RTU arhīvs

RTU Arhīva pakalpojumi

Apmeklētāju pieņemšana
RTU arhīvs informē arhīva apmeklētājus par:
 • arhīva izziņu veidiem;
 • pieprasījumu noformēšanu arhīva izziņu un arhīva dokumentu kopiju, izrakstu un norakstu saņemšanai;
 • dokumentu noformēšanu darba sākšanai lasītavā;
 • informācijas meklēšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

RTU arhīvs apmeklētājus pieņem
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 203. kabinets
+371 25679506

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 9 līdz 11.

Lasītāju apkalpošana

RTU arhīva darbinieki:

 • konsultē lasītājus par dokumentu sastāvu un saturu;
 • informē par uzziņu sistēmu;
 • izsniedz arhīva dokumentus;
 • pēc lasītāja pieprasījuma sagatavo arhīva dokumentu kopijas (kopiju sagatavošana ir maksas pakalpojums).

Lai iegūtu atļauju strādāt lasītavās, nepieciešams:

 • fiziskās personas pieprasījums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, pētījuma tēma, tās hronoloģiskie ietvari, pētījuma mērķis;
 • juridiskās personas oficiāla vēstule, kurā jānorāda persona, kura veiks pētījumu (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, zinātniskais grāds), pētījuma tēma, tās hronoloģiskie ietvari, pētījuma mērķis.

Dokumenti iesniedzami Rīgā, Kaļķu ielā 1, 203. kab., vai atsūtāmi pa pastu.

Lai sāktu darbu lasītavā, nepieciešams:

Arhīva izziņas

RTU arhīvs pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniedz:

 • arhīva izziņas, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem;
 • arhīva dokumentu izrakstus un norakstus;
 • arhīva dokumentu kopijas.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums (spēkā no 10.10.2016)

Galvenie izziņu veidi:

 • Izziņa par studiju laiku
 • Izziņa par darba stāžu RTU
 • Izziņa naturalizācijai
 • Cits izziņas veids

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumi par arhīva izziņu, arhīva dokumentu izrakstu, norakstu un dokumentu kopiju izsniegšanu, iesniedzami Rīgā, Kaļķu ielā 1, 203. kab., vai atsūtāmi pa pastu, vai e-pastu: arhivs@ rtu.lv.

Aizpildot pieprasījumu, fiziskām personām jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • adrese, pasta indekss;
 • tālrunis;
 • precīzi dati par konkrēto jautājumu.

Atkarībā no fiziskās personas pieprasījuma veida tas rakstāms pēc kāda no pieprasījuma paraugiem.

Aizpildot pieprasījumu juridiskām personām jānorāda:

 • iestādes nosaukums;
 • reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese;
 • precīzi dati par konkrēto jautājumu.
Bijušajiem studentiem izsniedzamo dokumentu maksa
Pakalpojums latviešu valodā angļu, krievu valodā
Akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām) 15.20 31.10
Diplomu pielikumi (arī diplomu pielīdzināšanai) 27.00 50.20
Diplomu tulkojumi - 14.30
Diplomu pielikumu dublikāti 6.00 6.00
Apgūto priekšmetu anotācijas 2.50/priekšm. 2.50/priekšm.
Diploma dublikāts 19.80 -
Diploma dublikāts (ar aizpildīto 4. lpp.) 20.50 -

Sīkāka informācija un konsultācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu iegūstama, apmeklējot RTU arhīvu.

Studiju arhīva izziņas

RTU Studiju departaments pēc fizisko personu pieprasījuma, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem, izsniedz:

 • akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām);
 • diplomu dublikātus;
 • diplomu pielikumus (arī diplomu pielīdzināšanai) un diplomu pielikumu dublikātus;
 • diplomu un diplomu pielikumu tulkojumus (angļu un krievu valodās);
 • apgūto priekšmetu anotācijas.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumi par  augstāk minēto dokumentu izsniegšanu jāiesniedz Rīgā, Kaļķu ielā 1, 205. kabinetā vai jāatsūta pa pastu, vai e-pastu 
.

Aizpildot pieprasījumu, fiziskām personām jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • adrese, pasta indekss;
 • tālrunis;
 • precīzi dati par konkrēto jautājumu.
Bijušajiem studentiem izsniedzamo dokumentu maksa
Pakalpojums latviešu valodā angļu, krievu valodā
Akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām) 15.20 31.10
Diplomu pielikumi (arī diplomu pielīdzināšanai) 27.00 50.20
Diplomu tulkojumi - 14.30
Diplomu pielikumu dublikāti 6.00 6.00
Apgūto priekšmetu anotācijas 2.50/priekšm. 2.50/priekšm.
Diploma dublikāts 19.80 -
Diploma dublikāts (ar aizpildīto 4. lpp.) 20.50 -

Sīkāka informācija un konsultācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu iegūstama, apmeklējot RTU Studiju departamentu Kaļķu ielā 1–205. kabinetā vai zvanot pa tālr. +371 67089392 vai +371 67089480.

Arhīvs uzkrāj un glabā ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamos dokumentus, izsniedz izziņas par arhīva dokumentos esošajām ziņām (piemēram, studiju un darba laiku), dokumentu oriģinālus par izglītību (diplomus, apliecības, atestātus, sertifikātus) un darba grāmatiņas, nodrošina dokumentu izmantošanu pētniecības vajadzībām.

Dokumentu sastāvs un saturs

Dokumentu raksturojums

RTU arhīvs veic RTU informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu. RTU arhīvā ir izveidojies būtisks dokumentu kopums par RTU studējošo studiju gaitu, RTU darbinieku darba gaitu.

RTU arhīvs glabā šādu fondus:

 • Rīgas Politehniskais institūts 1958–1990 gads
 • Rīgas Tehniskā universitāte 1990 gads – līdz šim brīdim

Universitāte