Kāpēc izvēlēties RTU?

 

RTU darbinieku priekšrocības un labumi:

  • koplīgums, kas izstrādāts atbilstoši darbinieku interesēm;
  • apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas, iespēju vienoties ar darba devēju par elastīgu darba grafiku;
  • izmantot piedāvāto veselības apdrošināšanas polisi;
  • par zemāku mācību maksu mācīties kādā no deviņām RTU fakultātēm darbiniekiem un viņu bērniem;
  • par zemāku maksu izmantot pakalpojumus RTU Ķīpsalas peldbaseinā un RTU tenisa kortos;
  • piedalīties RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» organizētajā darbinieku aktīvās atpūtas festivālā;
  • piedalīties 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – universitāte piedalās akcijā «Darbā bērni»;
  • RTU laboratorijās iepazīt inženierzinātņu daudzveidību un vecāku ikdienas darba pienākumus;
  • kultūras centra organizētas vasaras radošās darbnīcas darbinieku bērniem;
  • darbinieku bērniem apmeklēt RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības un Studentu parlamenta rīkotās Tehniskās jaunrades dienas, Atvērto durvju dienā un izstādē «Skola».

Akadēmiskie amati 2023

Universitāte