Rīcība zaļākai mobilitātei

Rīcība zaļākai mobilitātei
  • Lai veicinātu pārvietošanos ar velosipēdiem, kas ir videi ļoti draudzīgs mobilitātes veids, pie visu fakultāšu ēkām izveidotas velonovietnes. Apsargājama velonovietne izveidota automašīnu stāvlaukumā iepretim RTU Arhitektūras fakultātei, savukārt 2022. gadā izveidota droša un viegli lietojama velosipēdu novietne arī pie Āzenes ielas dienesta viesnīcām. Līdz 2023. gadam plānots atklāt vēl vienu velosipēdu novietni pie Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ķīpsalas ielā 6B.
  • Izveidotas elektromobiļu uzlādes stacijas pie visām RTU fakultātēm.
  • RTU darbinieki ikdienā izmanto elektromobiļus. Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu iegādāti 14 automobiļi, kas tiek darbināti ar elektrību, tā nodrošinot CO2 emisiju samazinājumu.
  • Koncentrējot mācību un zinātnisko darbu Ķīpsalas studentu pilsētiņā, tiek mazināta studentu un mācībspēku nepieciešamība pēc transporta izmantošanas.
  • Reģionālo centru Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī direktoriem nodrošināta iespēja piedalīties Dekānu padomes sēdēs attālināti. Attālināta komunikācija tiek izmantota arī RTU darbinieku ikdienā un sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem starptautisku projektu realizēšanā.
  • Sakārtota auto novietošana RTU kompleksos ar zonējuma noteikšanu, vienmērīgas plūsmas novirzīšanu no pārblīvētajiem auto novietošanas punktiem. Pašlaik tiek izstrādāta jauna autostāvvietu politika, lai veicinātu elektromobiļu un hibrīdtransportlīdzekļu izmantošanu.
  • RTU darbiniekiem ir pieejams elektromobiļu koplietošanas ārpakalpojums darba vajadzībām, kā arī par īpašu cenu privātām vajadzībām.

Universitāte