Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Otrā līmeņa profesionālās augstākās un maģistrantūras studiju programmas.

Pieteikšanās kārtība studijām
Studijām par maksu (nepilna laika studijās):

Līdz 08.09. plkst. 15.00  elektroniskā pieteikumu iesniegšana:

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms.

2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem).

3. derīga pase vai ID karte.

4. reģistrācijas maksa (40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā.

5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

8. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Piesakoties maģistrantūras studijām, ja bakalaura līmeņa izglītība pilnībā nav atbilstoša uzņemšanai maģistrantūras studiju programmā, tad jāveic uzņemšanas saskaņošanas process ar programmas direktoru!

Saskaņošanas kārtība:

  • Jānosūta iesniegums (veidlapa) kopā ar izglītības dokumentu (bakalaura diplomu un tā pielikumu) programmas direktoram! (Studiju programmu direktoru saraksts)
  • Ja programmas direktors akceptēja uzņemšanu programmā un iesniegumu parakstījis (ar eParakstu), tad iesniegums jāpievieno pie pieteikuma.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

  • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
  • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no  reģistrācijas maksas);
  • neizdodas aizpildīt pieteikumu elektroniskās pietikšanās sistēmā.

SVARĪGI!!! Sākotnēji Tu tiec ieskaitīts kandidāta statusā un tikai tad, kad tiek abpusēji parakstīts studiju līgums, Tu esi RTU Students! Informācija par līguma parakstīšanu! 

Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Izvēlies– iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā) vai autorizējies ar eParaksts Mobile vai eParaksts.

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas