Senāts

Senāta priekšsēdētājs
profesors Dr. phys. Juris Blūms

Paula Valdena iela 7–321, Rīga
+371 29774351

Pieņemšanas laiki:
Otrdiena 16.00–17.00

 

 

 

 

 

 

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 35 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (izskata un pēc neatkarīgas ekspertīzes apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u. c.). Senāta locekļus (senatorus) ievēlē uz trīs gadiem.  

Senāta sastāvs

 1. Tālis Juhna (Rektors ir Senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu);
 2. Uģis Bratuškins (Arhitektūras un dizaina institūts);
 3. Jānis Krastiņš (Arhitektūras un dizaina institūts);
 4. Mārtiņš Vilnītis (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 5. Jānis Kaminskis (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 6. Leonīds Pakrastiņš (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 7. Agris Ņikitenko (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 8. Andrejs Koliškins (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 9. Andrejs Romānovs (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 10. Marina Platonova (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 11. Larisa Iļinska (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 12. Artūrs Āboltiņš (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 13. Vjačeslavs Bobrovs (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 14. Oskars Krievs (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 15. Ansis Avotiņš (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 16. Aleksandrs Dolgicers (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 17. Krista Laktuka (Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte);
 18. Elīna Gaile-Sarkane (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 19. Ineta Geipele (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 20. Aldis Čevers (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 21. Māris Turks (Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte);
 22. Ieva Jaunzeme (Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte);
 23. Edgars Kirilovs (Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte);
 24. Juris Blūms (Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte);
 25. Marina Čerpinska (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 26. Aleksejs Kataševs (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 27. Ivo Vaicis (Būvniecības un mašīnzinību fakultāte);
 28. Claudio Andres Rivera (Rīgas Biznesa skola);
 29. Aneta Tarasova (studējošo pārstāvji);
 30. Dāvis Palieks (studējošo pārstāvji);
 31. Agnese Bule (studējošo pārstāvji);
 32. Rihards Lācis (studējošo pārstāvji);
 33. Elise Jansone (studējošo pārstāvji);
 34. Viesturs Lauva (studējošo pārstāvji);
 35. Keita Nikola Rasa (studējošo pārstāvji).

RTU Senāta komisijas 

Stratēģijas komisija
Personālsastāvs: Blumberga Dagnija, Bratuškins Uģis, Gaile-Sarkane Elīna, Kaminskis Jānis, Mārtiņš Vilnītis, Ņikitenko Agris, Poriņš Jurģis, Platonova Marina, Oskars Krievs, Ribickis Leonīds, Turks Māris.
Studējošo pārstāvji: Černiševs Artūrs, Kalniņa Rema, Šnē Valters, Tarasova Aneta.
RTU Senāta padomnieki: Bunka Edgars, Eriņš Ingars, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Zeps Artūrs.
Normatīvo aktu komisija
Personālsastāvs: Avišāne Anita, Čevers Aldis, Gaile-Sarkane Elīna, Kaminskis Jānis, Krastiņš Jānis, Ribickis Leonīds. 
Studējošo pārstāvji: Bormanis Ralfs, Kalniņa Rema, Olehnoviča Airita, Pakulis Kaspars, Šnē Valters.
RTU Senāta padomnieki: Juhna Tālis, Sukovskis Uldis.
Finanšu un budžeta komisija
Personālsastāvs: Beļakova Dana, Blūms Juris, Bobrovs Vjačeslavs, Dolgicers Aleksandrs, Gaile-Sarkane Elīna, Geipele Ineta, Krievs Oskars, Iļjinska Larisa, Ribickis Leonīds, Turks Māris, Vilnītis Mārtiņš. 
Studējošo pārstāvji: Olehnoviča Airita, Pakulis Kaspars, Tarasova Aneta. 
RTU Senāta padomnieki: Bunka Edgars, Eriņš Ingars, Janbicka-Vība Aija, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Tipāns Igors, Zeps Artūrs.
Studiju kvalitātes un programmu komisija

Personālsastāvs: Avišāne Anita, Avotiņš Ansis, Beļakova Dana, Blūms Juris, Blumberga Dagnija, Bratuškins Uģis, Gaile-Sarkane Elīna, Geipele Ineta, Grabis Jānis, Jaunzeme Ieva, Koliškins Andrejs, Pakrastiņš Leonīds, Platonova Marina, Ribickis Leonīds.

Studējošo pārstāvji: Bormanis Ralfs, Černiševs Artūrs, Olehnoviča Airita.

RTU Senāta padomnieki: Citskovskis Uģis, Juhna Tālis, Sukovskis Uldis, Griņēvičs Ivans.

Zinātnes komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Māris Turks.

Personālsastāvs: Vjačeslavs Bobrovs, Leonīds Pakrastiņš, Marina Platonova, Artūrs Āboltiņš, Krista Laktuka, Ieva Jaunzeme, Andrejs Koliškins, Andrejs Romānovs, Aleksejs Kataševs, Juris Blūms.

Universitāte