Dekānu padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Arhitektūras fakultātes dekāns

Profesors Dr. arch.

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

Profesore Dr. philol.

Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāns

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns

Profesors Dr. chem.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekāna p.i.

Docents Ph. D.

Zinātņu prorektora p.i.

Profesors Dr. sc. ing.

Studiju prorektore

Profesore Dr. oec.

Inovāciju prorektore

Senāta priekšsēdētājs

profesors Dr. phys.

Attīstības un finanšu prorektors

Asociētais profesors Dr. oec.

Administratīvais direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Profesors Dr. sc. ing.

Studentu parlamenta prezidente

Rīgas Biznesa skolas direktors

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra direktors

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktors

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra direktors

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra direktore

Sekretāre

Administratīvā direktora palīdze Paula Jurģe

Klausītāji

Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

Infrastruktūras departamenta direktors

Studiju departamenta direktors

Arodkomitejas priekšsēdētāja

Neklātienes un vakara studiju departamenta direktore

Iekšējā audita nodaļas vadītājs

Mg. oec.

Ainis Bormanis
+371 67089705

Zinātniskās bibliotēkas direktore

Mg. ing.

Personāla nodaļas vadītāja

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Absolventu asociācijas izpilddirektore

Kultūras centra vadītāja

Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļas vadītāja

Projektu un attīstības departamenta direktore

Uzņemšanas komisijas nodaļas vadītāja

Mg. oec.

Sporta centra direktors

Doktorantu studiju daļas vadītājs

Universitāte