Padomnieku konvents

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.

Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru RTU attīstības stratēģijas jautājumos un atbalsta augstskolas materiālo un finansiālo resursu veidošanu.

Par RTU Padomnieku konventa locekļiem Senāts, rektors vai fakultāšu domes var izvirzīt zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciālistus, kuru pamatdarbs nav RTU un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt augstskolas attīstību.

Ja kandidāts piekrīt darboties konventā, viņu uz trim gadiem  ievēlē Senāts, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

Ne retāk kā reizi gadā konvents izvērtē RTU darbību un sniedz rekomendācijas un priekšlikumus par augstskolas attīstību kopumā

2017. gada 26. jūnija Senāta sēdē tika ievēlēts jauns RTU Padomnieku konventa personālsastāvs.

Saskaņā ar RTU Padomnieku konventa nolikumu jaunievēlētajam personālsastāvam nākamajā sēdē no sava vidus jāievēl Padomnieku konventa priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

RTU Padomnieku konventa nolikums

Konventa priekšsēdētājs

Āris Žīgurs, eksperts enerģētikas nozarē un korporatīvās pārvaldības jomā (izvirzīja MTAF).

Priekšsēdētāja vietnieks
Juris Binde, SIA «Latvijas Mobilais Telefons» prezidents (izvirzīja ETF).
Konventa locekļi
 • Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs; AS «SAF Tehnika» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja ETF);
 • Ivars Puksts, eksperts IKT nozarē (izvirzīja DITF);
 • Maksims Jegorovs, Accenture Latvijas filiāles vadītājs (izvirzīja DITF);
 • Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu Ražotāju asociācijas izpilddirektors (izvirzīja MLĶF);
 • Māris Gorodcovs, VA «Civilā aviācijas aģentūra» direktors (izvirzīja MTAF);
 • Juris Savickis, SIA «ITERA Latvija» vadītājs (izvirzīja MTAF);
 • Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas Goda prezidents (izvirzīja MTAF);
 • Vilnis Rantiņš, eksperts mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozarē (izvirzīja rektors);
 • Ieva Jaunzeme, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore (izvirzīja IEVF);
 • Aigars Zariņš, SIA «Balsts» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja IEVF);
 • Andris Lauciņš, partneris, revīzijas un profesionālo pakalpojumu uzņēmums EY (Ernst & Young Baltic) (izvirzīja IEVF);
 • Visvaldis Sarma, SIA «Sarma &Norde» vadītājs (izvirzīja APF);
 • Normunds Talcis, AS «Rīgas siltums» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja BIF);
 • Aigars Kalvītis, AS «Latvijas Gāze» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja BIF);
 • Raimonds Eizenšmits, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs  (izvirzīja BIF)
 • Andris Lubiņš, SIA «Grandeg» vadītājs (izvirzīja EVIF);
 • Atis Sausnītis, SIA «Baltijas lāse» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja EVIF);
 • Ivars Alksnis, SIA «Kārlis» tehniskais direktors (izvirzīja EVIF);
 • Andrejs Vasiļjevs, SIA «TILDE» valdes priekšsēdētājs (izvirzīja ETHZF);
 • Andris Bērziņš (SIA «Change Venture» vadošais partneris) (izvirzīja rektors);
 • Andrejs Aleksejevs, eksperts metālapstrādes rūpniecības nozarē (izvirzīja rektors);
 • Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku Asociācijas prezidents (izvirzīja rektors).

Universitāte