Senāts

Senāta priekšsēdētāja
profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane

Pieņemšanas laiki:

Otrdiena 16.00–17.00

 

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 35 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (izskata un pēc neatkarīgas ekspertīzes apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u. c.). Senāta locekļus (senatorus) ievēlē uz trīs gadiem.  

Senāta sastāvs

 1. Leonīds Ribickis (Rektors ir Senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu);
 2. Uģis Bratuškins (Arhitektūras fakultāte);
 3. Jānis Krastiņš (Arhitektūras fakultāte);
 4. Mārtiņš Vilnītis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 5. Jānis Kaminskis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 6. Leonīds Pakrastiņš (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 7. Agris Ņikitenko (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 8. Andrejs Koliškins (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 9. Andrejs Romānovs (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 10. Marina Platonova (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 11. Larisa Iļinska (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 12. Artūrs Āboltiņš (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 13. Vjačeslavs Bobrovs (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 14. Oskars Krievs (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 15. Ansis Avotiņš (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 16. Aleksandrs Dolgicers (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 17. Krista Laktuka (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 18. Elīna Gaile-Sarkane (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 19. Ineta Geipele (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 20. Aldis Čevers (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 21. Māris Turks (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 22. Ieva Jaunzeme (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 23. Edgars Kirilovs (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 24. Juris Blūms (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 25. Ēriks Geriņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 26. Aleksejs Kataševs (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 27. Juris Iljins (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 28. Jānis Grēviņš (Rīgas Biznesa skola);
 29. Aneta Tarasova (studējošo pārstāvji);
 30. Krists Lemešonoks (studējošo pārstāvji);
 31. Dāvis Palieks (studējošo pārstāvji);
 32. Kaspars Pakulis (studējošo pārstāvji);
 33. Valters Šnē (studējošo pārstāvji);
 34. Simona Granta (studējošo pārstāvji);
 35. Viesturs Lauva (studējošo pārstāvji).

 

RTU Senāta komisijas 

Stratēģijas komisija
Personālsastāvs: Blumberga Dagnija, Bratuškins Uģis, Gaile-Sarkane Elīna, Geriņš Ēriks, Grēviņš Jānis, Iljins Juris, Kaminskis Jānis, Mārtiņš Vilnītis, Ņikitenko Agris, Poriņš Jurģis, Platonova Marina, Oskars Krievs, Ribickis Leonīds, Turks Māris.
 
Studējošo pārstāvji: Černiševs Artūrs, Kalniņa Rema, Šnē Valters, Tarasova Aneta.
 
RTU Senāta padomnieki: Bunka Edgars, Eriņš Ingars, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Zeps Artūrs.
Normatīvo aktu komisija
Personālsastāvs: Avišāne Anita, Čevers Aldis, Gaile-Sarkane Elīna, Kaminskis Jānis, Krastiņš Jānis, Ribickis Leonīds. 
 
Studējošo pārstāvji: Bormanis Ralfs, Kalniņa Rema, Olehnoviča Airita, Pakulis Kaspars, Šnē Valters.
 
RTU Senāta padomnieki: Juhna Tālis, Sukovskis Uldis.
Finanšu un budžeta komisija
Personālsastāvs: Beļakova Dana, Blūms Juris, Bobrovs Vjačeslavs, Dolgicers Aleksandrs, Gaile-Sarkane Elīna, Geipele Ineta, Geriņš Ēriks, Krievs Oskars, Iljins Juris, Iļjinska Larisa, Ribickis Leonīds, Turks Māris, Vilnītis Mārtiņš. 
 
Studējošo pārstāvji: Olehnoviča Airita, Pakulis Kaspars, Tarasova Aneta. 
 
RTU Senāta padomnieki: Bunka Edgars, Eriņš Ingars, Janbicka-Vība Aija, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Tipāns Igors, Zeps Artūrs.
Studiju kvalitātes un programmu komisija

Personālsastāvs: Avišāne Anita, Avotiņš Ansis, Beļakova Dana, Blūms Juris, Blumberga Dagnija, Bratuškins Uģis, Gaile-Sarkane Elīna, Geipele Ineta, Grabis Jānis, Grēviņš Jānis, Jaunzeme Ieva, Koliškins Andrejs, Pakrastiņš Leonīds, Platonova Marina, Ribickis Leonīds.

Studējošo pārstāvji: Bormanis Ralfs, Černiševs Artūrs, Olehnoviča Airita.

RTU Senāta padomnieki: Citskovskis Uģis, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Griņēvičs Ivans.

Universitāte