Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF) apvieno inženierzinātņu jomas, kas saistītas ar augstajām tehnoloģijām, ietverot ne tikai datorzinātni, bet arī elektroniku un telekomunikācijas, enerģētiku un elektrotehniku, kā arī digitālās humanitārās zinātnes.

Studējot datorzinātni un informācijas tehnoloģiju, studenti iegūst zināšanas, kur izstrādā jaunas informācijas sistēmas un citus informācijas tehnoloģijas risinājumus un kur šos risinājumus izmanto.

Absolventu četras populārākās profesijas ir programmēšanas inženieris, sistēmanalītiķis, finanšu analītiķis un informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs. Šādi speciālisti lielākoties strādā Latvijas vadošajos informācijas tehnoloģijas uzņēmumos, bankās un valsts iestādēs.

Fakultāte sagatavo arī elektronikas un telekomunikāciju inženierus, kas specializējas telekomunikāciju, elektronikas, transporta elektronikas un telemātikas nozarē.

Šo programmu absolventi veiksmīgi darbojas uzņēmumos, kas saistīti ar telekomunikāciju un datoru tīkliem, datortehniku, kabeļtelevīziju, specializētās tirdzniecības un pakalpojumu sfērās, kā arī medicīnas, transporta u. c. nozarēs. Speciālisti ir īpaši pieprasīti ir tehnoloģiju izstrādātāju un ražotāju kompānijās, telekomunikāciju operatoru un apraides uzņēmumos, transporta nozares uzņēmumos, valsts institūcijās.

Studējot elektrotehnoloģiju un enerģētikas programmās, var iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībās, kā arī par energoresursu racionālu izmantošanu.

Šo programmu absolventi var strādāt visos tautsaimniecības un valsts pārvaldes līmeņos. Viņu zināšanas ir nepieciešamas rūpniecībā, enerģētikā, būvniecībā, projektēšanas birojos, administratīvajā sektorā un ikvienā mājsaimniecībā.

Fakultāte piedāvā studijas arī humanitārajās zinātnēs un sagatavo tehniskos tulkotājus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras, inženierekonomikas un citās inženierzinātņu nozarēs, kā arī speciālistus e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītībā.

Šo programmu absolventi var strādāt dažādās Eiropas Savienības institūcijās, valsts un pašvaldību iestādēs, vēstniecībās, izdevniecībās, kā arī privātajā sektorā – uzņēmumos, kuriem ir sadarbība ar ārvalstu partneriem.

Fakultātes kontakti

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089512

DITEF mājaslapa

Vides pieejamība

Ēkā Zunda krastmala 8 un 10:

  • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām riteņkrēslos.
  • Stikla durvis un virpuļdurvis ir ar marķējumiem.
  • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
  • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
  • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām.
  • Katrā stāvā personām ratiņkrēslos pieejama atsevišķa tualete.
  • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
  • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju
  • Vairākas avārijas izejas.

Var ierasties ar suni – pavadoni.

Ēkā Meža ielā 1:

  • Vienota norāžu sistēma ēkā.

Kontakti

Universitāte