Lielais izlaidums

2023. gada 28. jūnijā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā norisinājās jau septītais RTU Lielais izlaidums.

Fotogrāfijas no diplomu pasniegšanas

Reportāža
Reportāža, 2. galerija
Doktoranti
Zelta fonda absolventi 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 2. galerija
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, 2 galerija
Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 1. skatuve
Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2. skatuve
Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 3. skatuve
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte, 2. galerija
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, 1. skatuve
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, 2. skatuve
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, 3. skatuve
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Atbalsta

 


Publiskā pasākuma norise tiks fotografēta un filmēta. Foto un video materiāli tiks apstrādāti un izmantoti publicitātes nolūkos. Atrodoties pasākuma vietā, Tu apliecini, ka esi informēts un Tev nav iebildumu, ka tiec fotografēts(-a), filmēts(-a) un iekļauts(-a) pasākuma atskata audio un/vai vizuālajos materiālos, kas tiks publicēti RTU un citos informatīvajos kanālos.

Visu personu datu saturošās informācijas apstrāde pasākumā tiks veikta tikai likumīgos nolūkos, ievērojot RTU iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Svinības tiks rīkotas, ievērojot drošības situāciju un tajā brīdī valstī noteiktos ierobežojumus.

2022. gada izlaidums

2021. gada izlaidums

2020. gada izlaidums

2019. gada izlaidums

2018. gada izlaidums

2017. gada izlaidums

Studijas