Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātē (DTF) var iegūt zināšanas ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā, materiālu inženierijā. vides un ūdens inženierzinātnē un biotehnoloģijā.

Studējot ķīmiju un ķīmijas tehnoloģiju, iegūst daudzpusīgas zināšanas, kas ļauj strādāt visdažādāko nozaru – ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielas, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu – uzņēmumos, kur nepieciešami inženierzinātņu speciālisti, kas pārzina ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Savukārt, studējot materiālu inženieriju, var iegūt zināšanas jaunu materiālu izstrādē, inovatīvu tehnoloģiju lietošanā un aktuālu programmēšanas rīku izmantošanā izstrādājumu un tehnoloģisko procesu efektivitātes uzlabošanai.

Vides inženierijas studijās tiek sagatavoti inženieri ar plašām kompetencēm vides aizsardzībā – par dabas resursu izmantošanu enerģijas ražošanā, par energoefektivitāti, par dabas resursu piesārņojuma cēloņiem, par zemes resursu izmantošanu. Šīs programmas absolventi var strādāt vides aizsardzības, siltumenerģētikas un viedās enerģētikas, energoefektivitātes, resursu apsaimniekošanas jomās, spēj integrēt un novērtēt inovatīvas vides un klimata tehnoloģijas uzņēmumos. Studiju programmas absolventi spēj arī veikt pētījumus vides inženierijas un enerģētikas nozarē, kā arī izstrādāt un īstenot vides inženierijas projektus.

Ūdens tehnoloģijas studenti apgūst zināšanas par ūdens infrastruktūras konstruēšanu un izbūvi, ūdens attīrīšanas iekārtu un tehnoloģiju radīšanu, projektēšanu un ūdens attīrīšanu ar dažādām inovatīvām tehnoloģijām. Savukārt biotehnoloģijas un bioinženierijas studenti vienlaikus apgūst gan bioloģiju, gan inženiertehnoloģijas, līdz ar to iegūstot starpdisciplināru izglītību, ko var izmantot, lai radītu dažādas tehnoloģijas dabas resursu ilgtspējai un efektīvai izmantošanai.

 

Fakultātes kontakti

Paula Valdena iela 3-269, Rīga

+371 67089249
DTF mājaslapa
 

Vides pieejamība

Fakultātes ēkā P. Valdena ielā 3:

  • Panduss.
  • Invalīdu pacēlājs.
  • Labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
  • Vienota norāžu sistēma ēkā.
  • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā 1300–1800 mm.
  • Kontrastējošas norādes.
  • Norādes par to, ka personām ar riteņkrēslu ir atsevišķa ieeja.

Kontakti

Universitāte