Senāts

Senāta priekšsēdētāja
profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 11.00–12.00

 

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 50 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras (izskata un pēc neatkarīgas ekspertīzes apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u. c.). Senāta locekļus (senatorus) ievēlē uz trīs gadiem.  

Senāta sastāvs

 1. Leonīds Ribickis (Rektorāts);
 2. Jans Šlihte (Rektorāts);
 3. Uģis Bratuškins (Arhitektūras fakultāte);
 4. Jānis Krastiņš (Arhitektūras fakultāte);
 5. Juris Smirnovs (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 6. Jānis Kaminskis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 7. Egils Dzelzītis (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 8. Leonīds Pakrastiņš (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 9. Andris Čate (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
 10. Egons Lavendelis (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 11. Agris Ņikitenko (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 12. Andrejs Koliškins (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 13. Māris Ziema (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 14. Jānis Grabis (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 15. Oksana Ņikiforova (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte);
 16. Marina Platonova (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 17. Larisa Iļinska (E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte);
 18. Jurģis Poriņš (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 19. Ģirts Ivanovs (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte);
 20. Oskars Krievs (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 21. Pēteris Apse Apsītis (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 22. Jūlija Gušča (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 23. Aleksandrs Dolgicers (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 24. Inga Zicmane (Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte);
 25. Elīna Gaile-Sarkane (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 26. Aldis Čevers (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 27. Ineta Geipele (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 28. Jānis Ieviņš (Inženierekonomikas un vadības fakultāte);
 29. Ieva Jaunzeme (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 30. Juris Blūms (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 31. Dana Beļakova (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 32. Jānis Ločs (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 33. Māris Turks (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 34. Valdis Kampars (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);
 35. Ēriks Geriņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 36. Aldis Balodis (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 37. Andrejs Krasņikovs (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 38. Juris Kreicbergs (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 39. Ilmārs Ozoliņš (Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte);
 40. Jānis Grēviņš (Rīgas Biznesa skola);
 41. Renāte Karjavčenko (studējošo pārstāvji);
 42. Elīna Kurcikjaviča (studējošo pārstāvji);
 43. Katrīna Rudoviča (studējošo pārstāvji);
 44. Kristaps Kurmis (studējošo pārstāvji);
 45. Sandis Migla (studējošo pārstāvji);
 46. Kristiāna Šēniņa (studējošo pārstāvji);
 47. Helēna Elza Smilgaine (studējošo pārstāvji, IEVF);
 48. Aneta Tarasova (studējošo pārstāvji, IEVF);
 49. Anna Rubīna (studējošo pārstāvji, MLĶF);
 50. Rebeka Birziņa (studējošo pārstāvji, MTAF).

Studējošo pārstāvji (rerzerves senatori)

 • Santa Āboliņa 
 • Aija Pūsepa
 • Edijs Ozols
 • Elīna Fjodorova
 • Pāvels Mironovs
 • Niks Stāvausis
 • Krišjānis Brūnais, IEVF
 • Niks Raivis Deičmanis, IEVF
 • Niks Smelters, MLĶF
 • Anete Rutka, MTAF

RTU Senāta komisijas 

Stratēģijas komisija
Priekšsēdētājs: Oskars Krievs

Bratuškins Uģis
Gaile-Sarkane Elīna
Geriņš Ēriks 
Grēviņš Jānis 
Kaminskis Jānis
Krasņikovs Andrejs
Ņikitenko Agris
Poriņš Jurģis 
Platonova Marina 
Ribickis Leonīds 
Smirnovs Juris 
Šlihte Jans 
Turks Māris
Krasņikovs Andrejs

Studējošo pārstāvji:
Migla Sandis
Birziņa Rebeka
Dzenis Artūrs
Kalniņš Rems 

RTU Senāta padomnieki:
Eriņš Ingars 
Juhna Tālis 
Sukovskis Uldis
Zeps Artūrs 
Bunka Edgars

Normatīvo aktu komisija
Priekšsēdētājs: Elīna Gaile-Sarkane, priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Balodis

Kaminskis Jānis 
Krastiņš Jānis 
Ribickis Leonīds 
Čevers Aldis

Studējošo pārstāvji:
Smilgaine Helēna Elza
Kurmis Kristaps
Kundziņš-Āboliņš Matīss
Smelteris Niks

RTU Senāta padomnieki:
Sukovskis Uldis
Juhna Tālis

Finanšu un budžeta komisija
Priekšsēdētājs: profesore Ineta Geipele, priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Ločs

Beļakova Dana
Blūms Juris 
Dolgicers Aleksandrs
Dzelzītis Egīls 
Gaile-Sarkane Elīna
Geriņš Ēriks 
Gušča Jūlija
Ivanovs Ģirts 
Ieviņš Jānis 
Krievs Oskars 
Ribickis Leonīds 
Šlihte Jans
Turks Māris
Iļjinska Larisa
Lavendelis Egons
Krasņikovs Andrejs

Studējošo pārstāvji:
Fjodorova Elīna
Kalniņš Rems
Smelteris Niks
Reisa Lāsma Līga 

RTU Senāta padomnieki:
Eriņš Ingars 
Janbicka-Vība Aija 
Juhna Tālis 
Kārkliņš Voldemārs 
Kiščenko Antons
Sukovskis Uldis
Tipāns Igors 
Zeps Artūrs
Bunka Edgars

Studiju kvalitātes un programmu komisija
Priekšsēdētājs: Jānis Grabis, priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Balodis

Beļakova Dana
Blūms Juris
Bratuškins Uģis 
Gaile-Sarkane Elīna 
Geipele Ineta
Grēviņš Jānis 
Gušča Jūlija
Jaunzeme Ieva
Koliškins Andrejs 
Kreicbergs Juris
Lavendelis Egons
Pakrastiņš Leonīds 
Platonova Marina 
Ņikiforova Oksana
Zicmane Inga

Studējošo pārstāvji:
Birziņa Rebeka
Smilgaine Helēna Elza
Kundziņš-Āboliņš Matīss
Reisa Lāsma Līga
Kočote Anita

RTU Senāta padomnieki:
Citskovskis Uģis 
Juhna Tālis 
Sukovskis Uldis 
Griņēvičs Ivans 

Universitāte