Dekānu padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Būvniecības un mašīnzinību fakultātes dekāna p.i.

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes dekāns

Profesors Dr. chem.

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte dekāns

Profesors Dr. sc. ing.

Agris Ņikitenko
Zunda krastmala 10, Rīga

Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāna p.i.

Dr. oec.

Arhitektūras un dizaina institūta direktore

Dr. arch.

Māra Liepa-Zemeša
Ķīpsalas iela 6–215, Rīga

RTU Latvijas Jūras akadēmijas direktora p.i.

Zinātņu prorektora p.i.

Profesors Dr. sc. ing.

Gatis Bažbauers
Kīpsalas iela 6A–366, Rīga

 

Studiju prorektore

Profesore Dr. oec.

Inovāciju prorektore

Senāta priekšsēdētājs

profesors Dr. phys.

Attīstības un finanšu prorektors

Asociētais profesors Dr. oec.

Administratīvais direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.

Studentu parlamenta prezidente

Aneta Tarasova
Āzenes iela 8, Rīga

Studiju prorektores vietnieks starptautiskajā darbā

Profesors Dr. sc. ing.

Rīgas Biznesa skolas direktors

Klaudio Rivera
Skolas iela 11, Rīga

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra direktors

Armands Sīlītis
Piebalgas iela 3, Cēsis

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktors

Ivans Griņevičs
Smilšu iela 90, Daugavpils
 

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra direktors

Mārcis Priedītis
Vānes iela 4, Liepāja

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra direktore

Vineta Gobiņa
Kuldīgas iela 55, Ventspils
 

Sekretāre

Administratīvā direktora palīdze

Klausītāji

Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

Infrastruktūras departamenta direktors

Sandis Kārkliņš
Āzenes iela 12/4–24, Rīga

Studiju departamenta direktore

Arodkomitejas priekšsēdētāja

Zinātniskās bibliotēkas direktore p.i.

Personāla vadības departamenta direktore

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Mārtiņš Briedis
Meža iela 1/1–105, Rīga
 

Absolventu un ziedojumu piesaistes nodaļa

Simona Ozoliņa-Ugore
Paula Valdena iela 3–236

Kultūras centra vadītāja

Projektu atbalsta departamenta direktore

Uzņemšanas komisijas nodaļas vadītāja

Mg. oec.

Inesa Bušovska
Āzenes iela 6–121, Rīga

Sporta centra direktora p.i.

Sanita Sveile
Meža iela 1a, Rīga

Doktorantu studiju nodaļas vadītāja p.i.

Universitāte