RTU «Latvenergo» radošā laboratorija

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē darbojas ar AS «Latvenergo» finansiālo atbalstu iekārtota studentu radošā darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan mūsu esošo un topošo studentu vidū.

Darbnīcā no nodarbībām brīvajā laikā jaunieši pēc savas iniciatīvas, konsultējoties ar mācībspēkiem, nodarbojas ar elektronisko un elektrotehnisko shēmu maketu izveidi, iespiesto plašu projektēšanu, shēmu lodēšanu un testēšanu, kā arī mikrokontrolleru programmēšanu.

AS «Latvenergo» radošajā laboratorijā ir 12 darba vietas, kas nokomplektētas ar dažādiem mehāniskiem apstrādes instrumentiem, mēraparātiem un testēšanas iekārtām. Laboratorija tiek nemitīga uzlabota un papildināta ar jaunām iekārtām.

Skolēnu grupas var pieteikt ekskursijas uz laboratoriju. 
 

Kontakti
Āzenes iela 12/1, 219. kabinets, Rīga
Ansis Avotiņš   Rihards Rieka
Facebook: RTU & Latvenergo radošā laboratorija 
Instagram: https://www.instagram.com/rtulrl/

Studijas