Studiju prorektora dienests

Studiju prorektors 

Profesors Dr. sc. ing.
Uldis Sukovskis

Pieņemšanas laiki:

Otrdiena 16.00–18.00
Piektdiena 10.00–12.00

 

RTU studiju prorektora dienests koordinē studiju programmu realizāciju un pārrauga studiju procesu.

Studiju prorektora padotībā ir šādas struktūrvienības:

  • Studiju departaments;
  • Sagatavošanas kursi;
  • Ārzemju studentu departaments;
  • Neklātienes un vakara studiju departaments;
  • BALTECH studiju centrs.
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Studiju prorektora palīdze
Emīlija Jasukeviča
Kaļķu iela 1–210 +371 67089303
+371 67089305

Studiju departamenta direktore
Ilze Birzniece

Kaļķu iela 1–208    +371 67089423

Studiju departamenta direktora vietnieks
Uģis Citskovskis

Kaļķu iela 1–202 +371 7089402

Universitāte