Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Otrā līmeņa profesionālās augstākās un maģistrantūras studiju programmas.

Pieteikšanās kārtība studijām:

No 05.07. plkst. 9.00 līdz 18.07. plkst. 18.00  elektroniskā pieteikumu iesniegšana:

  • RTU portālā Ortus (tikai RTU bakalaura grāda absolventiem konkursam uz valsts budžeta vietām);
  • visiem pārējiem – RTU ārējā pieteikumu sistēmā;(gan uz valsts budžeta vietām, gan studijām par maksu)

No 12.07. plkst. 9.00 līdz 18.07. plkst. 18.00 RTU uzņemšanas punktā klātienē: Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:
12., 13., 14., 15., un 18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00
16. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

26.07. pēc plkst. 18.00 saņems konkursa rezultātus savos e-pastos.

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms.

2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem).

3. derīga pase vai ID karte.

4. reģistrācijas maksa (40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā.

5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

8. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Pieteikšanās studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)):

No 5. jūlija elektroniski, klātienē sākot ar 12. jūliju.

Klātienē RTU Uzņemšanas komisijā: no 12. līdz 18. jūlijam, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās no 19. jūlija, Rīgā, Āzenes ielā 6.

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas