Lietotāju apmācības un kursi

Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

  • efektīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus,
  • plašāk izmantot elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,
  • meklēt informāciju dažādos abonētajos vai brīvpieejas e-resursos,
  • ievadīt datus un pievienot publikācijas Publikāciju reģistrā.

Aicinām Jūs izmantot šo iespēju un iegūt prasmes ne tikai informācijas resursu izgūšanā, bet arī uzzināt par resursu derīguma novērtēšanu un izmantošanu studiju procesā un publikāciju rakstīšanā. Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām, ekskursijām un grupu apmācībām, aizpildiet elektronisko pieteikuma formu.

Informācijpratības kurss jaunāko kursu studentiem «Ievads bibliotēkā» - pamatinformācija par RTU Zinātnisko bibliotēku, tās pakalpojumiem un informācijas meklēšanas iespējām 

Informācijpratības kurss RTU vecāko kursu studentiem un maģistrantiem

Informācijpratības kurss RTU doktorantiem un akadēmiskajam personālam

Informācijpratības kurss: RTU Zinātniskā bibliotēka - RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā ikvienam - studentam, mācībspēkam vai interesentam - patstāvīgai informācijas ieguvei e-kursu par bibliotēkas pakalpojumu un dažādu informācijas resursu izmantošanas iespējām 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. 

Informācijpratības kurss ķīmijā -  paredzēts 3. kursa studentiem, bet ceram, ka to izmantos arī vecāko kursu studenti, kā arī vidusskolu skolotāji, un ķīmijas speciālisti no rūpniecības, kam nav šādu zināšanu un prasmes. 

Studijas