Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss ir pasākums 1. kursa doktorantiem, kur topošie zinātnieki var uzzināt, kā notiek doktorantūras studiju process RTU (sasniedzamie rezultāti, vērtēšanas kritēriji), kādas atbalsta iespējas pieejamas doktorantiem (stipendijas, pētniecības infrastruktūra), kur vērsties pēc palīdzības aktuālu jautājumu gadījumā u.c. vērtīgu informāciju veiksmīgam studiju procesam.

Pasākuma laikā katram dalībniekam ir iespēja iepazīt savus kolēģus doktorantus, kā arī apmainīties ar vērtīgiem kontaktiem un idejām neformālā gaisotnē.

Šogad pasākums notiks 29. augustā, Ķīpsalā. Pasākuma programma un norises vieta vēl tiks precizēta. Pieteikšanās līdz 25. augustam, aizpildot pieteikuma anketu!

Studijas