Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Pieteikšanās kārtība konkursam uz valsts budžeta vietām:

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 20. jūlijam plkst. 18.00:

 1. RTU bakalaura grāda absolventiem pieteikšanās RTU portālā ORTUS sadaļā «Studentiem» vai «Absolventiem» apakšsadaļā «Studiju informācija».
 2. Pārējiem, kas vēlas pieteikties studijām RTU elektroniski – elektroniskā pieteikšanās notiks atsevišķā vietnē, kura tiks izvietota šajā sadaļā.

No 6. jūlija līdz 20. jūlijam dokumentu iesniegšana klātienē: 

 • Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:

6., 7., 8., 9., un 12. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00; 10. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

 • Rīgā, Āzenes ielā 6, Uzņemšanas komisijas telpās:

No 13. līdz 20. jūlijam (darba dienās) no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Konkursa rezultāti: 26. jūlijā pēc plkst. 18.00.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • nav eParaksts vai eParaksts mobile;
 • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Pieteikšanās kārtība studijām par maksu:

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 27. augustam plkst. 16.00

 • elektroniskā pieteikšanās notiks atsevišķā vietnē, kura tiks izvietota šajā sadaļā.

Klātienē 6. jūlija līdz 27. augustam plkst. 16.00:

 • Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:

6., 7., 8., 9., un 12. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00; 10. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms.

2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem).

3. derīga pase vai ID karte.

4. reģistrācijas maksa (40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā.

5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

8. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas