Kontakti

Direktore

Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
+371 67089212

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Studiju biroja vadītāja
Daina Piekuse

Ķīpsalas iela 6–409, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
plkst. 10.00–12.30, 13.30–17.00,
piektdienās plkst. 10–15.

+371 67089212

Personāla lietvede
Inguna Dumbere

Ķīpsalas iela 6–416, Rīga +371 67089116

Studentu pašpārvaldes vadītāja 
Elizabete Dreimane
www.facebook.com/rtuaf

Ķīpsalas iela 6–101, Rīga +371 25524300 m

Universitāte