Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Otrā līmeņa profesionālās augstākās un maģistrantūras studiju programmas.

 

Turpinās pieteikšanās uz valsts budžeta vietām atsevišķās RTU studiju programmās.

Pieteikšanās kārtība studijām:

Pieteikties var elektroniski vai klātienē no 1. augusta līdz 26. augustam:

  • Elektroniski:

Elektronisko pieteikumu var iesniegt  – šeit (autorizēties var gan ar internetbankas starpniecību, gan ar Eparaksts).

  • Klātienē:

Rīgā, Āzenes ielā 6 (1.stāvs), Uzņemšanas komisijas telpās.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

  • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
  • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no  reģistrācijas maksas);
  • neizdodas aizpildīt pieteikumu elektroniskās pietikšanās sistēmā.

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms.

2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem).

3. derīga pase vai ID karte.

4. reģistrācijas maksa (40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā.

5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

8. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

SVARĪGI!!! Sākotnēji Tu tiec ieskaitīts kandidāta statusā un tikai tad, kad tiek abpusēji parakstīts studiju līgums, Tu esi RTU Students! Informācija par līguma parakstīšanu!

 

Pieteikšanās studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)):

No 5. jūlija elektroniski, klātienē sākot ar 12. jūliju.

Klātienē RTU Uzņemšanas komisijā: no 12. līdz 18. jūlijam, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās no 19. jūlija, Rīgā, Āzenes ielā 6.

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas