Stipendijas un kredīti

Šeit vari uzzināt par finansiālā atbalsta iespējām – stipendijām un kredītiem. Uzzini par valsts budžeta stipendijām, Vernera fon Sīmensa izcilības balvu, kā arī RTU Attīstības fonda, LU fonda un Vītolu fonda stipendijām. Šī sadaļa ļauj noskaidrot, ar ko studiju kredīts atšķiras no studējošā kredīta, kā arī uzzināt, kā tiem pieteikties.

Stipendijas

Uzzini par iespējām saņemt valsts budžeta un citas stipendijas.

Kredīti

Kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, viena doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo grādu secīgai iegūšanai un ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku.

Studijas

_