Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss ir pasākums 1. kursa doktorantiem, kur topošie zinātnieki var uzzināt, kā notiek doktorantūras studiju process RTU (sasniedzamie rezultāti, vērtēšanas kritēriji), kādas atbalsta iespējas pieejamas doktorantiem (stipendijas, pētniecības infrastruktūra), kur vērsties pēc palīdzības aktuālu jautājumu gadījumā u.c. vērtīgu informāciju veiksmīgam studiju procesam.

Pasākuma laikā katram dalībniekam ir iespēja iepazīt savus kolēģus doktorantus, kā arī apmainīties ar vērtīgiem kontaktiem un idejām neformālā gaisotnē.

Šogad pasākums notiks jaunā formātā. No 10. līdz 11. septembrim Doktorantu studiju nodaļa kopā ar EIT Raw Materials Baltic Hub organizē rudens skolu doktorantiem «PhD Weekend». Pieteikšanās līdz 5. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu!

Pilna pasākuma programma

Studijas