Pakalpojumi

Bibliotēka

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs.

RTU arhīvs

Arhīvs uzkrāj un glabā ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamos dokumentus, izsniedz izziņas par arhīva dokumentos esošajām ziņām (piemēram, studiju un darba laiku), dokumentu oriģinālus par izglītību (diplomus, apliecības, atestātus, sertifikātus) un darba grāmatiņas, nodrošina dokumentu izmantošanu pētniecības vajadzībām.

Universitāte