Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Reģistrācijas maksas kārtība

Dokumentu iesniegšana, Rīgā, Ķīpsalas iela 6–117. un 115./116. telpās:

  • no 2. līdz 9. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:
    • 2., 3., 4., un 8.jūlijā plkst. 16–19;
    • 5., 6., un 9. jūlijā plkst. 10–13;
  • no 2. jūlija līdz 23. augustam studijām par maksu RTU SSD Uzņemšanas komisijā. Studiju maksas priekšapmaksa augstākā līmeņa studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 23. augustam.  

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (izņemot RTU absolventus (sākot ar 2018. gadu));
3. derīga pase vai ID karte.
4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā;
5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

No 2. jūlija RTU bakalaura studiju programmu absolventi maģistrantūras studijām varēs pieteikties elektroniski
RTU bakalaura studiju programmas absolventi, kuri Rīgas Tehnisko universitāti absolvējuši 2005. gadā un vēlāk, konkursam uz valsts budžeta finansētu studiju vietu maģistrantūras studiju programmās var pieteikties elektroniski RTU informatīvajā sistēmā www.ortus.rtu.lv.
Pieteikšanās notiks līdz 9. jūlijam.
 
Pretendents var pietiekties līdz trijām studiju programmām, reģistrācijas maksa par vienu pieteikumu – 35 eiro.
 
Lai konkursam uz valsts finansētu budžeta vietu pieteiktos elektroniski, studētgribētāja iepriekšējai izglītībai jābūt atbilstošai izvēlētās studiju programmas nosacījumiem. Gadījumā, ja iepriekš iegūtā izglītība neatbilst izvēlētās studiju programmas uzņemšanas nosacījumiem, studētgribētājiem jākonsultējas ar RTU Uzņemšanas komisiju un studijām jāpiesakās klātienē.
 
Tāpat klātienē konkursam uz valsts finansētām studiju programmām jāpiesakās tiem studētgribētējiem, kuri RTU absolvējuši līdz 2005. gadam vai citu augstskolu, kā arī tiem, kuri ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (bāreņi un 1. grupas invalīdi).
 
Tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju ir tiem studētgribētājiem, kuri ir absolvējuši Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) bakalaura profesionālās studiju programmas:
  • «Visaptverošā kvalitātes vadība» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Visaptverošā kvalitātes vadība»
  • «Muitas un nodokļu administrēšana» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana»
  • «Nekustamā īpašumu pārvaldība» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana».
Pretendentu bakalaura diploma vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 7 ballēm, un ārpuskonkursa reģistrācija notiks no 3. līdz 10. jūlijam.
 
16. jūlijā plkst. 17.00 pretendenti, kuri izturēs konkursu uz budžeta vietām, rezultātus varēs uzzināt ORTUS. Tie, kuri nebūs izturējuši konkursu – saņems informāciju uz pieteikumā reģistrēto e-pastu!
 
Pieteikumu iesniegšana konkursam uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem būs arī klātienē, Ķīpsalas ielā 6, 117. kabinetā.

Pirms studiju pieteikuma reģistrācijas RTU uzņemšanas punktā, lūdzu, piesakies eParaksts mobile saņemšanai jau laikus! Piesakies eParaksts mobile saņemšanai eParaksts.lv. Būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati.
Kad no 2. līdz 9. jūlijam reģistrēsies studijām RTU uzņemšanas punktā, Ķīpsalas ielā 6, eParaksta komanda Tevi tur gaidīs un palīdzēs parakstīt līgumu, kā arī pabeigt pieteikšanos eParaksts mobile. Vairāk par pieteikšanās procesu procesu – Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mājaslapā.  

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas

_