Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Budžeta vietas un studiju maksa maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmās

Reģistrācijas maksas kārtība

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
2. atzīmju izraksts (diploma pielikums)
3. derīga pase vai ID karti.
4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā;
5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2017. gadā.

Studijas