Senāts

Senāta priekšsēdētāja – profesore Dr. oec.
Elīna Gaile-Sarkane

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 11.00–12.00

 

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 50 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (izskata un pēc neatkarīgas ekspertīzes apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u. c.). Senāta locekļus (senatorus) ievēlē uz trīs gadiem.  

Senāta sastāvs

Rektorāts
1. Leonīds Ribickis
2. Jans Šlihte
Arhitektūras fakultāte
3. Uģis Bratuškins
4. Jānis Krastiņš
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
5. Juris Smirnovs
6. Jānis Kaminskis
7. Egils Dzelzītis
8. Leonīds Pakrastiņš
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
9. Jānis Grundspeņķis
10. Jānis Grabis
11. Andrejs Koliškins
12. Leonīds Novickis
13. Māris Ziema
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
14. Jurģis Poriņš
15. Dmitrijs Pikuļins
16. Ģirts Ivanovs
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
17. Oskars Krievs
18. Pēteris Apse-Apsītis
19. Dagnija Blumberga
20. Aleksandrs Dolgicers
21. Sandra Vītoliņa    
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
22. Remigijs Počs
23. Ineta Geipele
24. Elīna Gaile-Sarkane
25. Jānis Ieviņš
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
26. Valdis Kokars
27. Jānis Ločs
28. Māra Jure
29. Valdis Kampars
30. Māris Knite
31. Ausma Viļumsone
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
32. Ēriks Geriņš
33. Aldis Balodis
34. Aleksandrs Urbahs
35. Jānis Vība
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
36. Marina Platonova
37. Atis Kapenieks
Rīgas Biznesa Skola
38. Jānis Grēviņš
Daugavpils filiāle
39. Ivans Griņēvičs
Liepājas fiIiāle
40. Voldemārs Kārkliņš
Studējošo pārstāvji
41. Evija Kaminska, MLĶF
42. Raivo Kalderauskis, BIF
43. Ervīns Patmalnieks, DITF
44. Ritvars Grēbers, EEF
45. Elvijs Raščevskis, ETF
46. Anda Barkāne
47. Agnese Lange, IEVF
48. Agnese Līce, TMF
49. Darja Kreitāle, ETHZF
50. Matijs Babris, APF
RTU Senāta padomnieki (bez tiesībām balsot):
Tālis Juhna, zinātņu prorektors;
Uldis Sukovskis, studiju prorektors;
Ingars Eriņš, finanšu prorektors;
Agris Ņikitenko, RTU Arodbiedrības organizācijas priekšsēdētājs;
Gatis Bažbauers, zinātņu prorektora vietnieks;
Ilze Birzniece, Studiju departamenta direktore;
Vineta Gobiņa, Ventspils filiāles direktore;
Bruno Grasmanis, Akadēmiskās sapulces priekšsēdētājs;
Aija Janbicka, Zinātniskās bibliotēkas direktore;
Aigars Ločmelis, rektora vietnieks infrastruktūras attīstības jautājumos;
Artūrs Zeps, rektora vietnieks;
Uģis Mālmanis, Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors;
Alvis Sokolovs, Cēsu filiāles direktors;
Igors Tipāns, rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā;
Mareks Zeltiņš, Projektu pārvaldības departamenta direktors;
Antons Kiščenko, rektora vietnieks biznesa un inovāciju jautājumos;
Ineta Romanovska, Sabiedrisko attiecību departamenta direktora p. i.;
Ainis Bormanis, Iekšējā audita nodaļas vadītājs;
RTU Padomnieku konventa locekļi.

RTU Senāta komisijas 

Stratēģijas komisija
Priekšsēdētājs: Oskars Krievs, priekšsēdētāja vietnieks: Valdis Kokars
Aleksandrs Urbahs
Atis Kapenieks
Ēriks Geriņš
Elīna Gaile-Sarkane
Evija Kaminska
Jans Šlihte
Jānis Grēviņš
Jānis Grundspeņķis
Jānis Ločs
Jurģis Poriņš
Juris Smirnovs
Leonīds Novickis
Leonīds Ribickis
Marina Platonova
Matijs Babris
Māris Ziemelis
Remigijs Počs
Elvijs Raščevskis
Uģis Bratuškins
 
RTU Senāta padomnieki:
Ingars Eriņš
Artūrs Zeps
Tālis Juhna
Uģis Mālmanis
Uldis Sukovskis
Normatīvo aktu komisija
Priekšsēdētājs: Elīna Gaile-Sarkane, priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Balodis
Aldis Balodis
Elina Gaile-Sarkane
Ervīns Patmalnieks
Jānis Krastiņš
Jānis Vība
Leonīds Ribickis
Māris Knite
Ritvars Grēbers
Tālis Juhna
Uldis Sukovskis
Finanšu un budžeta komisija
Priekšsēdētājs: profesore Ineta Geipele, priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Ločs
Anda Barkāne
Atis Kapenieks
Egils Dzelzītis
Ēriks Geriņš
Ģirts Ivanovs
Raivo Kalderauskis
Jans Šlihte
Jānis Grundspeņķis
Jānis Ieviņš
Leonīds Ribickis
Māra Jure
Māris Knite
Oskars Krievs
Remigijs Počs
Ritvars Grēbers
Valdis Kokars
Voldemārs Kārkliņš
 
RTU Senāta padomnieki:
Ingars Eriņš
Aija Janbicka
Igors Tipāns
Tālis Juhna
Uģis Mālmanis
Voldemārs Putnaērglis
Studiju kvalitātes un programmu komisija
Priekšsēdētājs: Jānis Grabis, priekšsēdētāja vietnieks: Sandra Vītoliņa
Aldis Balodis
Andrejs Koliškins
Ausma Viļumsone
Dagnija Blumberga
Darja Kreitāle
Dmitrijs Pikuļins
Elīna Gaile-Sarkane
Evija Kaminska
Agnese Lange
Ervīns Patmalnieks
Ivans Griņēvičs
Jānis Grēviņš
Leonīds Pakrastiņš
Marina Platonova
Māra Jure
Māris Knite
Rolands Krumbergs
Uģis Bratuškins
 
RTU Senāta padomnieki:
Ilze Birzniece
Tālis Juhna
Uldis Sukovskis

Universitāte