ing., RTU
Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing., RTU
Oļegs Jakovļevs, Dr. sc. ing., RTU
Olga Kononova, Dr. sc. ing., RTU
Vitālijs Beresņevičs, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–05»

Padome «RTU P-05» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Enerģētikas nozares apakšnozarēs:
1. elektroenerģētika;
2. elektroapgāde;
3. siltumenerģētika;
4. alternatīvās enerģijas iekārtas.

Priekšsēdētājs: profesors Antans Sauļus Sauhats
Sekretāre: Anna Mutule (+371 26352556 )

Antans Sauļus Sauhats, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jēkabs Barkāns, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vladimirs Čuvičins, Dr. habil. sc. ing., RTU
Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Inga Zicmane, Dr. sc. ing., RTU
Irina Oļeiņikova, Dr. sc. ing., RTU, FEI
Anna Mutule, Dr. sc. ing., RTU, FEI
Kārlis Briņķis, Dr. sc. ing., LEEA

Promocijas padome «RTU P–06»

Padome «RTU P-06» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Būvzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. būvkonstrukcijas;
2. būvmateriāli un būvtehnoloģija;
3. būvmehānika;
4. ģeodēzija un ģeoinformātika.

Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Transporta un satiksmes nozares apakšnozarē:
1. sauszemes transports un infrastruktūra.

Priekšsēdētājs: profesors Ainars Paeglītis
Sekretāre: Diāna Bajāre (+371 67089248 )

Andris Čate, Dr. sc. ing., RTU
Ainars Paeglītis, Dr. sc. ing., RTU
Juris Smirnovs, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Kaminskis, Dr. sc. ing., RTU       
Dmitrijs Serdjuks, Dr. sc. ing., RTU
Diāna Bajāre, Dr. sc. ing., RTU
Jevgēnijs Barkanovs, Dr. sc. ing., RTU
Leonīds Pakrastiņš, Dr. sc. ing., RTU
Mārtiņš Zaumanis, Dr. sc. ing., RTU
Sandris Ručevskis, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Korjakins, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Šliseris, Dr. sc. ing., RTU
Armands Celms, Dr. sc. ing., LLU

Promocijas padome «RTU P–07»

Padome «RTU P-07» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Informācijas tehnoloģijas nozares apakšnozarēs:
1. datorvadība;
2. sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Grundspeņķis
Sekretārs: Vita Šakele ()

Jānis Grundspeņķis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Mārīte Kirikova, Dr. sc. ing., RTU
Zigurds Markovičs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jānis Osis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jānis Grabis, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–08»
Padome «RTU P-08» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Elektronika un telekomunikācijas nozares apakšnozarēs:
1. elektronikas elementi;
2. lauki un viļņi elektronikā;
3. ķēdes un signāli;
4. radiosistēmas;
5. elektrosakari;
6. telekomunikāciju tīkli;
7. datortehnika un tīkli.

Priekšsēdētājs: profesors Guntars Balodis
Sekretāre: Mārīte Treijere (+371 67089125 )

Guntars Balodis, Dr. sc. ing., RTU
Ģirts Ivanovs, Dr. sc. ing., RTU
Ernests Pētersons, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vjačeslavs Bobrovs, Dr. sc. ing., RTU
Jurģis Poriņš, Dr. sc. ing., RTU 
Artūrs Āboltiņš, Dr. sc. ing., RTU 
Dmitrijs Pikuļins, Dr. sc. ing., RTU 
Sandis Spolītis, Dr. sc. ing., RTU 
Modris Greitāns, Dr. sc. comp., LZA EDI

Promocijas padome «RTU P–09»

Padome «RTU P-09» ir tiesīga piešķirt:
Ekonomikas doktora zinātnisko grādu. (Dr. oec.) Vadībzinātnes nozarē.
Ekonomikas doktora zinātnisko grādu. (Dr. oec.Ekonomikas nozarē.

