Padomnieku konvents

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.

Padomnieku konvents konsultē un sniedz atzinumus padomei, Senātam un rektoram RTU attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs.

Par RTU Padomnieku konventa locekļiem Senāts, rektors vai fakultāšu domes var izvirzīt zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciālistus, kuru pamatdarbs nav RTU un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību.

Konventu apstiprina uz trīs gadiem. Senātam un padomei pieņemot atbilstošu saskaņotu lēmumu, ir tiesības lemt par Konventa sastāva maiņu – locekļu atsaukšanu un jaunu locekļu apstiprināšanu.

Ne retāk kā reizi gadā konvents izvērtē RTU darbību un sniedz rekomendācijas un priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā.

RTU Padomes 2022. gada 28. novembra ārkārtas sēde (protokols Nr. 13) par RTU Padomnieku konventa personālsastāva apstiprināšanu.

Saskaņā ar RTU Padomnieku konventa nolikumu jaunievēlētajam personālsastāvam nākamajā sēdē no sava vidus jāievēl Padomnieku konventa priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

RTU Padomnieku konventa nolikums

Priekšsēdētājs Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvniecības padomes loceklis, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis,  darbojas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības padomē

Priekšsēdētāja vietnieks Aigars Ločmelis, «Industry Service Partner» valdes loceklis

 • Ivars Eniņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) padomes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU padome)
 • Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvniecības padomes loceklis, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis,  darbojas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Iekšējā tirgus komitejā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības padomē (izvirzīja RTU padome)
 • Raimonds Eizenšmits, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs (izvirzīja BIF)
 • Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) valdes loceklis un LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājs (izvirzīja BIF)
 • Māris Gorodcovs, Valsts aģentūras «Civilās aviācijas aģentūra» direktors (izvirzīja MTAF)
 • Maksims Poļakovs, Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības prezidents (izvirzīja MTAF)
 • Jānis Vanags, AS «REPHARM» valdes loceklis (izvirzīja IEVF)
 • Dace Pelēkā, Valsts prezidenta kancelejas vadītājas vietniece (izvirzīja IEVF)
 • Zanda Jurjāne, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore (izvirzīja MLĶF)
 • Uldis Rekners, AS «Valmieras stikla šķiedra» Produktu attīstības daļas vadītājs (izvirzīja MLĶF)
 • Līga Rozentāle, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece (izvirzīja EVIF)
 • Jānis Kirkovalds, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «Sadales tīkls» valdes loceklis (izvirzīja EVIF)
 • Visvaldis Sarma, Arhitektu biroja SIA «Sarma & Norde» vadītājs (izvirzīja AF)
 • Juris Poga, Latvijas Arhitektu savienības prezidents un arhitektu biroja SIA «Jura Pogas birojs» vadītājs (izvirzīja AF)
 • Ģirts Ozoliņš, SIA «Erica Synths» valdes loceklis (izvirzīja ETF)
 • Valdis Vancovičs, SIA «Tele2» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja ETF)
 • Andrejs Vasiļjevs, SIA «Tilde» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja ETHZF)
 • Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors (izvirzīja ETHZF)
 • Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «SAF Tehnika» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja DITF)
 • Ingmārs Pūķis, SIA «Latvijas Mobilais Telefons» valdes loceklis (izvirzīja DITF)
 • Mārtiņš Čakste, AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU Senāts)
 • Aigars Ločmelis, SIA «Industry Service Partner»  valdes loceklis (izvirzīja RTU Senāts)
 • Juris Binde, AS «Latvijas Mobilais Telefons» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja RTU rektors)
 • Osvalds Pugovičs, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors (izvirzīja RTU rektors)

Universitāte