Emeritētie profesori

Emeritētā RTU profesora (Professor Emeritus) nosaukumu RTU Senāts var piešķirt pensionētiem profesoriem par izcilu pedagoģisko un zinātnisko darbu RTU vismaz 15 pēdējo gadu laikā. Emeritētais profesors saņem diplomu, kas izgatavots pēc RTU Senāta apstiprināta parauga. Diplomu paraksta RTU rektors un Senāta priekšsēdētājs un pasniedz RTU dibināšanas gadadienas Senāta svinīgajā sēdē.

 • Prof. Aivars Vilnis Krastiņš (1938), IEVF
 • Prof. Arnis Gulbis (1951), ETF
 • Prof. Ģirts Ivanovs (1945), ETF
 • Prof. Ērika Bizdēna (1942), MLĶF
 • Prof. Jānis Dirba (1942), EVIF
 • Prof. Jānis Mazais (1944), IEVF
 • Prof. Jurijs Merkurjevs (1954), DITF
 • Prof. Gaļina Merkurjeva (1953), DITF
 • Prof. Jānis Rozenkrons (1939), EEF
 • Prof. Anatolijs Mahņitko (1942), EEF
 • Prof. Līga Bērziņa-Cimdiņa (1951), MLĶF
 • Prof. Ivars Raņķis (1937), EEF
 • Prof. Ivars Veidenbergs (1936), EEF
 • Prof. Gaida Sedmale (1936), MLĶF
 • Prof. Silvija Kukle (1942), MLĶF
 • Prof. Ivars Knēts (1938–2019), MLĶF
 • Prof. Ernests Pētersons (1938), ETF
 • Prof. Jānis Briņķis (1944), APF
 • Prof. Juris Saulītis (1939), IEVF
 • Prof. Semjons Cifanskis (1932), TMF
 • Prof. Genādijs Sagalovičs (1936–2015), TMF
 • Prof. Raimonds Valters (1938), MLĶF
 • Prof. Edgars Šīrons (1934), TMF
 • Prof. Andris Starakovs (1934), MLĶF
 • Prof. Jānis Ozoliņš (1934), TMF
 • Prof. Varaidots Zars (1929), TMF
 • Prof. Olafs Kepe (1930–2006), TMF
 • Prof. Arnolds Bebris (1930–2010), TMF
 • Prof. Boriss Okss (1928–2012), TMF
 • Prof. Andris Strakovs (1934–2017), MLĶF
 • Prof. Ojārs Neilands (1932–2003), MLĶF
 • Prof. Fricis Avotiņš (1927), MLĶF
 • Prof. Imants Meirovics (1930–2015) MLĶF
 • Prof. Uldis Sedmalis (1936), MLĶF
 • Prof. Emilija Gudriniece (1920–2004), MLĶF
 • Prof. Gunārs Raņķis (1928–2012), ETF
 • Prof. Jāzeps Ločmelis (1928–2015), ETF
 • Prof. Ilgvars Staltmanis (1931–2001) EEIF
 • Prof. Jēkabs Barkāns (1929), EVIF
 • Prof. Ābrams Temkins (1919–2007), EEF
 • Prof. Jānis Osis (1929), DITF
 • Prof. Egons Lavendelis (1934), TMF
 • Prof. Alberts Skudra (1925–2003), BF
 • Prof. Viktors Zēbergs (1926–2016), BF 
 • Prof. Oļģerts Buka (1925–2010), APF

Universitāte