Priekšsēdētāja: profesore Elīna Gaile-Sarkane
Sekretārs: Konstantīns Didenko (+371 67089397 )

Remigijs Počs, Dr. habil. oec., RTU
Elīna Gaile-Sarkane, Dr. oec., RTU
Ineta Geipele, Dr. oec., RTU
Konstantīns Didenko, Dr. oec., RTU
Nataļja Lāce, Dr. oec., RTU
Maija Šenfelde, Dr. oec., RTU  
Inga Lapiņa, Dr. oec., RTU
Signe Bāliņa, Dr. oec., LU
Andris Sarnovičs, Dr. sc. administr., Banku augstskola

Promocijas padome «RTU P–10»

Padome «RTU P-10» ir tiesīga piešķirt:
Arhitektūras doktora zinātnisko grādu (Dr. arch.Arhitektūras nozares apakšnozarēs:
1. arhitektūras teorija un vēsture;
2. pilsētbūvniecība.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Krastiņš
Sekretārs: Edgars Bondars ()
Uģis Bratuškins, Dr. arch., RTU
Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., RTU
Sandra Treija, Dr. arch., RTU
Ojārs Spārītis, Dr. habil. art., LMA
Jānis Zilgalvis, Dr. arch., VKPAI
Aija Ziemeļniece, Dr. arch., LLU

Promocijas padome «RTU P–11»

Padome «RTU P-11» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Materiālzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. tekstila un apģērbu tehnoloģija;
2. koksnes materiāli un tehnoloģija.

Priekšsēdētājs: profesore Silvija Kukle
Sekretāre: Gunta Zommere (+371 67089816 +371 29594456 )

Silvija Kukle, Dr. habil. sc. ing., RTU
Ausma Viļumsone, Dr. sc. ing., RTU
Dana Beļakova, Dr. sc. ing., RTU
Edgars Kirilovs, Dr. sc. ing., RTU
Inga Dāboliņa, Dr. sc. ing., RTU
Inese Ziemele, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Okss, Dr. habil. sc. ing., RTU
Uldis Spulle, Dr. sc. ing., LLU

Promocijas padome «RTU P–12»

Padome «RTU P-12» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Būvzinātnes nozares apakšnozarē:
1. siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas.
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Enerģētikas nozares apakšnozarē:
1. siltumenerģētika.

Priekšsēdētājs: profesors Andris Krēsliņš

Priekšsēdētāja vietnieks: Egils Dzelzītis
Sekretāre: Lana Migla (+371 26366368 )

Andris Krēsliņš, Dr. habil. sc. ing., RTU
Egils Dzelzītis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Boriss Gjunsburgs, Dr. sc. ing., RTU
Tālis Juhna, Dr. sc. ing., RTU
Daniels Turlajs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Kristīna Tihomirova, Dr. sc. ing., RTU
Anatolijs Borodiņecs, Dr. sc. ing., RTU  
Voldemārs Barkāns, Dr. habil. sc. ing., LJA
Pēteris Šipkovs, Dr. habil. sc. ing., RTU; FEI
Namejs Zeltiņš, Dr. habil. sc. ing., RTU; FEI

Promocijas padome «RTU P–14»

Padome «RTU P-14» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Elektrotehnikas nozares apakšnozarēs:
1. elektriskās tehnoloģijas un automātikā;
2. energoelektronika;
3. elektrotehnikas teorētiskie pamati;
4. elektriskās mašīnas un iekārtas.

Priekšsēdētājs: profesors Leonīds Ribickis
Sekretārs: Kārlis Ketners (+371 67089926 u.lv)

Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jānis Dirba, Dr. habil. sc. ing., RTU
Kārlis Ketners, Dr. sc. ing., RTU
Iļja Galkins, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Zaķis, Dr. sc. ing., RTU
Pēteris Apse-Apsītis, Dr. sc. ing., RTU
Vladislavs Pugačevs, Dr. habil. sc. ing., FEI

Promocijas padome «RTU P–16»

Padome «RTU P-16» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Mašīnzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. mašīnbūves tehnoloģija;
2. mēraparāti un metroloģija.

