Dekānu padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing.

Arhitektūras fakultātes dekāns

Profesors Dr. arch.

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns

Profesors Dr. habil. sc. ing.

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes dekāns

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

Profesore Dr. philol.

Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne

Profesore Dr. oec.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns

Profesors Dr. chem.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Zinātņu prorektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Studiju prorektors

Profesors Dr. sc. ing.

Finanšu prorektors

Profesors Dr. oec.

Senāta priekšsēdētāja

Profesore Dr. oec.

Rektora vietnieks digitalizācijā

Attīstības prorektors

Administratīvais direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktors

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

Studentu parlamenta prezidente

Rīgas Biznesa skolas direktors

Dr. oec.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra direktors

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktors

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra direktors

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra direktore

Sekretāre

Rektora palīdze Annija Blaževica

Klausītāji

Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors

Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

Infrastruktūras departamenta direktors

Studiju departamenta direktore

Arodkomitejas priekšsēdētāja

Neklātienes un vakara studiju departamenta direktore

Iekšējā audita nodaļas vadītājs

Mg. oec.

Zinātniskās bibliotēkas direktore

Mg. ing.

Personāla nodaļas vadītāja

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Absolventu asociācijas izpilddirekotre

Kultūras centra vadītāja

Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļas vadītāja

Inese Kundžena-Kundženova
Kaļķu iela 1–209, Rīga
+371 67089838

Projektu un attīstības departamenta direktore

Uzņemšanas komisijas nodaļas vadītāja

Dr. sc. ing.

Sporta centra direktors

Doktorantu studiju nodaļas vadītājs

Universitāte