Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Budžeta vietas un studiju maksa maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmās

Dokumentu iesniegšana:

Reģistrēšanās studijām par maksu līdz 31. augustam darba dienās notiks Uzņemšanas komisijā Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs)!

Studiju maksas priekšapmaksa jāveic 3 dienu laikā.  

Reģistrācijas maksas kārtība

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (izņemot RTU 2018. gada absolventus);
3. derīga pase vai ID karte.
4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā;
5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

  • Konkursa rezultāti uz valsts budžeta vietām maģistra studiju programmās, būs zināmi līdz š.g. 18. jūlijam plkst. 18.00 (vai nu RTU portālā Ortus (sadaļā studentiem - studiju informācija-pamatdati) vai nu saņemsiet informāciju uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi)!
RTU bakalaura studiju programmu absolventiem pieteikšanās maģistra studijām – elektroniski.

RTU bakalaura studiju programmas absolventi, kuri RTU absolvējuši 2005. gadā un vēlāk, konkursam uz valsts budžeta finansētu studiju vietu maģistrantūras studiju programmās var pieteikties elektroniski RTU informatīvajā sistēmā ortus.rtu.lv. Pieteikšanās notiek līdz 10. jūlijam.

Pretendents var pietiekties līdz trijām studiju programmām, reģistrācijas maksa par vienu pieteikumu – 30 eiro.

Lai konkursam uz valsts finansētu budžeta vietu pieteiktos elektroniski, studētgribētāja iepriekšējai izglītībai jābūt atbilstošai izvēlētās studiju programmas nosacījumiem. Gadījumā, ja iepriekš iegūtā izglītība neatbilst izvēlētās studiju programmas uzņemšanas nosacījumiem, studētgribētājiem jākonsultējas ar RTU Uzņemšanas komisiju un studijām jāpiesakās klātienē.

Tāpat klātienē konkursam uz valsts finansētām studiju programmām jāpiesakās tiem studētgribētājiem, kuri RTU vai citu augstskolu ir absolvējuši līdz 2005. gadam, kā arī tiem, kuri ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (bāreņi).

Tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju ir tiem studētgribētājiem, kuri ir absolvējuši Inženierekonomikas un vadības fakultātes bakalaura profesionālās studiju programmas:

  • «Visaptverošā kvalitātes vadība» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Visaptverošā kvalitātes vadība»;
  • «Muitas un nodokļu administrēšana» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana»;
  • «Nekustamā īpašumu pārvaldība» un vēlas studēt maģistra profesionālo studiju programmā «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana».

Pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju var studētgribētāji, kuru bakalaura diplomu vidējā svērtā atzīme ir vismaz 7 balles, un ārpuskonkursa reģistrācija notiks no 3. līdz 10. jūlijam.

Tie pretendenti, kuri būs izturējuši konkursu, par to tiks informēti 17. jūlijā plkst. 17.00 ORTUS, savukārt tie, kuri nebūs izturējuši konkursu, saņems informāciju pieteikumā reģistrētajā e-pastā.

Pieteikumu iesniegšana konkursam uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem notiks arī klātienē, Ķīpsalas ielā 6, 117. kabinetā.

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2018. gadā.

Studijas