Reģionālie centri un skolas

RTU ir četri reģionālie centri, mācības notiek arī Rīgas Biznesa skolā un RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Savukārt maģistra studijas notiek BALTECH studiju centrā.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs ir jaunākais, kas tika dibināts 2011. gadā ar mērķi nodrošināt RTU izglītības, zinātniskās un lietišķās pētniecības un valorizācijas aktivitāšu pieejamību Vidzemes reģionā.

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs

Darbs jauno speciālistu sagatavošanā RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā rit jau vairāk nekā piecus gadu desmitus.

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā studijas var uzsākt vairākās bakalaura profesionālajās, akadēmiskajās un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās gan pilna laika, gan nepilna laika studijām, kā arī studijām vakara nodaļā.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra vēsture sākās 1965. gadā, kad pie RPI tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts – kā konsultāciju vieta neklātienes studentiem.

Rīgas Biznesa skola

RTU Rīgas Biznesa skola piedāvā mācības angļu valodā MBA programmās, kur studenti iegūst pasaulē atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA grādu), un bakalaura programmā (BBA), kur iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration).

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte, lai Latvijas talantīgākie skolēni pēc 9. klases varētu padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus un sagatavoties inženierzinātņu studijām.

RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU LJA darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošas kvalitatīvas studijas augstākās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai jūrniecības nozarē un zinātnisko pētniecību jūrniecības nozarē.

RTU Liepājas Jūrniecības koledža

RTU Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā apgūt gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū pieprasītas un labi apmaksātas profesijas jūrniecības jomā.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža sagatavo profesionālus, augsta līmeņa speciālistus ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, pārtikas un citās nozarēs.

BALTECH studiju centrs

BALTECH piedāvā divas maģistra studiju programmas «Ražošanas inženierzinības un vadība» un «Vides zinātne», zinātniska rakstura tālākizglītības kursus dabaszinātņu, tehnoloģiju, industriālā menedžmenta jomās, studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas, kā arī atbalsta zinātniskus un akadēmiska rakstura projektus.

Universitāte