Senāts

Senāta priekšsēdētāja
profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 11.00–12.00

 

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 50 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (izskata un pēc neatkarīgas ekspertīzes apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u. c.). Senāta locekļus (senatorus) ievēlē uz trīs gadiem.  

Senāta sastāvs

 1. Leonīds Ribickis (Rektorāts);
 2. Jans Šlihte (Rektorāts);
 3. Uģis Bratuškins (Arhitektūras fakultāte);
 4. Jānis Krastiņš (Arhitektūras fakultāte);
 5. Juris Smirnovs (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 6. Jānis Kaminskis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 7. Egils Dzelzītis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 8. Leonīds Pakrastiņš (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 9. Andris Čate (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 10. Egons Lavendelis (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 11. Agris Ņikitenko (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 12. Andrejs Koliškins (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 13. Māris Ziema (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 14. Jānis Grabis (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 15. Oksana Ņikiforova (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 16. Marina Platonova (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 17. Larisa Iļinska (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 18. Jurģis Poriņš (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 19. Ģirts Ivanovs (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 20. Oskars Krievs (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte);
 21. Pēteris Apse Apsītis (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte);
 22. Jūlija Gušča (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte);
 23. Aleksandrs Dolgicers (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte);
 24. Inga Zicmane (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte);
 25. Elīna Gaile-Sarkane (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 26. Aldis Čevers (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 27. Ineta Geipele (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 28. Jānis Ieviņš (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 29. Ieva Jaunzeme (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 30. Juris Blūms (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 31. Dana Beļakova (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 32. Jānis Ločs (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 33. Māris Turks (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 34. Valdis Kampars (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 35. Ēriks Geriņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 36. Aldis Balodis (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 37. Andrejs Krasņikovs (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 38. Juris Kreicbergs (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 39. Ilmārs Ozoliņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 40. Jānis Grēviņš (Rīgas Biznesa skola);
 41. Renāte Karjavčenko (studējošo pārstāvji);
 42. Elīna Kurcikjaviča (studējošo pārstāvji);
 43. Katrīna Rudoviča (studējošo pārstāvji);
 44. Kristaps Kurmis (studējošo pārstāvji);
 45. Sandis Migla (studējošo pārstāvji);
 46. Kristiāna Šēniņa (studējošo pārstāvji);
 47. Helēna Elza Smilgaine (studējošo pārstāvji, IEVF);
 48. Aneta Tarasova (studējošo pārstāvji, IEVF);
 49. Anna Rubīna (studējošo pārstāvji, MLĶF);
 50. Rebeka Birziņa (studējošo pārstāvji, MTAF).

Studējošo pārstāvji (rerzerves senatori)

 • Santa Āboliņa 
 • Aija Pūsepa
 • Edijs Ozols
 • Elīna Fjodorova
 • Pāvels Mironovs
 • Niks Stāvausis
 • Krišjānis Brūnais, IEVF
 • Niks Raivis Deičmanis, IEVF
 • Niks Smelters, MLĶF
 • Anete Rutka, MTAF

RTU Senāta komisijas 

Stratēģijas komisija
Priekšsēdētājs: Oskars Krievs, priekšsēdētāja vietnieks: Jurģis Poriņš

Čate Andris
Gaile-Sarkane Elīna
Geriņš Ēriks
Kaminskis Jānis
Šlihte Jans
Grēviņš Jānis
Grundspeņķis Jānis
Ločs Jānis
Poriņš Jurģis
Smirnovs Juris
Ribickis Leonīds
Platonova Marina
Bratuškins Uģis
Urbahs Aleksandrs

Studējošo pārstāvji:
Buka Madara    
Freidenfelds Dāvis
Jupatova Līga
Raščevskis Kristens

RTU Senāta padomnieki:
Eriņš Ingars
Juhna Tālis
Inese Kundžena-Kundženova
Zeps Artūrs
Sukovskis Uldis

Normatīvo aktu komisija
Priekšsēdētājs: Elīna Gaile-Sarkane, priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Balodis

Kaminskis Jānis
Krastiņš Jānis
Ribickis Leonīds

Studējošo pārstāvji:
Babre Andra Marta
Mihailovs Artis
Ozols Edijs
Raščevskis Kristens

RTU Senāta padomnieki:
Sukovskis Uldis
Juhna Tālis

Finanšu un budžeta komisija
Priekšsēdētājs: profesore Ineta Geipele, priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Ločs

Beļakova Dana
Dolgicers Aleksandrs
Dzelzītis Egils
Geriņš Ēriks
Ivanovs Ģirts
Šlihte Jans
Grundspeņķis Jānis
Ieviņš Jānis
Ribickis Leonīds
Jure Māra
Blūms Juris
Gušča Jūlija
Krievs Oskars
Počs Remigijs
Kokars Valdis

Studējošo pārstāvji:
Kezika Nora
Ozols Edijs
Vīcups Valts

RTU Senāta padomnieki:
Eriņš Ingars
Janbicka-Vība Aija
Juhna Tālis
Kārkliņš Voldemārs
Kiščenko Antons
Inese Kundžena-Kundženova
Sukovskis Uldis
Tipāns Igors
Zeps Artūrs

Studiju kvalitātes un programmu komisija
Priekšsēdētājs: Jānis Grabis, priekšsēdētāja vietnieks: Baldiņš Alvars

Gaile-Sarkane Elīna
Balodis Aldis
Beļakova Dana
Blūms Juris
Bratuškins Uģis
Geipele Ineta
Grēviņš Jānis
Pakrastiņš Leonīds
Platonova Marina
Jure Māra
Gušča Jūlija
Koliškins Andrejs
Kononova Olga
Kreicbergs Juris
Ņikiforova Oksana
Zicmane Inga

Studējošo pārstāvji:
Freidenfelds Dāvis
Ābola Linda Dita
Kezika Nora
Raščevskis Kristens

RTU Senāta padomnieki:
Citskovskis Uģis
Juhna Tālis
Sukovskis Uldis
Griņēvičs Ivans

Universitāte

_