RTU Liepāja

RTU Liepāja misija ir būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

RTU Liepāja ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 27 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas un inženierzinātnes, pedagogu izglītību un sociālo labklājību.  

Liepāja ir jauniešu pilsēta, jauniešu klātbūtne to padara dinamisku un aktīvu. Tajā ir arī RTU Liepāja ieguldījums, jo pilsētas, reģiona un valsts nākotni veidos arī mūsu absolventi. 

Direktora p.i. Dace Medne
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

RTU Liepāja mājaslapa: liepaja.rtu.lv

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra mājaslapa lszc.rtu.lv/

Universitāte