Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām

Reģistrācijas maksas kārtība

Dokumentu iesniegšana, Rīgā, Ķīpsalas iela 6–117. un 115./116. telpās:

  • no 2. līdz 9. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:
    • 2., 3., 4., un 8.jūlijā plkst. 16–19;
    • 5., 6., un 9. jūlijā plkst. 10–13;
  • no 2. jūlija līdz 23. augustam studijām par maksu RTU SSD Uzņemšanas komisijā. Studiju maksas priekšapmaksa augstākā līmeņa studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 23. augustam.  

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (izņemot RTU absolventus (sākot ar 2018. gadu));
3. derīga pase vai ID karte.
4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā;
5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas