RTU arhīvs

RTU arhīvs

 

RTU arhīvā glabājas šādi fondi:

 • Rīgas Politehniskais institūts 1958–1990 gads
 • Rīgas Tehniskā universitāte 1990 gads – līdz šim brīdim

 

 

 

 

 

 

 

RTU Arhīva pakalpojumi

Apmeklētāju pieņemšana:
RTU arhīvs informē arhīva apmeklētājus par:
 • arhīva izziņu veidiem;
 • pieprasījumu noformēšanu arhīva izziņu un arhīva dokumentu orģinālu un atvasinājumu saņemšanai.

Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
+371 25679506

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 9 līdz 11.

Arhīva izziņas:

RTU arhīvs pēc fizisko personu pieprasījuma izsniedz:

 • arhīva izziņas, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu orģinālus;
 • arhīva dokumentu atvasinājumus.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums.

 • Dokumentu sagatavošana 4 nedēļu laikā:
Pakalpojuma veids Daudzums Cena bez PVN EUR Cena ar PVN EUR
Arhīva izziņa (latviešu valodā) 1 8.26 10.00
Arhīva izziņa (angļu valodā, krievu valodā) 1 9.92 12.00
Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu 1 3.56 4.30
 • Dokumentu sagatavošana 5 darba dienu laikā:
Pakalpojuma veids Daudzums Cena bez PVN EUR Cena ar PVN EUR
Arhīva izziņa (latviešu valodā) 1 20.66 25.00
Arhīva izziņa (angļu valodā, krievu valodā) 1 20.66 25.00
Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu (paātrināta dokumenta sagatavošana) 1 20.66 25.00

Pieprasījumu noformēšana
 

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumi par arhīva izziņu, arhīva dokumentu orģinālu un atvasinājumu izsniegšanu, iesniedzami Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, vai atsūtāmi pa pastu, vai elektroniski – E-adresē vai e-pastu: arhivs@ rtu.lv.

Pieprasījums dokumentu izsniegšanai no RTU arhīva

Studiju arhīva izziņas:

RTU Studiju departaments pēc fizisko personu pieprasījuma, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem, izsniedz:

 • akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām);
 • diplomu dublikātus;
 • diplomu pielikumus (arī diplomu pielīdzināšanai) un diplomu pielikumu dublikātus;
 • diplomu un diplomu pielikumu tulkojumus (angļu un krievu valodās);
 • apgūto priekšmetu anotācijas.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumus sūtīt e-pasta adresē  vai iesniegt Ķīpsalas ielā 6A–339, Rīgā, norādot:

 • vārdu, uzvārdu;
 • personas kodu;
 • adresi, pasta indeksu;
 • tālruni.

Sīkāka informācija un konsultācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu iegūstama, apmeklējot RTU Studiju departamentu Ķīpsalas ielā 6A–339, Rīgā vai zvanot pa tālr. +371 67089392+371 67089480 vai +371 26195196 (mob.t.).          

Bijušajiem studentiem izsniedzamo dokumentu maksa:
Pakalpojums Daudzums Izsniedzamā dokumenta cena,
EUR
1.* Akadēmiskās izziņas sagatavošana 2 nedēļu laikā
Latviešu valodā 1 dokuments 21.15
Svešvalodā (angļu, krievu) 1 dokuments 35.00
Studiju kursa anotācija latviešu valodā 1 anotācija 2.00
Studiju kursa anotācija angļu valodā 1 anotācija 4.00

2.* Diploma pielikuma sagatavošana pēc arhīva datiem (papildu izrakstam no sekmju uzskaites lapas) 2 nedēļu laikā

Latviešu valodā 1 dokuments 29.00
Svešvalodā (angļu, krievu) 1 dokuments 51.00
Apstiprināta diploma pielikuma kopija 1 dokuments 4.00
3.* Diploma sagatavošana pēc arhīva datiem 4 nedēļu laikā
Diplomu tulkošana 1 dokuments 15.00
Diploma atkārtota sagatavošana, veicot arhīva dokumentu izpēti 1 dokuments 22.00
Apstiprināta diploma kopija 1 dokuments 2.00
4. Diploma pielikuma atkārtota sagatavošana un apliecināšana pēc Studiju vadības sistēmas datiem
Diplomu pielikumu atkārtota sagatavošana un apliecināšana,
veicot dokumentu izpēti
1 dokuments 10.00
Elektroniski parakstīta diploma pielikuma izdrukas apliecināšana 1 dokuments 7.00

Papildu maksa par 1., 2. un 3. sadaļas dokumentu steidzamu sagatavošanu (3 darba dienu laikā) 20,00 EUR

Izziņas par studijām augstskolā pilna laika studējošajiem:
Izziņas un sekmju izrakstus aizvien būs iespējams pieteikt elektroniski vai klātienē fakultāšu Studentu atbalsta un lietvedības centrā. Elektroniski to varēs izdarīt ORTUS e-studiju vidē sadaļā Studentiem -> Studiju informācija -> Izziņas.

 

Universitāte