RTU arhīvs

RTU arhīvs

 

RTU arhīvā glabājas šādi fondi:

 • Rīgas Politehniskais institūts 1958–1990 gads
 • Rīgas Tehniskā universitāte 1990 gads – līdz šim brīdim

 

 

 

 

 

 

RTU Arhīva pakalpojumi

Apmeklētāju pieņemšana
RTU arhīvs informē arhīva apmeklētājus par:
 • arhīva izziņu veidiem;
 • pieprasījumu noformēšanu arhīva izziņu un arhīva dokumentu orģinālu un atvasinājumu saņemšanai.

Rīgā, Kaļķu ielā 1, 203. kabinets
+371 25679506

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 9 līdz 11.

Arhīva izziņas

RTU arhīvs pēc fizisko personu pieprasījuma izsniedz:

 • arhīva izziņas, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu orģinālus;
 • arhīva dokumentu atvasinājumus.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums.

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumi par arhīva izziņu, arhīva dokumentu orģinālu un atvasinājumu izsniegšanu, iesniedzami Rīgā, Kaļķu ielā 1, 203. kab., vai atsūtāmi pa pastu, vai e-pastu: arhivs@ rtu.lv.

Pieprasījums dokumentu izsniegšanai no RTU arhīva

Studiju arhīva izziņas

RTU Studiju departaments pēc fizisko personu pieprasījuma, pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem, izsniedz:

 • akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām);
 • diplomu dublikātus;
 • diplomu pielikumus (arī diplomu pielīdzināšanai) un diplomu pielikumu dublikātus;
 • diplomu un diplomu pielikumu tulkojumus (angļu un krievu valodās);
 • apgūto priekšmetu anotācijas.

Pieprasījumu izpilde ir maksas pakalpojums

Pieprasījumu noformēšana

Pieprasījumi par  augstāk minēto dokumentu izsniegšanu jāiesniedz Rīgā, Kaļķu ielā 1, 205. kabinetā vai jāatsūta pa pastu, vai e-pastu 
.

Aizpildot pieprasījumu, fiziskām personām jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • adrese, pasta indekss;
 • tālrunis;
 • precīzi dati par konkrēto jautājumu.
Bijušajiem studentiem izsniedzamo dokumentu maksa
Pakalpojums latviešu valodā angļu, krievu valodā
Akadēmiskās izziņas (par nepabeigtām studijām) 15.20 31.10
Diplomu pielikumi (arī diplomu pielīdzināšanai) 27.00 50.20
Diplomu tulkojumi - 14.30
Diplomu pielikumu dublikāti 6.00 6.00
Apgūto priekšmetu anotācijas 2.50/priekšm. 2.50/priekšm.
Diploma dublikāts 19.80 -
Diploma dublikāts (ar aizpildīto 4. lpp.) 20.50 -

Sīkāka informācija un konsultācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu iegūstama, apmeklējot RTU Studiju departamentu Kaļķu ielā 1–205. kabinetā vai zvanot pa tālr. +371 67089392 vai +371 67089480.

Universitāte