Lietotāju apmācības un kursi

Aicinām pieteikties konsultācijām un apmācībām bibliotēkas resursu izmantošanā:

1. Bibliotēka ORTUS portālā. Pieteikties

 • Meklēšana elektroniskajā katalogā
 • Grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana
 • Elektroniskie resursi (abonētās tiešsaistes e-žurnālu un e-grāmatu datubāzes)

2. PRIMO izmantošana bibliotēkas resursu meklēšanā. Pieteikties

 • Vienotā saskarne drukāto un elektronisko resursu meklēšanā
 • Lietotāja konts, izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana
 • Meklēšanas rezultātu ierobežošana
 • Piekļuve elektroniskajiem resursiem (e-žurnālu raksti un e-grāmatas)
 • e-resursi A to Z (ExLibris SFX)

3. Bibliotēkas e-resursu apskats. Pieteikties

 • Abonēto elektronisko žurnālu rakstu datubāzes (ScienceDirect, IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, Wiley Online Library, EBSCOhost)
 • Abonēto elektronisko grāmatu datubāzes (EBSCOhost eBook Academic Collection, ProQuest eBook Central, SpringerLink)
 • Abonētie Latvijas e-resursi (LVS, LETA, Nozare, Letonika, iFinanses u.c.)
 • Piekļuve e-resursiem no ORTUS un PRIMO.

4. Ievads bibliogrāfisko datubāzu Web of Science un Scopus izmantošanā. Pieteikties

 • Meklēšana. Rezultātu ierobežošana
 • Konta izveidošana un meklēšanas rezultātu saglabāšana
 • Autora profils. Hirša indekss
 • Izdevumu ietekmes rādītāji

Pieteikties ekskursijai pa bibliotēku vai izvēlēties citas apmācību tēmas var šeit.

! Apmācības un konsultācijas notiek RTU Centrālajā bibliotēkā P.Valdena ielā 5.

E-pasts:

Informācijpratības kursi:

Informācijpratības kurss jaunāko kursu studentiem «Ievads bibliotēkā» - pamatinformācija par RTU Zinātnisko bibliotēku, tās pakalpojumiem un informācijas meklēšanas iespējām 

Informācijpratības kurss RTU vecāko kursu studentiem un maģistrantiem

Informācijpratības kurss RTU doktorantiem un akadēmiskajam personālam

Informācijpratības kurss: RTU Zinātniskā bibliotēka - RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā ikvienam - studentam, mācībspēkam vai interesentam - patstāvīgai informācijas ieguvei e-kursu par bibliotēkas pakalpojumu un dažādu informācijas resursu izmantošanas iespējām 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. 

Informācijpratības kurss ķīmijā -  paredzēts 3. kursa studentiem, bet ceram, ka to izmantos arī vecāko kursu studenti, kā arī vidusskolu skolotāji, un ķīmijas speciālisti no rūpniecības, kam nav šādu zināšanu un prasmes. 

Studijas