Padomnieku konvents

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.

Padomnieku konvents konsultē un sniedz atzinumus padomei, Senātam un rektoram RTU attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs.

Par RTU Padomnieku konventa locekļiem Senāts, rektors vai fakultāšu domes var izvirzīt zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciālistus, kuru pamatdarbs nav RTU un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību.

Konventu apstiprina uz trīs gadiem. Senātam un padomei pieņemot atbilstošu saskaņotu lēmumu, ir tiesības lemt par Konventa sastāva maiņu – locekļu atsaukšanu un jaunu locekļu apstiprināšanu.

Ne retāk kā reizi gadā konvents izvērtē RTU darbību un sniedz rekomendācijas un priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā.

RTU Padomes 2022. gada 28. novembra ārkārtas sēde (protokols Nr. 13) par RTU Padomnieku konventa personālsastāva apstiprināšanu.

Saskaņā ar RTU Padomnieku konventa nolikumu jaunievēlētajam personālsastāvam nākamajā sēdē no sava vidus jāievēl Padomnieku konventa priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

RTU Padomnieku konventa nolikums

 • Ivars Eniņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) padomes priekšsēdētājs (izvirza RTU padome)
 • Leonīds Jākobsons, Latvijas būvniecības padomes loceklis, darbojas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības padomē, kā arī ir valdes loceklis Latvijas Būvinženieru savienībā (izvirza RTU padome)
 • Raimonds Eizenšmits, Latvijas būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs (izvirza BIF)
 • Dainis Ģēģers, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) valdes loceklis un LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājs (izvirza BIF)
 • Māris Gorodcovs, Latvijas civilās aviācijas aģentūras direktors (izvirza MTAF)
 • Maksims Poļakovs, Latvijas medicīnas inženierijas un fizikas biedrības prezidents (izvirza MTAF)
 • Jānis Vanags, AS «REPHARM» valdes loceklis (izvirza IEVF)
 • Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektores vietniece nodokļu jautājumos (izvirza IEVF)
 • Zanda Jurjāne, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore (izvirza MLĶF)
 • Uldis Rekners, AS «Valmieras stikla šķiedra» Ražošanas attīstības daļas vadītājs (izvirza MLĶF)
 • Līga Rozentāle, Ekonomikas Ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore (izvirza EVIF)
 • Jānis Kirkovalds, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «Sadales Tīkls» valdes loceklis (izvirza EVIF)
 • Visvaldis Sarma, Arhitektu biroja SIA «Sarma&Norde» vadītājs (izvirza AF)
 • Juris Poga, Arhitektu biroja SIA «Jura Pogas birojs» vadītājs un Latvijas Arhitektu savienības prezidents (izvirza AF)
 • Ģirts Ozoliņš, SIA «Erica Synths» valdes loceklis (izvirza ETF)
 • Valdis Vancovičs, SIA «Tele2» valdes priekšsēdētājs (izvirza ETF)
 • Andrejs Vasiļjevs, SIA «Tilde» valdes priekšsēdētājs (izvirza ETHZF)
 • Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors (izvirza ETHZF)
 • Normunds Bergs, SIA «SAF Tehnika» valdes priekšsēdētājs (izvirza DITF)
 • Ingmārs Pūķis, SIA «Latvijas Mobilais Telefons» valdes loceklis (izvirza DITF)
 • Mārtiņš Čakste, AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs (izvirza RTU Senāts)
 • Aigars Ločmelis, SIA «Industry Service Partner»  valdes loceklis (izvirza RTU Senāts)
 • Juris Binde, AS «Latvijas Mobilais telefons» valdes priekšsēdētājs (izvirza RTU rektors)
 • Osvalds Pugovičs, Latvijas organiskās sintēzes institūta direktors (izvirza RTU rektors)

Universitāte