Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss ir pasākuma 1. kursa doktorantiem, kur dažādu semināru ietvaros topošajiem zinātniekiem ir iespēja uzzināt, kā notiek doktorantūras studiju process RTU (sasniedzamie rezultāti, vērtēšanas kritēriji), kādas atbalsta iespējas pieejamas doktorantiem (stipendijas, pētniecības infrastruktūra), kur vērsties pēc palīdzības aktuālu jautājumu gadījumā u.c. vērtīgu informāciju veiksmīgam studiju procesam!

Pasākuma laikā katram dalībniekam ir iespēja iepazīt savus kolēģus, doktorantus, kā arī apmainīties ar vērtīgiem kontaktiem un idejām neformālā gaisotnē.

Studijas

_