Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms

2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem)

3. derīga pase vai ID karte;

4. reģistrācijas maksa (40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdīti ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reflektantu ieskaitīšana un studiju līgumu parakstīšana:

  1. Studiju programmā reflektants tiek ieskaitīts, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
  2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz elektroniski sākot ar 17. augustu.

Elektroniski līgumu parakstīt var ar eParaksts Mobile vai eParaksts! Elektroniskais līgums būs pieejams RTU portālā Ortus. Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Piesakoties būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Tiem, kam līgumu nav izdevies parakstīt elektroniskā veidā, to var izdarīt klātienē no 14. septembra RTU Studentu servisa departamentā, Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs)!

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas

_