Priekšsēdētājs: profesors Jurijs Dehtjars
Priekšsēdētāja vietnieks: Natālija Mozga
Sekretārs: Natālija Mozga (+371 67089701 )

Jurijs Dehtjars, Dr. habil. phys., RTU
Ēriks Geriņš, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Urbahs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Aleksejs Kataševs, Dr. phys., RTU
Irīna Boiko, Dr. sc. ing., RTU
Natālija Mozga, Dr. sc. ing., RTU
Viktors Mironovs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Oskars Liniņš, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–18»

Padome «RTU P-18» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) un fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr. phys.Materiālzinātnes nozares apakšnozarēs:
1. materiālfizika;
2. polimēri un kompozītmateriāli;
3. keramikas materiāli;
4. biomateriāli;
5. inteliģentie materiāli un struktūras.

Priekšsēdētājs: profesors Māris Knite
Sekretāre: Agnese Pūra (+371 26160695 )

Māris Knite, Dr. habil. phys., RTU
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr. sc. ing., RTU
Juris Blūms, Dr. phys., RTU
Jānis Grabis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Mārtiņš Kalniņš, Dr. habil. sc. ing., RTU
Arturs Medvids, Dr. habil. phys.,RTU
Gundars Mežinskis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Andris Ozols, Dr. habil. phys., RTU
Dagnija Loča, Dr. sc. ing., RTU
Remo Merijs Meri, Dr. sc. ing., RTU
Andris Šutka, Dr. sc. ing., RTU
Anatolijs Šarakovskis, Dr. phys., LU CFI

Promocijas padome «RTU P–19»

Padome «RTU P-19» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Vides zinātnes nozares apakšnozarē:
1. vides inženierzinātne;
2. vides pārvaldība.

Priekšsēdētāja: profesore Dagnija Blumberga
Sekretāre: Marika Rošā (+371 29712389 )

Dagnija Blumberga, Dr. habil. sc. ing., RTU
Gatis Bažbauers, Dr. sc. ing., RTU
Andra Blumberga, Dr. sc. ing., RTU
Marika Rošā, Dr. sc. ing., RTU
Ivars Veidenbergs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Agrita Briede, Dr. geogr., LU
Viesturs Jansons, Dr. sc. ing., LLU
Māris Kļaviņš, Dr. habil. chem., LU
Oļģerts Nikodemus, Dr. geogr., LU
Ritvars Sudārs, Dr. sc. ing., LLU

Promocijas padome «RTU P–21»

Padome «RTU P-21» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Informācijas tehnoloģijas nozares apakšnozarē:
1.E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība.

Sekretāre: Mārīte Treijere (+371 67089125 )

Egīls Ginters, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Grundspeņķis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Atis Kapenieks, Dr. phys., RTU
Jānis Kapenieks, Dr. paed., RTU
Artis Teilāns, Dr. sc. ing., RA
Sarma Cakula, Dr. paed., Vidzemes augstskola
Māris Vītiņš, Dr. dat., LU

Promocijas padome «RTU P–22»

Padome «RTU P-22» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.Transporta un satiksmes nozares apakšnozarēs:
1. sauszemes transports un infrastruktūra;
2. gaisa transports un infrastruktūra;
3. ūdens transports un infrastruktūra;
4. telemātika un loģistika.

Priekšsēdētājs: profesors Mareks Mezītis
Sekretāre: Sandra Laidiņa (+371 67089980 )

Mārtiņš Kleinhofs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vitālijs Pavelko, Dr. habil. sc. ing., RTU
Mareks Mēzitis, Dr. sc. ing., RTU
Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Margarita Urbaha, Dr. sc. ing., RTU


Vadlīnijas promocijas padomju darbības nodrošināšanai

RTU tāme recenzentu darba apmaksai

RTU sludinājuma publicēšanas pieteikums

Studijas

_