Studiju prorektora dienests

Studiju prorektore 

Profesore Dr. oec.

Elīna Gaile-Sarkane
Ķīpsalas iela 6A, 3. stāvs, Rīga

Pieņemšanas laiki (iepriekš pierakstoties).

 

Īsbiogrāfija

Prof. Dr. Elīna Gaile-Sarkane ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju prorektore. Elīnai Gailei-Sarkanei ir pieredze Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekānes un Senāta priekšsēdētājas amatā. Prof. Gailes-Sarkanes zinātniskās un akadēmiskās intereses ir saistītas ar inovāciju vadību, tehnoloģiju pārnesi, jaunu produktu izstrādi, stratēģijas un pārmaiņu vadību. Viņa ir bijusi doktora studiju programmas «Vadībzinātne un ekonomika» direktore, daudzu promocijas darbu vadītāja. Prof. Gailes-Sarkanes vadībā ir aizstāvēti septiņi promocijas darbi.

Prof. Gaile-Sarkane ir piedalījusies kā eksperte jauno doktoru promocijas procedūrā un konsultante promocijas darbu izstrādē gan Latvijā, gan ārvalstīs. Elīna Gaile-Sarkane ir Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte, akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas jomā augstskolās sadarbojas ar vairākām organizācijām, tostarp ACEEU, ACSUG un EQUAA, kā arī NORDTEK padomes locekle, aktīvi darbojas daudzās starptautiskās organizācijās, tostarp BUSINET, CEEMAN, BMDA, IIIS u.c.

RTU Studiju prorektora dienests koordinē studiju programmu realizāciju un pārrauga studiju procesu.

Studiju prorektora padotībā ir šādas struktūrvienības:

  • Studiju departaments;
  • Sagatavošanas kursi;
  • Starptautiskās sadarbības departaments;
  • Zinātniskā bibliotēka
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Prorektores vietnieks studiju procesa un kvalitātes nodrošināšanas jomā
Uģis Citskovskis
Ķīpsalas iela 6A–339, Rīga +371 67089402
Studiju prorektores vietnieks starptautiskajā darbā
Igors Tipāns 
Āzenes iela 12–419, Rīga +371 67089038 
+371 29495699
Studiju departamenta direktore
Una Vorma
Ķīpsalas iela 6A–339, Rīga +371 29582221
Starptautiskās sadarbības departamenta direktore
Zane Purlaura-Poriņa
Āzenes iela 12–306, Rīga +371 67089084
Zinātniskā bibliotēkas direktores vietniece
Sarmīte Krauze
Paula Valdena iela 5–311, Rīga +371 67089367

Universitāte