Padomnieku konvents

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.

Padomnieku konvents konsultē un sniedz atzinumus padomei, Senātam un rektoram RTU attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs.

Par RTU Padomnieku konventa locekļiem Senāts, rektors vai fakultāšu domes var izvirzīt zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciālistus, kuru pamatdarbs nav RTU un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību.

Konventu apstiprina uz trīs gadiem. Senātam un padomei pieņemot atbilstošu saskaņotu lēmumu, ir tiesības lemt par Konventa sastāva maiņu – locekļu atsaukšanu un jaunu locekļu apstiprināšanu.

Ne retāk kā reizi gadā konvents izvērtē RTU darbību un sniedz rekomendācijas un priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā.

RTU Padomes 2022. gada 28. novembra ārkārtas sēde (protokols Nr. 13) par RTU Padomnieku konventa personālsastāva apstiprināšanu.

Saskaņā ar RTU Padomnieku konventa nolikumu jaunievēlētajam personālsastāvam nākamajā sēdē no sava vidus jāievēl Padomnieku konventa priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

RTU Padomnieku konventa nolikums

Priekšsēdētājs Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvniecības padomes loceklis, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis,  darbojas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības padomē

Priekšsēdētāja vietnieks Aigars Ločmelis, «Industry Service Partner» valdes loceklis

 • Ivars Eniņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) padomes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU padome)
 • Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvniecības padomes loceklis, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis,  darbojas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības padomē (izvirzīja RTU padome)
 • Raimonds Eizenšmits, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs (izvirzīja BIF)
 • Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) valdes loceklis un LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājs (izvirzīja BMF)
 • Māris Gorodcovs, Valsts aģentūras «Civilās aviācijas aģentūra» direktors (izvirzīja BMF)
 • Maksims Poļakovs, Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības prezidents (izvirzīja BMF)
 • Jānis Vanags, BICG, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta politikas grupas loceklis (izvirzīja IEVF)
 • Dace Pelēkā, Valsts prezidenta kancelejas vadītājas vietniece (izvirzīja IEVF)
 • Zanda Jurjāne, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore (izvirzīja DTF)
 • Uldis Rekners, AS «Valmieras stikla šķiedra» Produktu attīstības daļas vadītājs (izvirzīja DTF)
 • Līga Rozentāle, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece (izvirzīja DITEF)
 • Artūrs Šimins, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs (izvirzīja DITEF)
 • Visvaldis Sarma, Arhitektu biroja SIA «Sarma & Norde» vadītājs (izvirzīja ADI)
 • Juris Poga, Latvijas Arhitektu savienības prezidents un arhitektu biroja SIA «Jura Pogas birojs» vadītājs (izvirzīja ADI)
 • Ģirts Ozoliņš, SIA «Erica Synths» valdes loceklis (izvirzīja DITEF)
 • Valdis Vancovičs, SIA «Tele2» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja DITEF)
 • Andrejs Vasiļjevs, SIA «Tilde» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja DITEF)
 • Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors (izvirzīja DITEF)
 • Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «SAF Tehnika» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja DITEF)
 • Ingmārs Pūķis, SIA «Latvijas Mobilais Telefons» valdes loceklis (izvirzīja DITEF)
 • Mārtiņš Čakste, AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU Senāts)
 • Aigars Ločmelis, SIA «Industry Service Partner»  valdes loceklis (izvirzīja RTU Senāts)
 • Juris Binde, AS «Latvijas Mobilais Telefons» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU rektors)
 • Osvalds Pugovičs, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors (izvirzīja RTU rektors)

Universitāte